Kies een ander land om service te krijgen
Waar staat het serienummer op mijn product?

Het serienummer staat op de achterkant van de tv en heeft de vorm van een code; bijvoorbeeld Z1201000000.

Op bepaalde aangesloten tv's staat het serienummer ook in het menu van de tv.