Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę

GLOBALNA POLITYKA PRYWATNOŚCI TCL

 

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie 20.04.2023.

 

Niniejsza polityka prywatności określa sposoby, w jakie firma TCL wraz z jej podmiotami stowarzyszonymi i zależnymi (dalej łącznie „TCL”, „my”, „nam” lub „nasze”) chroni Dane Osobowe dotyczące użytkownika (dalej „Dane Osobowe”), rodzaje gromadzonych Danych Osobowych użytkownika, sposoby ich przetwarzania, sposoby ujawniania, a także prawa użytkownika w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych.

Dziękujemy za zakup produktu firmy TCL!

 

KIEDY OBOWIĄZUJE NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI?

Polityka Prywatności ma zastosowanie w przypadku przetwarzania Danych Osobowych w wyniku otwierania i eksploatowania „Materiałów TCL”, w tym:

 • witryny TCL (www.tcl.com),
 • telewizorów inteligentnych TCL i podobnych produktów,
 • urządzeń marki SEMP,
 • urządzeń marek TCL i Alcatel (w tym telefonów, tabletów, zegarków, bransoletek, urządzeń do noszenia, routerów),
 • aplikacje lub usługi inteligentne TCL (Konto TCL, Kanał TCL, Aplikacja Dom TCL, BrowserHere/T-Browser, TCL Live, Strażnik TV, MagiConnect, ChatNow Inteligentna galeria, Przypomnienie, Pogoda, Centrum gier, Sterowanie gestami i Diagnostyka zdalna),
 • inne urządzenia, witryny lub aplikacje TCL, które mogą odwoływać się do niniejszej Polityki Prywatności.

Niniejsza polityka prywatności obejmuje także przetwarzanie Danych Osobowych kontaktów biznesowych klientów, partnerów biznesowych, dostawców i innych organizacji, z którymi firma TCL prowadzi relacje biznesowe.

 

Firma regularnie aktualizuje politykę prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w sposobach gromadzenia i wykorzystywania Danych Osobowych, a także zmiany w przepisach. Każda aktualizacja wprowadzona do polityki prywatności wchodzi w życie z chwilą publikacji w witrynie https://www.tcl.com/pl/pl/legal/privacy-notice. Dodatkowo firma może zawiadomić użytkowników o zmianach w polityce prywatności, jeśli wymaga tego prawo.

 

WCHODZĄC NA NASZE WITRYNY, UDOSTĘPNIAJĄC SWOJE DANE OSOBOWE LUB KORZYSTAJĄC Z MATERIAŁÓW FIRMY TCL, UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA, ŻE ROZUMIE PRAKTYKI WYMIENIONE W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI, A TAKŻE ZGADZA SIĘ Z ICH TREŚCIĄ,

Więcej dowiesz się, klikając jedną z poniższych sekcji:

 

DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA, KTÓRE ZBIERAMY

Prywatność użytkowników jest dla nas bardzo ważna, dlatego wyjaśniamy, jakie Dane Osobowe użytkowników zbieramy. Przypominamy, że w przypadku nieprzekazania określonych Danych Osobowych firma TCL może nie być w stanie realizować celów nakreślonych w polityce prywatności, przez to użytkownicy mogą mieć uniemożliwiony dostęp do określonych Materiałów Firmy TCL.

 

Oto Dane Osobowe użytkowników, które zbieramy i przetwarzamy:

 • Informacje, które przekaże nam użytkownik Termin obejmuje informacje użytkowników umożliwiające ich identyfikację lub takie, które można powiązać z użytkownikiem, przekazywane poprzez uzupełnianie formularzy, wprowadzanie danych w naszej witrynie, tworzenie kont użytkowników lub komunikowanie się z nami, osobiste, telefoniczne, online, pocztą elektroniczną lub w inny sposób. Takie informacje obejmują, między innymi, poniższe pozycje:
 • dane kontaktowe osób: imię i nazwisko, adres, dane rozliczeniowe i/lub adresy rozliczeniowe, adres e-mail, numer telefonu,
 • Aby dopełnić obowiązków prawnych, możemy także zbierać numery identyfikacji podatkowej (CPF).
 • dane logowania: nazwa użytkownika, hasło, pseudonim,
 • dane demograficzne: data urodzenia, płeć,
 • dane płatnicze: dane karty debetowej lub debetowej, dane bankowe lub inne dane płatnicze i finansowe związane z zakupami lub transakcjami związanymi z naszymi produktami lub usługami;
 • inne informacje o Tobie, takie jak dane zawodowe lub związane z zatrudnieniem (np. w przypadku udziału w kwestionariuszu), język, dane dotyczące zdrowia i ćwiczeń, np. dane treningów, wzrost, waga, temperatura ciała, tętno, dane jakości snu, dane śledzenia chodzenia / biegania / jazdy rowerem (np. w przypadku korzystania z powiązanych usług dostępnych na urządzeniach do noszenia firmy TCL),
 • pytania, skargi lub opinie użytkowników na temat produktów i usług lub odpowiedzi udzielonych w kwestionariuszach,  
 • informacje o Materiałach Firmy TCL posiadanych i wykorzystywanych przez użytkownika, dowody zakupu materiałów, jeśli dotyczy,
 •  Zbierane lub generowane informacje o użytkowniku Możemy automatycznie zbierać dane o aktywności internetowej lub na urządzeniach elektronicznych, a także inne informacje z urządzeń i przeglądarek użytkownika. Informacje obejmują, między innymi, poniższe pozycje:
 • szczegóły dotyczące korzystania z Materiałów Firmy TCL,
 • lokalizacja urządzenia i strefa czasowa,
 • szczegóły dotyczące korzystania z produktów, które dostarczamy, w tym dane z historii przeglądania, historii wyszukiwania i kliknięć w witrynach, rodzaj przeglądarki, częstotliwość sesji oraz inne działania podczas korzystania z produktów lub usług,
 • identyfikatory, w tym adres IP, adres MAC, ID urządzenia, ID terminala, numer seryjny, numer IMEI, numer IMSI, ID reklam (unikatowy ID użytkownika przypisany do urządzeń w celach reklamowych), model sprzętu i inne identyfikatory urządzeń lub informacje o Materiałach Firmy TCL powiązane z urządzeniami,
 • dane geolokacji precyzyjne i podawane w przybliżeniu dostarczane za pośrednictwem interfejsu GPS urządzenia lub wysyłane przez pobliskie punkty dostępowe Wi-Fi i wieże telefonii komórkowej podczas korzystania z określonych usług i po włączeniu funkcji lokalizacji (użytkownik może zrezygnować z gromadzenia danych o lokalizacji w dowolnej chwili, przechodząc do ustawień systemu operacyjnego produktu lub aplikacji, zależnie od tego, która możliwość ma zastosowanie),
 • informacje dotyczące stanu zdrowia i szczegóły sprawności fizycznej oraz treningów (np. wzrost i waga, temperatura ciała, puls, jakość snu, dane śledzenia dotyczące spacerów, treningów biegowych i rowerowych) w zakresie, w jakim dostarczy je nam użytkownik, ewentualnie w takim, na jaki udzieli zgody,
 • dzienniki błędów, kody błędów i opisy błędów, a także inne informacje dostarczane nam w związku z awariami lub wadami występującymi podczas korzystania z Materiałów Firmy TCL,
 • informacje gromadzone przez wybrane aplikacje firmy TCL, np. podczas korzystania z aplikacji TCL Account na telefonie komórkowym aplikacja będzie łączyła się z Internetem, żądała o zezwolenia systemowe (w tym o dostęp do pamięci, aparatu, połączenia z Internetem oraz kontaktów), a także pozyska adresy e-mail, hasło do konta, nazwę konta, płeć, kraj/region, model urządzenia, nazwę urządzenia, wersje aplikacji oraz systemu operacyjnego na telefonie komórkowym,
 • lokalizacja, w której wykorzystujesz aplikację TCL Connect lub Dom TCL do łączenia się z wieloma urządzeniami marki TCL lub Alcatel oraz do ich obsługi (dotyczy urządzeń inteligentnych, zegarków, opasek i routerów), a także dane sieci Wi-Fi użytkownika lub interfejsu Bluetooth, lokalizacji, konta TCL, dane telefonu oraz informacje o urządzeniach marek TCL lub Alcatel, z którymi nawiązywane jest połączenie,
 • adresy e-mail, numery telefonów, adresy, numery faksu, historie czatów lub nagrania rozmów telefonicznych pomiędzy użytkownikiem a naszym zespołem obsługi klienta prowadzonych podczas świadczenia wsparcia posprzedażowego,
 • inne informacje zależnie od komunikatów wyświetlonych użytkownikowi po uruchomieniu po raz pierwszy określonych aplikacji.
 • Informacje pozyskiwane z pozostałych źródeł Możemy zbierać informacje o Tobie od stron trzecich, o ile prawo tego nie zabrania. Informacje obejmują, między innymi, poniższe pozycje:
 • informacje z mediów społecznościowych,
 • informacje od dostawców danych oraz serwisów reklamowych,
 • informacje uzyskane od innych dostawców produktów, usług, witryn i aplikacji,
 • informacje związane z naprawami urządzeń od operatorów dostarczających urządzenia przenośne użytkownika,
 • inne komercyjnie lub publicznie dostępne źródła,
 • jeśli użytkownik weźmie udział w programie badania rynku organizowanym i/lub sponsorowanym przez / w imieniu firmy TCL, firma może również zbierać dane użytkownika z witryn stron trzecich lub mediów społecznościowych zgodnie z politykami prywatności odpowiednich witryn lub mediów społecznościowych.

 

Firma może także zbierać inne informacje o użytkowniku, urządzeniu lub korzystaniu z Materiałów Firmy TCL w sposób zgłoszony w chwili uzyskania informacji i/lub za zgodą użytkownika udzieloną zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Firma nie będzie świadomie gromadzić Danych Osobowych dotyczących dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia lub minimalnego wieku dopuszczonego w danej jurysdykcji, a także nie będzie odbierać od nich żadnych danych. W kontaktach z dzieckiem firma zawiadomi o tym, że wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, o ile wymaga tego prawo. Firma TCL będzie wykorzystywała Dane Osobowe dzieci w zakresie, w jakim jest to dozwolone przepisami prawa, i wyłącznie w najlepszym interesie dziecka, a także uzyska zgodę na takie działania rodzica lub opiekuna prawnego, jeśli będzie ona wymagana. Jeśli użytkownik sądzi, że jego dziecko dostarczyło nam swoje Dane Osobowe bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego, może skontaktować się z nami w tej sprawie, pisząc na adres podany w sekcji „Kontakt z nami” poniżej.

 

Jeśli dziecko użytkownika korzysta z usług Kids Learning lub Kids Mode, zegarka rodzinnego firmy TCL lub z innych produktów firmy TCL, dostarczymy osobną politykę prywatności (patrz: https://www.tcl.com/global/en/children-privacy-policy/English) bardziej szczegółowo opisującą zabezpieczenia obejmujące Dane Osobowe dzieci.

 

WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkownika mogą być zbierane, przechowywane, przetwarzane lub wykorzystywane. Sposoby i cele opisano poniżej:

 • dostarczanie, aktywowanie, weryfikowanie i zarządzanie produktami i usługami kupionymi przez użytkownika,
 • dostarczanie aktualizacji oprogramowania, konserwowanie usług, wsparcie techniczne i usługi posprzedażowe do Materiałów Firmy TCL,
 • wspomaganie rejestracji i zarządzania kontem TCL,
 • udostępnianie do pobrania i zakupu naszych produktów i usług, takich jak aplikacje i powiązane witryny i/lub udostępnianie aplikacji stron trzecich zainstalowanych na urządzeniu,
 • przetwarzanie płatności za Materiały Firmy TCL lub zamówień Materiałów Firmy TCL,
 • wysyłanie użytkownikowi informacji lub kontakt z użytkownikiem w związku z Materiałami Firmy TCL, np. w przypadku, gdy Materiały Firmy TCL uległy zmianie lub zawierają błędy,
 • określanie, wykonywanie lub obrona naszych praw, a także wykorzystywanie danych w postępowaniach sądowych,
 • ochrona przed oszustwami i zapobieganie nim, a także ochrona przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa informacyjnego oraz zabezpieczanie Materiałów Firmy TCL, w tym weryfikowanie kont i tożsamości, wykrywanie zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa oraz walka ze szkodliwą aktywnością,
 • odpowiadanie na skargi lub pytania zgłaszane w związku z Materiałami Firmy TCL, a także obrona lub wykonywanie praw firmy,
 • personalizacja Materiałów Firmy TCL na wniosek użytkownika,
 • rozwiązywanie problemów z funkcjami lub innych problemów w związku z Materiałami Firmy TCL,
 • ocena i opracowywanie nowych funkcji, technologii i usprawnień Materiałów Firmy TCL,
 • administrowanie konkursami, promocjami, wydarzeniami, badaniami rynku, kwestionariuszami w związku z Materiałami Firmy TCL,
 • ułatwianie wykonywania wewnętrznych czynności w firmie TCL, takich jak audyty, analiza danych i badania mające na celu ulepszanie naszych produktów, usług, wrażeń użytkowników i komunikacji z klientami,
 • zgodność z wszelkimi przepisami, rozporządzeniami, dyrektywami oraz decyzjami sądu, a także decyzjami władz,
 • wysyłanie informacji o Materiałach Firmy TCL oraz dostosowywanie takich danych do potrzeb użytkowników. Firma może potrzebować zgody użytkownika na niektóre działania marketingowe. Firma oferuje wiele możliwości rezygnacji z określonych komunikatów od firmy. Aby zrezygnować z otrzymywania komunikatów marketingowych firmy pocztą elektroniczną, wystarczy kliknąć łącze „Anuluj subskrypcję” u dołu wiadomości e-mail i postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.
 • Firma wraz ze swoimi partnerami ds. reklam może wyświetlać reklamy na niektórych produktach i w niektórych usługach. Jeśli nasi partnerzy ds. reklam będą wyświetlać spersonalizowane reklamy, firma uzyska na to wyraźną uprzednią zgodę zgodnie z przepisami prawa.
 • inne cele, za zgodą użytkownika, i/lub dopuszczalne przez prawo.

 

W zakresie, w jakim Dane Osobowe użytkownika gromadzone przez firmę kwalifikują się do kategorii szczególnych Danych Osobowych lub danych wrażliwych w świetle obowiązującego prawa, firma będzie przetwarzała takie dane wyłącznie wtedy, gdy użytkownik udzieli zgody na przetwarzanie, którą będzie mógł cofnąć w dowolnej chwili ze skutkiem przyszłym. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku możemy utracić możliwość świadczenia użytkownikowi niektórych usług. W razie podjęcia decyzji o wycofaniu zgody udzielimy informacji na temat możliwych skutków. Firma może przetwarzać również specjalne kategorie Danych Osobowych wyraźnie udostępnione uprzednio przez użytkownika, a także do określania, wykonywania i obrony praw firmy, o ile jest to przewidziane w przepisach prawa.

 

W sekcji „Warunki dotyczące produktu” poniżej znajdziesz więcej szczegółów na temat zbieranych Danych Osobowych oraz celów, w jakich je wykorzystujemy w związku z telewizorem inteligentnym TCL, MagiConnect, aplikacją Dom TCL, Kanałem TCL, a także telefonami, tabletami i urządzeniami do noszenia marki TCL.

 

Jeśli użytkownik jest kontaktem biznesowym organizacji kupującym lub używającym Materiałów Firmy TCL w imieniu organizacji, firma może uzyskać jego imię i nazwisko, dane do wysyłki, dane rozliczeniowe i/lub adres służbowy, adres e-mail i numer telefonu, a także wykorzystywać Dane Osobowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania standardowych operacji biznesowych w związku z czynnościami administracyjnymi lub w innych celach określonych w sekcji „Wykorzystywanie Danych Osobowych”.

 

UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH STRONOM TRZECIM

Możemy ujawniać dane, które nam dostarczysz, informacje o Tobie, które zbierzemy lub wygenerujemy, ewentualnie informacje zebrane z innych źródeł, w tym od podmiotów stowarzyszonych lub zależnych firmy TCL, w związku z przynajmniej jednym z poniższych celów biznesowych:

 • aby możliwe było dostarczanie Materiałów Firmy TCL,
 • aby możliwe było sprzedawanie produktów i usług oferowanych przez podmioty stowarzyszone i/lub zależne firmy TCL,
 • aby dostosowywać się do nakazów organów ścigania, jeśli będzie to konieczne,
 • aby możliwe było przetwarzanie Danych Osobowych przez firmę TCL w przynajmniej jeden sposób zgodny z niniejszą polityką prywatności.
 • Firma może także udostępniać dowolne Dane Osobowe partnerom, aby osiągać cele wymienione w sekcji „Wykorzystywanie Danych Osobowych” powyżej, w tym:
 • w przypadku sprzedaży firm lub zasobów firmy TCL innej firmie, fuzji lub innych znacznych transakcji firma może ujawnić Dane Osobowe w związku z analizą due diligence, a także po zawarciu transakcji,
 • firma może udostępnić ID reklamowy (unikatowy ID użytkownika przypisany do urządzeń w celach reklamowych) partnerom ds. reklam, aby możliwe było wyświetlanie reklam,
 • jeśli firma sprzedaje produkty lub usługi stron trzecich użytkownikowi, może udostępniać Dane Osobowe partnerom zapewniających produkty lub usługi innych firm,
 • określonym partnerom po udzieleniu zgody na ujawnienie Danych Osobowych;
 • dostawcom będącym naszymi partnerami (np. dostawców usług przechowywania danych w formie elektronicznej), wynajętych do wspomagania firmy w dostawie usług i produktów użytkownikowi (firma podejmie wymagane kroki, dzięki którym zapewni zgodność przetwarzania danych przez dostawców z postanowieniami niniejszej polityki prywatności oraz obowiązkiem ochrony poufności),
 • partnerom biznesowym dostarczającym produkty i/lub usługi osadzone lub służące jako komponenty Materiałów Firmy TCL dostarczanych użytkownikowi (takie strony trzecie będą odpowiadać za wykorzystywanie Danych Osobowych użytkownika w związku z usługami i produktami opisanymi w oddzielnych politykach prywatności dostarczanymi przez strony trzecie, które użytkownik powinien weryfikować),
 • w zakresie przewidzianym przepisami, gdy firma będzie musiała ujawnić Dane Osobowe w związku z wymogami prawa, określaniem, wykonywaniem i obroną praw firmy i/lub innych osób,

 

Poza ujawnianiem Danych Osobowych opisanym w polityce prywatności firma może udostępniać Dane Osobowe stronom trzecim, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę.

 

Przypominamy, że dostęp do usług stron trzecich, w tym mediów społecznościowych, narzędzi stron trzecich do pojedynczego logowania, aplikacji, platform mobilnych i operatorów telekomunikacyjnych, którzy zapewnili urządzenie, za pośrednictwem naszych usług może wiązać się z udostępnianiem danych użytkownika, w tym o aktywności w produktach i usługach. Dodatkowo strony trzecie mogą ujawniać dane o wykorzystywaniu przez użytkownika ich produktów i usług zgodnie z polityką prywatności takich stron.

 

ŁĄCZA STRON TRZECICH

Na naszej witrynie mogą znajdować się łącza do witryn stron trzecich. Na naszych produktach są wstępnie zainstalowane aplikacje opracowane i obsługiwane przez strony trzecie. Firma nie odpowiada za polityki prywatności ani zawartość w innych witrynach i w innych aplikacjach. Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje takich materiałów. Prosimy o uważne zapoznawanie się z politykami prywatności wybranych usług stron trzecich oraz kontakt bezpośredni ze stronami trzecimi w przypadku niejasności.

 

Dodatkowo operatorzy dostarczający urządzenia przenośne marek TCL lub Alcatel również mogą gromadzić Dane Osobowe w celu usprawniania usług, diagnozowania problemów i w innych celach. Niniejsza polityka prywatności nie obowiązuje operatorów, a firma nie odpowiada za praktyki operatorów w zakresie prywatności. Aby poznać szczegóły dotyczące gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych przez operatorów, należy skontaktować się bezpośrednio z nimi.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO INNYCH KRAJÓW

Firma TCL udostępnia Dane Osobowe podmiotom grupy z całego świata, aby mogły wykonywać działania określone w polityce prywatności. Firma TCL może również zlecać przetwarzanie lub udostępnianie Danych Osobowych stronom trzecim spoza kraju. Gdy użytkownik korzysta z materiałów firmy TCL, firma nabywa prawa do przenoszenia, przechowywania i przetwarzania danych w kraju zamieszkania użytkownika i poza nim w sposób zgodny z polityką prywatności. Przetwarzanie Danych Osobowych może w związku z tym podlegać przepisom innym niż w kraju użytkownika.

 

Firma TCL podejmuje stosowne kroki, aby przetwarzanie Danych Osobowych odbywało się zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności, a także dba o wdrażanie obowiązujących środków umownych, technicznych i organizacyjnych spójnych między innymi ze standardowymi klauzulami umownymi określonymi przez Komisję Europejską.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Firma wdrożyła zabezpieczenia organizacyjne, fizyczne i techniczne zgodne ze standardami branżowymi w celu ochrony Danych Osobowych użytkownika, zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi, ujawnianiu, wykorzystywaniu, modyfikowaniu czy uszkadzaniu, a także utracie danych. Podejmiemy odpowiednie i praktyczne kroki mające na celu ochronę Danych Osobowych, w tym poniższe:

 • wykorzystywanie SSL i innych środków technicznych umożliwiających szyfrowanie w zakresie usług i produktów (firma będzie regularnie badać swoje praktyki w zakresie gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych, w tym fizyczne środki zabezpieczające, aby zapobiegać nieuprawnionemu dostępowi do systemu),
 • firma będzie upoważniać pracowników, w tym stron trzecich, do dostępu do Danych Osobowych użytkownika, o ile będą oni potrzebowali danych do wspomagania przetwarzania Danych Osobowych oraz świadczenia usług na rzecz użytkownika (pracownicy, w tym stron trzecich upoważnionych przez firmę, muszą postępować zgodnie z warunkami umownymi dotyczącymi poufności),
 • bezpieczeństwo Danych Osobowych użytkowników jest dla nas wyjątkowo istotne, dlatego będziemy nadal działać na rzecz ochrony Danych Osobowych użytkowników oraz wdrażać zabezpieczenia, takie jak szyfrowanie przechowywanych i przekazywanych danych, aby zapobiegać nieuprawnionemu dostępowi do Danych Osobowych, ich wykorzystywaniu lub ujawnianiu,
 • firma będzie roztropnie wybierać partnerów biznesowych i usługodawców, a także wdrażać wymogi dotyczące ochrony Danych Osobowych do zawieranych umów biznesowych,
 • Firma będzie prowadziła kursy szkoleniowe dotyczące bezpieczeństwa i ochrony prywatności, a także działania publiczne poszerzające świadomość pracowników na temat istotności ochrony Danych Osobowych.

 

Niniejszym zawiadamiamy użytkownika o tym, że żaden transfer danych przez Internet nie jest w 100% bezpieczny. W razie jakichkolwiek naruszeń systemów zabezpieczeń natychmiast zareagujemy zgodnie z obowiązującym prawem.

 

UTRZYMYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Firma TCL utrzymuje Dane Osobowe wyłącznie w okresie, w którym jest to niezbędne w świetle niniejszej polityki prywatności. Dane zostaną usunięte po upływie odpowiedniego okresu zgodnie z poniższymi kryteriami:

 • Firma TCL utrzymuje Dane Osobowe, dopóki potrzebuje ich w związku z celami wymienionymi w sekcji „Wykorzystywanie Danych Osobowych”, co może zbiegać się z okresem utrzymywania przez firmę TCL relacji z użytkownikiem,
 • Firma TCL będzie utrzymywała Dane Osobowe, dopóki będą tego wymagały przepisy prawa obejmujące firmę, ewentualnie dopóki firma będzie potrzebowała ich do obrony przed roszczeniami.

 

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi mogą przysługiwać różne prawa w związku z ochroną prawną jego Danych Osobowych przechowywanych przez firmę. W różnych krajach funkcjonują różnego rodzaju ustawy o ochronie danych. Więcej szczegółów na temat praw użytkownika w określonych jurysdykcjach udostępniono w aneksach do polityki prywatności.

 

Firma rozumie, że Dane Osobowe należą wyłącznie do użytkownika, i umożliwia mu kontrolę wykorzystywania danych przez firmę. Zależnie od jurysdykcji możesz mieć poniższe uprawnienia:

 • prawo dostępu do przetwarzanych Danych Osobowych użytkownika, w tym prawo uzyskiwania informacji oraz kopii takich danych,
 • prawo żądania o uzupełnienie lub poprawę niedokładnych lub niekompletnych Danych Osobowych,
 • prawo żądania o usunięcie lub skasowanie Danych Osobowych w pewnych okolicznościach (niniejszym informujemy, że mogą zaistnieć okoliczności, w których użytkownik poprosi o usunięcie lub skasowanie Danych Osobowych, jednakże firma będzie zmuszona do ich utrzymywania),
 • jeśli obowiązujące prawo na to zezwala, prawo zgłaszania roszczeń na ręce pracowników odpowiedniej agencji rządowej na wypadek domniemanych naruszeń praw użytkownika przez firmę.

 

Użytkownik może wykonywać swoje prawa, kontaktując się z firmą. Dane kontaktowe podano w sekcji „Kontakt z nami” poniżej.

 

Możliwe, że przed realizacją żądania osoby, której dane dotyczą, firma będzie musiała zweryfikować żądanie, np. spytać o część danych osoby będących w posiadaniu firmy. Firma będzie wykorzystywała Dane Osobowe przekazane w procesie weryfikacji osoby, której dane dotyczą, wyłącznie do weryfikacji tożsamości podmiotu żądającego lub uprawnień do zgłoszenia żądania.

 

WARUNKI DOTYCZĄCE PRODUKTU

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera ogólny opis wykorzystywania Danych Osobowych użytkownika w związku z naszymi produktami i usługami. Możemy również przetwarzać dodatkowe Dane Osobowe w związku ze szczególnymi produktami lub usługami.

 

TELEWIZOR INTELIGENTNY

Wspólnie z partnerami zewnętrznymi zbieramy Dane Osobowe dotyczące korzystania z telewizorów inteligentnych, w tym nazwy i długości odtworzonych filmów, ulubione pozycje użytkownika, wyświetlone strony czy czas spędzony na poszczególnych stronach. W ten sposób możemy lepiej zrozumieć, jak nasi klienci korzystają z produktów, i zadbać o to, aby stale usprawniać usługi i dostosowywać je do potrzeb użytkowników.

 

Możemy zbierać Dane Osobowe, gdy korzystasz z kamery lub mikrofonu telewizora inteligentnego. Na przykład wtedy, gdy przy użyciu kamery (wbudowanej lub zewnętrznej kamery do telewizora inteligentnego) rozpoczniesz wideorozmowę na żywo w aplikacji ChatNow, aby możliwa była obsługa czatu wideo na żywo. W takiej sytuacji zbierzemy dane kont TCL, historię czatu wideo i audio, dane wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów oraz opinie dotyczące korzystania z usług.

 

Możemy zbierać dodatkowe Dane Osobowe potrzebne do diagnostyki zdalnej problemów z telewizorem inteligentnym. Przykładowo, jeśli udzielisz na to zgodę, możemy zbierać robione w czasie rzeczywistym zrzuty ekranu oraz informacje o danych przechowywanych na telewizorze inteligentnym. Dzięki tym danym będziemy w stanie szybciej rozwiązywać problemy z telewizorami inteligentnymi.

 

Telewizory inteligentne przechwytują dane z asystentów głosowych Amazon Alexa lub Google Action zainstalowanych na telewizorze inteligentnym. Dane to między innymi opis urządzenia, Twój głos, tokeny umiejętności czy polecenia głosowe. Gdy korzystasz z funkcji asystenta głosowego, Twój głos będzie przetwarzany przez firmę Google lub Amazon. Twoje dane zostaną przekazane bezpośrednio firmie Google lub Amazon. Zapoznaj się z polityką prywatności firmy Google lub firmy Amazon, aby dowiedzieć się więcej o sposobach przetwarzania Danych Osobowych przez te firmy.

 

Nasi partnerzy zewnętrzni z branży reklamowej mogą wykorzystywać automatyczne rozpoznawanie zawartości (ACR) i inne technologie do zbierania danych o oglądaniu TV i korzystaniu z urządzenia, a później na ich podstawie tworzyć profile użytkowników i spersonalizowane reklamy do wyświetlania na urządzeniu. Możesz zezwolić lub nie zezwalać nam na aktywację zbierania danych poprzez ACR, postępując zgodnie z instrukcjami na stronie ustawień telewizora inteligentnego.

 

MagiConnect

Firmy, nasza i partnerów zewnętrznych, będą zbierać dane o tym, jak korzystasz z aplikacji MagiConnect, w tym wolumeny użycia w aplikacji MagiConnect (określane na podstawie liczy kliknięć), a także o usługach, które wybierasz w aplikacji MagiConnect. Robimy to, aby lepiej zrozumieć to, jak korzystasz z aplikacji MagiConnect, oraz móc dostosowywać układ aplikacji do Twoich preferencji.

 

DOM TCL

Firmy, nasza i partnerów zewnętrznych, będą zbierać dane o tym, jak korzystasz z aplikacji Dom TCL, w tym wolumeny użycia w aplikacji Dom TCL czy informacje przekazane za pośrednictwem czatu wideo, a także o usługach, które wybierasz w aplikacji Dom TCL. Robimy to, aby lepiej zrozumieć to, jak korzystasz z aplikacji Dom TCL, oraz móc usprawniać usługi i dostosowywać układ aplikacji do Twoich preferencji.

 

Aby zapewnić usługi umożliwiające łączność z wieloma urządzeniami firmy TCL i innych firm w Twoim posiadaniu oraz zarządzanie nimi, firmy nasze i naszych partnerów będą także zbierały poniższe dane o Tobie: dane Wi-Fi lub Bluetooth, lokalizacja, konto TCL, dane z urządzenia o telefonie oraz dane o urządzeniach firmy TCL, z którymi ma zostać nawiązana łączność.

 

KANAŁ TCL

Kanał TCL umożliwia wyszukiwanie zawartości dostępnej na kanale TCL poprzez inicjację funkcji kontroli głosowej w aplikacji Roku TV. Gdy korzystasz z funkcji sterowania głosowego, Twój głos będzie przetwarzany bezpośrednio przez aplikację Roku TV. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych głosowych znajdziesz w polityce prywatności firmy Roku TV.

 

Możemy zbierać i przetwarzać dane związane z aplikacją Roku TV lub posiadanym przez Ciebie urządzeniem firmy TCL (w tym model urządzenia, unikatowy identyfikator urządzenia, markę, adres Mac, wersja systemu operacyjnego Roku, region, adres IP, wersja aplikacji) oraz korzystaniem z Kanału TCL (w tym rejestr kliknięć i historię przeglądania). Możemy angażować zewnętrzne podmioty przetwarzające do analizy takich danych oraz budowy na ich podstawie profilów użycia i preferencji. Robimy to, aby lepiej zrozumieć, jak nasi klienci korzystają z Kanału TCL, oraz rekomendować Ci inną zawartość, która może Cię zainteresować.

 

Telefony komórkowe, tablety i urządzenia do noszenia firmy TCL

Możemy zbierać i przetwarzać szczególne kategorie Danych Osobowych, w tym dane biometryczne i zdrowotne, gdy korzystasz z określonych aplikacji na telefonie, tablecie czy urządzeniu do noszenia marki TCL. Takie dane są niezbędne do działania funkcji związanych ze zdrowiem takich aplikacji. Możemy przetwarzać szczególne kategorie Danych Osobowych, jeśli udzielisz na to wyraźnej zgody. Możesz cofnąć zgodę na takie przetwarzanie w dowolnej chwili ze skutkiem przyszłym. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku możemy utracić możliwość świadczenia użytkownikowi niektórych usług. W razie podjęcia decyzji o wycofaniu zgody udzielimy informacji na temat możliwych skutków.

 

Możemy zbierać i przetwarzać dane urządzenia oraz dane dzienników, w tym adres URL odwołującego się, adres IP i szczegóły o sposobach korzystania z witryny, dane z usług w chmurze, ze sklepu z aplikacjami, z historii przeglądania, z zapytań w oknie wyszukiwania, dotyczące typu przeglądarki oraz częstotliwości sesji, a także unikatowe identyfikatory.

 

Niektóre urządzenia przenośne firmy TCL są opatrzone marką Alcatel. Je również obejmuje ta polityka prywatności.

 

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIE

Firma wraz z partnerami ds. reklam oraz analityki danych wykorzystuje „pliki cookie” i podobne technologie internetowe, w tym znaczniki pikselowe i sygnały nawigacyjne (dalej „zautomatyzowane narzędzia do zbierania danych”), aby wspierać wybrane funkcje konta TCL, telewizorów inteligentnych oraz witryn i aplikacji obsługiwanych przez naszą firmę. Zautomatyzowane narzędzia do zbierania danych to kod wdrożony na urządzeniu. Zautomatyzowane narzędzia do zbierania danych umożliwiają witrynom rozpoznawanie przeglądarek lub urządzeń podczas wizyty w witrynie/aplikacji TCL, a także rozpoznawanie powrotów do witryn/aplikacji TCL. Więcej szczegółów o plikach cookie używanych przez firmę znajdziesz w polityce plików cookie dostępnej tutaj: https://www.tcl.com/pl/pl/legal/cookies-policy

 

Wykorzystujemy dwa rodzaje zautomatyzowanych narzędzi do zbierania danych: „pliki cookie dotyczące sesji” i „trwałe pliki cookie”.

 

Pliki cookie dotyczące sesji wygasają po zamknięciu przeglądarki. Pliki cookie dotyczące sesji są to losowo generowane unikatowe numery identyfikacyjne powiązane z użytkownikiem do końca sesji przeglądania. Używamy plików cookie dotyczących sesji:

 • aby móc dostarczać użytkownikowi produkty i usługi oraz zarządzać transakcjami, np. możemy na przykład wdrożyć plik cookie, aby zapamiętać pozycje zapisane w koszyku zakupowym w witrynie,
 • aby obsługiwać niektóre funkcje do zarządzania zawartością i do jej edycji.
 • Trwałe pliki cookie nie wygasają po zamknięciu przeglądarki. Używamy trwałych plików cookie:
 • aby rejestrować logowania gościa na koncie TCL,
 • aby rejestrować udzielenia zgody gościa na koncie TCL lub w innej witrynie / aplikacji firmy TCL na wykorzystywanie plików cookie, jeśli ma to zastosowanie,
 • aby poprawiać wydajność i możliwości projektowania, np. używamy plików cookie do weryfikacji popularności poszczególnych części witryn lub aplikacji oraz ustalania sposobów usprawniania ich funkcji,
 • aby poprawić obsługę użytkownika i personalizować wyświetlaną zawartość, np. używamy plików cookie do rejestrowania preferencji użytkownika oraz zwiększania udziału istotnej zawartości witryn/aplikacji (w tym reklam) dostarczanej użytkownikom,
 • aby umożliwić partnerom zewnętrznym, z którymi współpracujemy, dostarczanie reklam lub spersonalizowanych komunikatów marketingowych zaakceptowanych przez użytkownika. Dzięki plikom cookie wiemy na przykład, które produkty i usługi użytkownik kupuje, a jakimi się interesuje. Na podstawie tych informacji możemy także używać usług stron trzecich do aktywacji interesujących dla użytkownika reklam w naszych i w innych witrynach/aplikacjach.
 • aby obsługiwać niektóre funkcje do zarządzania zawartością i do jej edycji.

 

Zarządzanie zautomatyzowanymi narzędziami do zbierania danych

Jeśli użytkownik nie chce odbierać plików cookie, może ustawić odrzucanie plików cookie w przeglądarce lub otrzymywać alerty o plikach cookie zapisanych na urządzeniu. Użytkownik może także usuwać pliki cookie, gdy tylko opuści konto TCL lub witrynę/aplikację firmy TCL. Użytkownik nie musi przyjmować plików cookie w przypadku wizyty na koncie TCL, ale wybór takiej opcji może uniemożliwić mu dostęp do części opcji i funkcji konta TCL lub innych witryn/aplikacji firmy TCL.

 

Na przykład sekcja Pomoc na pasku narzędziu w większości przeglądarek internetowych oferuje opcję wyłączenia odbioru plików cookie, powiadamiania o odbiorze zautomatyzowanych narzędzi do zbierania danych, a także zupełnego ich wyłączenia. Aby dowiedzieć się więcej o zamieszczonych popularnych przeglądarkach internetowych, klikaj odpowiednie łącza: Google Chrome; Microsoft Edge; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer; Opera oraz Apple Safari.

 

Jeśli wymaga tego obowiązujące prawo, użytkownik zobaczy baner dotyczący plików cookie podczas pierwszej wizyty w witrynie/aplikacji, z którego dowie się, jakich zautomatyzowanych narzędzi zbierania danych używamy. Dodatkowo baner zawiera prośbę o zgodę na korzystanie z niektórych używanych przez firmę zautomatyzowanych narzędzi zbierania danych.

 

Zbieranie Danych Osobowych zautomatyzowanymi narzędziami do zbierania danych

Firma zbiera Dane Osobowe przy użyciu zautomatyzowanych narzędzi do zbierania danych w celach określonych powyżej (w tym w sekcji „Wykorzystywanie Danych Osobowych”). W przypadku takich plików cookie wymagana jest zgoda użytkownika na pobranie. Firma traktuje zgodę jako podstawę prawną przetwarzania Danych Osobowych zebranych przy użyciu plików cookie.

 

W przypadku użytkowników z USA Network Advertising Initiative także oferuje sposób rezygnacji z wielu reklamowych plików cookie. Więcej dowiesz się tutaj https://www.networkadvertising.org. Pamiętaj, że pomimo rezygnacji nadal możesz otrzymywać reklamy online. Rezygnacja oznacza jedynie, że firmy, których dotyczyła rezygnacja, nie będą mogły dłużej dostarczać reklam dostosowanych do Twoich preferencji i wzorców użycia.

 

Obecnie nasza witryna nie rozpoznaje zautomatyzowanych sygnałów z przeglądarki dotyczących mechanizmów śledzenia, w tym instrukcji „Nie śledź”

 

KONTAKT Z NAMI

Jeśli użytkownik chce uzyskać więcej szczegółowych informacji dotyczących zbierania, wykorzystywania, ujawniania, przekazywania lub przetwarzania Danych Osobowych, ewentualnie wykonać swoje prawa wymienione powyżej, musi skontaktować się z nami, korzystając z jednego ze wskazanych poniżej kanałów.

 

Użytkowników z EOG i Wielkiej Brytanii prosimy o wysłanie IOD wiadomości e-mail na adres privacy_dpo@tcl.com.

 

Użytkowników z Indii prosimy o kontakt z panem Sudhansu Sahu, naszym indyjskim pracownikiem ds. zażaleń dostępnym pod adresem privacyqueryindia@tcl.com.

 

Użytkowników z USA prosimy o kontakt z TTE Mobile (TCT) Inc. i TCT Mobile Inc., podmiotami zależnymi TCL z siedzibą pod adresem wskazanym poniżej wraz z danymi kontaktowymi:

TTE Technology, Inc. (w przypadku telewizorów TCL i serwisu)

189 Technology Drive

Irvine, CA 92618
Prosimy wysyłać wiadomości e-mail na adres consumerdata@tcl.com lub dzwonić na bezpłatny numer +1-877-300-8837

TCT Mobile, Inc. (w przypadku telefonów komórkowych, tabletów i urządzeń do noszenia firmy TCL oraz serwisu)

189 Technology Drive
Irvine, CA 92618

 

Prosimy wysyłać wiadomości e-mail na adres privacy.na@tcl.comlub dzwonić na bezpłatny numer +1-855-368-0829

Użytkowników z Brazylii prosimy o wysłanie wiadomości e-mail do IOD na adres privacidade@semptcl.com.br lub telefon pod numer +55 (11) 3004-7570.

 

Więcej danych kontaktowych podmiotów zależnych firmy TCL, biur lub przedstawicieli w Twoim kraju lub regionie znajdziesz na stronie Kontakt z nami: https://www.tcl.com/choose-country.html.

 

W razie nierozstrzygniętych zadowalająco obaw dotyczących prywatności lub wykorzystywania danych prosimy o bezpłatny kontakt z zewnętrznym amerykańskim dostawcą usług w zakresie rozstrzygania sporów pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

 

ANEKS DOTYCZĄCY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

(EOG) I WIELKIEJ BRYTANII (UK)

Wykorzystywanie Danych Osobowych

 

Dane osobowe użytkownika mogą być zbierane, przechowywane, przetwarzane lub wykorzystywane. Sposoby i cele oraz podstawy prawne opisano poniżej:

1. wykonywanie umów z użytkownikiem oraz dostawa Materiałów Firmy TCL użytkownikowi,

 • dostarczanie, aktywowanie, weryfikowanie i zarządzanie produktami i usługami kupionymi przez użytkownika,
 • dostarczanie aktualizacji oprogramowania, konserwowanie usług, wsparcie techniczne i usługi posprzedażowe do Materiałów Firmy TCL,
 • wspomaganie rejestracji i zarządzania kontem TCL,
 • udostępnianie do pobrania i zakupu naszych produktów i usług, takich jak aplikacje i powiązane witryny i/lub udostępnianie aplikacji stron trzecich zainstalowanych na urządzeniu,
 • przetwarzanie płatności za Materiały Firmy TCL lub zamówień Materiałów Firmy TCL,
 • kontakt z użytkownikiem w związku z Materiałami Firmy TCL, np. w przypadku, gdy Materiały Firmy TCL uległy zmianie lub zawierają błędy,

 

2. zgodność z obowiązkami prawnymi obejmującymi firmę,

 • zgodność z wszelkimi przepisami, rozporządzeniami, dyrektywami oraz decyzjami sądu, a także decyzjami władz,
 • ochrona przed oszustwami i zapobieganie nim, a także ochrona przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa informacyjnego oraz zabezpieczanie Materiałów Firmy TCL, w tym weryfikowanie kont i tożsamości, wykrywanie zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa oraz walka ze szkodliwą aktywnością,

 

3. Firma TCL zbiera i przetwarza Dane Osobowe użytkownika z uwagi na swój uzasadniony interes.

 • określanie, wykonywanie lub obrona naszych praw, a także wykorzystywanie danych w postępowaniach sądowych,
 • odpowiadanie na skargi lub pytania zgłaszane w związku z Materiałami Firmy TCL, a także obrona lub wykonywanie praw firmy,
 • personalizacja Materiałów Firmy TCL na wniosek użytkownika,
 • rozwiązywanie problemów z funkcjami lub innych problemów w związku z Materiałami Firmy TCL,
 • ocena i opracowywanie nowych funkcji, technologii i usprawnień Materiałów Firmy TCL,
 • administrowanie konkursami, promocjami, wydarzeniami, badaniami rynku, kwestionariuszami w związku z Materiałami Firmy TCL,
 • ułatwianie wykonywania wewnętrznych czynności w firmie TCL, takich jak audyty, analiza danych i badania mające na celu ulepszanie naszych produktów, usług, wrażeń użytkowników i komunikacji z klientami,
 • opracowywanie procesów i systemów szkoleniowych,
 • planowanie, raportowanie i prognozowanie biznesowe,
 • zgodność ze zobowiązaniami umownymi wobec stron trzecich,
 • wysyłanie informacji o Materiałach Firmy TCL oraz dostosowywanie takich danych do potrzeb użytkowników. Firma może potrzebować zgody użytkownika na niektóre działania marketingowe. Firma oferuje wiele możliwości rezygnacji z określonych komunikatów od firmy. Aby zrezygnować z otrzymywania komunikatów marketingowych firmy pocztą elektroniczną, wystarczy kliknąć łącze „Anuluj subskrypcję” u dołu wiadomości e-mail i postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.
 • wyświetlanie niespersonalizowanych reklam.

 

4. Inne cele pod warunkiem świadomej zgody użytkownika.

Możemy wykorzystywać Dane Osobowe w celach zgodnych z przyczynami wymienionymi powyżej. Podczas oceny zgodności celu firma weźmie pod uwagę kryteria wskazane w obowiązującym prawie, w tym uzasadnione oczekiwania użytkownika. Innymi słowy: Dane Osobowe mogą być wykorzystywane do celów niesprzecznych i/lub nienadmiarowych celów w kontekście celów wymienionych powyżej.

 

Prawa użytkownika

W krajach członkowskich EOG i w Wielkiej Brytanii użytkownikowi mogą przysługiwać różne prawa w związku z ochroną prawną jego Danych Osobowych przechowywanych przez firmę. Z zastrzeżeniem możliwych ograniczeń ustalonych w przepisach, przysługują Ci poniższe prawa:

 • prawo dostępu do przetwarzanych Danych Osobowych użytkownika oraz prawo do domagania się poprawy niedokładnych informacji,
 • prawo do kopii i przekazania przetwarzanych przez firmę Danych Osobowych o użytkowniku wskazanej przez niego strony trzeciej,
 • prawo żądania o usunięcie lub skasowanie Danych Osobowych w pewnych okolicznościach (niniejszym informujemy, że mogą zaistnieć okoliczności, w których użytkownik poprosi o usunięcie lub skasowanie Danych Osobowych, jednakże firma będzie zmuszona do ich utrzymywania),
 • prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu Danych Osobowych w niektórych okolicznościach lub ograniczenia takich działań (w niektórych okolicznościach, gdy użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie lub poprosi nas o ograniczenie przetwarzania, a istnieją zobowiązania prawne wymuszające na firmie odmowę, firma może zignorować decyzję użytkownika),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w dogodnej chwili ze skutkiem przyszłym,
 • prawo zgłoszenia skargi Organowi Nadzorczemu (szczegóły uprawnienia znajdziesz tutaj: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en w przypadku EOG https://ico.org.uk/make-a-complaint/ i Wielkiej Brytanii), o ile sądzisz, że nasza firma naruszyła Twoje prawa.

 

Osoby niepełnoletnie

Użytkownicy, którzy nie ukończyli 13 i 16 roku życia w EOG lub w Wielkiej Brytanii, a zostali zapytani przez firmę o zgodę, muszą upewnić się, że w świetle przepisów mogą udzielić takiej zgody bez pozwolenia rodzica lub opiekuna prawnego. Firma zweryfikuje wiek użytkownika i będzie prosiła o zgodę rodzica/opiekuna, jeśli będzie to konieczne.

 

Przekazywanie Danych Osobowych

Gdy firma przekazuje Dane Osobowe poza EOG lub UK (np. do Chin), upewnia się, że Dane Osobowe będą chronione w sposób spójny z tym oferowanym w świetle praw obowiązujących w EOG lub w UK. Zadba również o odpowiedni poziom zabezpieczeń poprzez jeden z poniższych mechanizmów:

 • uznaje się, że w kraju trzecim, do którego przekazane zostaną Dane Osobowe, obowiązuje odpowiedni poziom ochrony danych zgodny z wymogami Komisji Europejskiej lub Sekretarza Stanu Wielkiej Brytanii (zależnie od stanu faktycznego),
 • importer i eksporter zawarli umowę obejmującą „standardowe klauzule umowne” zatwierdzone przez Komisję Europejską lub Sekretarza Stanu Wielkiej Brytanii (zależnie od stanu faktycznego),
 • Jeśli wyniknie taka konieczność, możemy udostępniać dane w związku z naruszeniami w wybranych sytuacjach określonych przepisami prawa, np. w celu świadczenia usług na rzecz użytkownika, zawarcia lub wykonania umowy w interesie użytkownika, za zgodą użytkownika, wtedy, gdy jest to niezbędne przez wzgląd na ważny interes publiczny, a także w przypadku konieczności wykonywania praw lub obrony prawnej.

 

Administrator danych

O ile nie ustalono inaczej, poniższe podmioty firmy TCL będą administratorami Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem Materiałów Firmy TCL zgodnie z tą Polityką Prywatności.

 

TCL New Technology Co., Ltd.

(administrator danych przetwarzanych w związku z Witryną, telewizorami inteligentnymi TCL, aplikacjami inteligentnymi firmy TCL z produktami i usługami)

9F Building D4, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, Chiny.

 

TCL Communication Technology Holdings Limited.

(administrator danych przetwarzanych w związku z urządzeniami marki TCL i Alcatel, w tym telefonów, tabletów, bransoletek, urządzeń do noszenia i routerów)

10F Building F4, TCL Communication Technology Building, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, Chiny.

 

Więcej szczegółów dotyczących sposobów zbierania, wykorzystywania, ujawniania, przekazywania lub przetwarzania Danych osobowych przez firmę TCL New Technology Co., Ltd. lub TCL Communication Technology Holdings Limited, a także wykonywania wyżej wymienionych praw, uzyskasz od naszych przedstawicieli:

TCL Europe (nasz przedstawiciel w UE) z siedzibą pod adresem 9-15 rue Rouget de L'Isle- 92130 Issy- Les-Moulineaux, Francja.

 

Prosimy o kontakt pocztą elektroniczną privacy_dpo@tcl.com.

 

TCL Electronics UK Limited (nasz przedstawiciel w Wielkiej Brytanii) z siedzibą pod adresem 2nd Floor, Office 201, The Porter Building, 1 Brunel Way, Slough, Berkshire, Wielka Brytania, SL1 1FQ.

Prosimy o kontakt pocztą elektroniczną privacy_dpo@tcl.com.

 

Użytkownik może zażądać dodatkowych danych dotyczących ochrony Danych Osobowych w przypadku ich przekazania poza granice EOG lub UK (w tym kopii standardowych klauzul umownych podpisanych przez importerów w krajach trzecich), wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy_dpo@tcl.com