Kies een ander land om service te krijgen
Waarom is er een tijdsvertraging tussen de geluiden en afbeeldingen op mijn tv?

Als de vertraging te wijten is aan een externe bron, ga dan naar Menu - Optie (OK) en typ SPDIF en selecteer de functie die dit probleem met de vertraging het beste corrigeert (Uit, Dolby D of PCM).