Zaczynając od 31 stycznia 2023, użytkownicy konta TCL będą musieli używać adresu email do logowania się. Jeżeli jeszcze nie masz wprowadzonego adresu email, zaloguj się i uzupełnij dane tutaj na stronie TCL, aby móc dalej używać konta TCL i połaczonych usług.

Kontynuuj

TCL Globalna Ochrona prywatności

Polityka prywatności obowiązuje od 20 grudzień 2021 r.

 

Niniejsza polityka prywatności określa, jak TCL i / lub jego oddziały i spółki zależne (łącznie "tcl" lub "my") chronią przetwarzanie danych osobowych, w odniesieniu do Ciebie (twoje "dane osobowe"), jakie dane osobowe zbieramy o tobie, co z nimi robimy, jak je przetwarzamy i jakie prawa masz w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych.

 

Dziękujemy za wybranie TCL!

 

Kiedy ma zastosowanie niniejsza polityka prywatności?

Niniejsza polityka prywatności dotyczy sytuacji, gdy przetwarzamy dane osobowe w wyniku swojego dostępu i korzystania z witryny TCL (www.tcl.com), TCL Smart TV produkt, SEMP markowych urządzeń, aplikacji TCL Smart Service (w tym konta TCl, Kanał TCL, TCL Home App, Browserhere / T-Browser, TCL na żywo, TV, Magiconnect, Czat teraz, Smart Gallery, Przypomnienie, Pogoda, Centrum gier, Control Gest i Zdalna diagnoza) oraz inne urządzenia TCL, strony internetowe lub aplikacje, które mogą się odnieść do polityki prywatności (łącznie "materiały TCL").

 

Przejdź do [Polityki prywatności TCL], aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych podczas uzyskiwania dostępu do stron internetowych alcatel (w tym www.alcatelmobile.com), TCL i Alcatel markowe telefony, tablety, zegarki, bransoletki, noszenie Urządzenia, routery i inne aplikacje lub usługi świadczone przez TCL Technology Technology Holdings Limited.

 

TRUSTe

 

Niniejsza polityka prywatności dotyczy również naszego przetwarzania danych osobowych kontaktów do klientów biznesowych, partnerów biznesowych, dostawców i innych organizacji, z którymi TCL ma lub rozważa relacje biznesowe.

 

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij dowolną z poniższych sekcji:

 

· Dane osobowe, które zbieramy

· Wykorzystanie danych osobowych

· Ujawnienie danych osobowych stronom trzecim

· Linki stron trzecich

· Międzynarodowe transfery danych osobowych

· Bezpieczeństwo danych osobowych

· Utrzymanie danych osobowych

· Twoje prawa

· Warunki specyficzne dla produktu

· Korzystanie z plików cookie

· Kontakt z nami

 

Możemy zaktualizować niniejszą politykę prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w sposobie gromadzenia i korzystania z danych osobowych lub zmian w obowiązujących przepisach regularnie. Wszelkie aktualizacje do niniejszej polityki prywatności będą wprowadzane na naszej stronie internetowej pod adresem https://www.tcl.com/pl/pl. Ponadto, możemy również powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce prywatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Odwiedzając nasze strony internetowe, dostarczając informacje lub korzystając z materiałów TCL, potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś praktyki opisane w niniejszej polityce prywatności.

 

Dane osobowe, które zbieramy

Twoja prywatność jest dla nas ważna, więc wyjaśniamy, jakie dane osobowe zbieramy o Tobie. Należy pamiętać, że jeśli nie podajesz pewnych danych osobowych, TCL może nie być w stanie osiągnąć niektórych celów opisanych w niniejszej polityce prywatności, przez co nie możesz używać ani uzyskać dostępu do pewnych materiałów TCL.

 

Możemy zbierać i przetwarzać następujące dane osobowe o Tobie:

 

Informacje, które nam przekazujesz. Obejmuje to informacje o Tobie, które dajesz nam wypełniając formularze, wprowadzając informacje na naszej stronie internetowej, tworząc konta użytkowników lub komunikując się z nami, zarówno twarzą w twarz, telefonicznie, online, przez e-mail lub w inny sposób, które są w stanie Identyfikacja Ciebie lub sprawi, że można zidentyfikować w zależności od kontekstu. Informacje te obejmują, bez ograniczeń, następujące:

 

· Informacje kontaktowe osobiste: Twoje imię i nazwisko, wysyłka, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu;

· Przestrzegając naszych zobowiązań prawnych wymaganych na mocy obowiązujących przepisów, możemy również zbierać swój numer podatnika (CPF);

· Dane do logowania: nazwa użytkownika, hasło, pseudonime;

· Informacje demograficzne: data urodzenia, płeć;

· Informacje o płatności: Twoje dane debetowe lub karty kredytowej, dane bankowe lub inne informacje finansowe;

· Inne informacje o Tobie, takich jak zawód (np. kiedy uczestniczysz w naszej ankiecie), dane językowe, zdrowotne i ćwiczenia; oraz

· Informacje o materiałach TCL, które posiadasz i używasz oraz dowód, że ich kupiłeś, w stosownych przypadkach.

Informacje, które zbieramy lub generujemy na Twój temat.

Zbieramy dane w internecie, przez aktywność elektroniczną i inne sposoby automatycznie za sprawą używanych urządzeń i przeglądarek. Obejmuje to, bez ograniczeń, następujący zakres:

 

· Szczegóły dotyczące Twojego wykorzystania materiałów TCL;

· Lokalizacja urządzenia i strefy czasowej;

· Szczegóły dotyczące wykorzystania produktów, które dostarczamy dla Ciebie, takich jak historia przeglądania, historia wyszukiwania, kliknięcia strony i działalność podczas korzystania z naszych produktów lub usług (np. Możemy odebrać aplikację za pomocą czasu podczas korzystania z kanału TCL);

· Adres IP, adres MAC, identyfikator urządzenia, identyfikator terminali, numer seryjny, numer IMEI, numer IMSI, ID reklamowy (Unikalny identyfikator użytkownika przypisany do urządzeń do celów reklamowych), a wszelkie inne identyfikatory urządzeń lub informacje specyficzne dla urządzeń o twoich materiałach TCL; Informacje geolokalne dostarczane przez sygnał GPS urządzenia lub przekazywany przez pobliskie punkty dostępu do Wi-Fi i wieżom komórkowym podczas korzystania z niektórych usług i włączyć funkcję lokalizacji;

· Dzienniki błędów, kody błędów i opisy błędów oraz inne informacje, które zapewniają w odniesieniu do błędów lub wadliwych doświadczeń z dowolnym materiałami TCL; oraz

· Gdzie zapewniamy Ci usługi po sprzedaży, Twoje e-maile, numer telefonu, adres, numer faksu, historię czatu lub nagrywania rozmów telefonicznych między tobą a naszym personelem wsparcia.

· Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł.

· Możemy zbierać informacje o tobie od osób trzecich. Obejmuje to, bez ograniczeń, następujące:

· Informacje z sieci mediów społecznościowych;

· Informacje uzyskane od innych dostawców produktów, usług, stron internetowych i aplikacji;

· inne dostępne źródła komercyjnie lub publicznie dostępne (zgodnie z prawem); oraz

· Jeśli weźmiesz udział w programach badawczych zorganizowanych i / lub sponsorowanych przez / w imieniu TCL możemy również zbierać informacje z stron internetowych osób trzecich lub sieci mediów społecznościowych, zgodnie z zasadami prywatności tych odpowiednich stron internetowych i sieci społecznościowych.

 

Możemy również zbierać inne informacje o Tobie, Twoim urządzeniu lub użyciu materiałów TCL w sposób przedstawiony w momencie gromadzenia i / lub zgody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Nie będziemy świadomie zbierać żadnych danych osobowych lub o dzieci poniżej 13 roku życia, czy minimalny wiek dozwolony w ramach jurysdykcji, bez wyjaśnienia, że ​​takie informacje powinny być dostarczane wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy. Jeśli wierzysz, że Twoje dziecko dostarczyło nam swoje dane osobowe bez zgody rodzica lub opiekuna, skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu e-mail podanego w kontaktowym sekcji US Poniżej. TCL wykorzysta tylko dane osobowe odnoszące się do lub z dzieci, jeśli chodzi o to, aby były dozwolone przez obowiązujące przepisy i jeśli jest to wymagane, tylko z zgodą rodzica lub opiekuna. Jeśli twoje dziecko korzysta z naszych dzieci lub Usługi trybu dzieci, zegarek rodzinny TCL, lub innych produktów TCL lub usług dla dziecka, zapewnimy osobno prywatności z większą ilością szczegółów na temat sposobu ochrony danych osobowych dla dzieci.

 

Zastosowania danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być gromadzone, przechowywane, przetwarzane lub w inny sposób używane przez nas w następujący sposób i do następujących celów:

· Aby dostarczyć, aktywować, weryfikować i zarządzać naszymi produktami i usługami zakupionymi przez Ciebie;

· Aby zapewnić aktualizacje oprogramowania, usługi konserwacyjne, wsparcie techniczne i usługi posprzedażne dla materiałów TCL;

· Aby pomóc Ci zarejestrować się i zarządzać kontem TCL;

· Aby pozwolić Ci pobrać i kupić nasze produkty i usługi, takie jak nasze aplikacje i powiązane strony internetowe i / lub zapewnić dostęp do aplikacji innych firm zainstalowanych na urządzeniu;

· Przetwarzać transakcje lub zamówienia na materiały TCL;

· Aby skontaktować się z Tobą w sprawie materiałów TCL, na przykład w przypadku, gdy wszystkie materiały TCL zmieniły się lub występująz nimi problemy;

· Aby ustawić, wykorzystać lub bronić swoich praw lub w toku postępowania sądowego;

· Aby chronić przed i zapobiegając zagrożeniom bezpieczeństwa, oszustwa i informacji, a także utrzymywać bezpieczne materiały TCL, takie jak weryfikacja kont i identyfikacji, wykrywania incydentów bezpieczeństwa i zwalczania szkodliwych działań;

· Aby odpowiedzieć na wszelkie reklamacje lub pytania, które możesz podnieść w związku z materiałami TCL i bronić i wykonywać nasze prawne prawa;

· Spersonalizować materiały TCL na żądanie;

· Aby rozwiązać problemy z funkcjonalnością lub innymi problemami dla materiałów TCL;

· Oceniać i rozwijać nowe funkcje, technologie i ulepszenia materiałów TCL;

· Administrowanie konkursami, promocjami, wydarzeniami, badaniami rynkowymi, badaniem w stosunku do materiałów TCL;

· Aby ułatwić wewnętrzne cele TCL, takie jak audyt, analiza danych i badania w celu poprawy naszych produktów, usług, doświadczenia użytkownika i komunikacji klientów;

· Aby spełnić wszystkie obowiązujące przepisy prawa, przepisy, dyrektywy i decyzje sądowe, a także decyzje właściwych organów;

· Aby wysłać informacje o materiałach TCL i pomóż, aby te informacje były bardziej istotne dla Ciebie. Możemy potrzebować swojej zgody na pewne działania marketingowe. Oferujemy Ci różne sposoby na rezygnację z otrzymywania od nas niektórych komunikacji. Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania od nas komunikacji marketingowej e-mail, możesz kliknąć link "Unubscribe" znaleziony na dole e-maila i postępuj zgodnie z instrukcjami;

· Aby wyświetlić spersonalizowaną reklamę naszych produktów i usług na stronie internetowej TCL i wyświetlającej reklamy nie spersonalizowaną na innych materiałach TCL. Nasi partnerzy reklamowi mogą również wykazywać reklamę spersonalizowaną na niektórych naszych produktów lub usługach. Jeśli będą wyświetlane spersonalizowane reklamy, otrzymamy wyraźną wcześniejszą zgodę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; oraz

· Inne cele za zgodą.

 

W tym zakresie, w jakim gromadzone są dane osobowe, uważane za specjalne kategorie danych osobowych lub wrażliwych danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów, przetwarzamy takie dane oparte na swojej wyraźnej zgody, a możesz wycofać zgodę na takie przetwarzanie w dowolnym momencie. Jednakże, powinieneś być świadomy, że jeśli zdecydujesz się to zrobić, nie będziemy mogli nadal zapewniać pewne usługi. Jeśli zdecydujesz się wycofać swoją zgodę, powiemy Ci więcej o możliwych konsekwencjach. Jeśli jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy, możemy również przetwarzać specjalne kategorie danych osobowych, które wyraźnie udostępniłeś publiczne lub ustanowienie, ćwiczenia lub bronić roszczeń prawnych.

 

Sekcja "Warunki specyficzne dla produktu" Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowe informacje na temat danych osobowych, które gromadzimy, a cele, dla których korzystamy z danych osobowych w połączeniu z inteligentnym telewizorem TCL, Magiconnect, TCL Home Application i TCL Channel.

 

Jeśli działasz jako kontakt biznesowy swojej organizacji, aby kupić lub używać materiałów TCL w imieniu organizacji, możemy zbierać swoje imię, wysyłkę, rozliczenie i / lub adres biznesowy, adres e-mail, numer telefonu i używać danych osobowych do danych Zakres niezbędnych do przeprowadzenia zwykłych działań biznesowych, do związanych z tym cele administracyjne lub inne cele określone powyżej w sekcji "Zastosowania danych osobowych".

 

Ujawnianie danych osobowych osobom trzecim

Nie sprzedajemy ani nie ujawniamy danych osobowych, które nam dostarczałeś, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej polityce prywatności, jak ujawniono w momencie gromadzenia danych lub zgodnie z opisem w dowolnym konkretnym ogłoszeniu o ochronie prywatności, w stosownych przypadkach.

 

Możemy ujawnić dane osobowe z podmiotami stowarzyszonymi i zależnymi w jednej lub więcej okolicznościach opisanych poniżej:

 

· Aby pomóc nam zapewnić Ci materiały TCL;

· Gdzie sprzedajemy produkty i usługi świadczone przez stowarzyszenia TCL i / lub spółek zależnych TCL; oraz

· Dla jednego z tych celów, dla których TCL przetwarza Twoje dane osobowe w ramach niniejszej polityki prywatności.

· Możemy również podzielić się swoimi danymi osobistymi ze stronami trzecimi, aby osiągnąć cele wymienione w sekcji "Wykorzystanie danych osobowych" powyżej, w tym:

· W przypadku sprzedaży każdego biznesu lub aktywów TCL z inną firmą, połączeniem lub innymi ważnymi transakcjami, możemy ujawnić dane osobowe dla celów należytej staranności oraz po zakończeniu transakcji;

· Możemy udostępniać identyfikator reklamowy (unikalny identyfikator użytkownika przypisany do swoich urządzeń do celów reklamowych) z naszymi partnerami reklamowymi dla nich do wyświetlania reklamy niespersonalizowanej;

· Jeśli wprowadzamy dla Ciebie produkty lub usługi innych firm, możemy udostępniać swoje dane osobowe z tymi stronami trzecimi;

· Kiedy podasz swoją zgodę na ujawnienie danych osobowych do konkretnej i zidentyfikowanej strony trzeciej lub kategorii osób trzecich;

· Do agentów stron trzecich lub wykonawców (na przykład dostawców naszych elektronicznych usług przechowywania danych), które zatrudniamy, aby wspierać nas w świadczeniu naszych usług i produktów. Podejmujemy kroki, aby wymagać takich stron trzecich do przetworzenia danych osobowych zgodnie z przepisami określonymi w niniejszym zawiadomieniu o prywatności oraz w ramach obowiązku poufności;

· Dla partnerów biznesowych, którzy świadczą produkty i / lub usługi, które są osadzone lub służą jako składnik materiałów TCL, które zapewniamy Ci. Te osoby trzecie będą odpowiedzialne za korzystanie z danych osobowych w związku z ich usługami i produktami, jak opisano w oddzielnym powiadomieniu o prywatności dostarczonej przez nich, które są zachęcane do weryfikacji; oraz

· W zakresie wymaganym przez prawo, lub jeśli jesteśmy w obowiązku ujawnienia danych osobowych w celu spełnienia wszelkich obowiązków prawnych, ustanawiają, wykonywać lub bronić naszych praw prawnych i / lub osób trzecich.

 

Oprócz ujawniania danych osobowych poinformowanych w niniejszej Polityce prywatności możemy udostępniać swoje dane osobowe z stronami trzecimi, gdy autoryzujesz udostępnianie.

 

Należy pamiętać, że jeśli masz dostęp do usług innych firm - takich jak usługi mediów społecznościowych, proste logowanie do stron trzecich, aplikacji innych firm, platform mobilnych i nośnikach telekomunikacyjnych urządzeń - za pośrednictwem naszych usług, te usługi innych firm mogą być w stanie zbierać informacje o Tobie, w tym informacje o swojej działalności na produktach i usługach, a mogą powiadamiać swoje połączenia w sprawie usług innych firm o wykorzystaniu produktu i usług, zgodnie z własnymi politykami prywatności.

 

Linki stron trzecich.

Nasza strona może zawierać linki do stron trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki prywatności lub treść takich innych stron, a niniejsza informacja o prywatności nie ma zastosowania do nich. Musisz dokładnie przeczytać politykę prywatności związane z usługami osób trzecich, skontaktowanie się bezpośrednio z stronami w razie potrzeby.

 

Międzynarodowy transfer danych osobowych

TCL podziela Twoje dane osobowe na całym świecie z firmami w ramach grupy korporacyjnej do wykonywania działań określonych w niniejszym powiadomieniu o prywatności. TCL może również podwykonawać przetwarzanie lub udostępnianie danych osobowych osobom trzecim zlokalizowanym poza swoim krajem. Podczas korzystania z materiału TCL możemy przesyłać, przechowywać i przetwarzać swoje informacje w ramach kraju zamieszkania, zgodne z niniejszą informacją o prywatności. Przetwarzanie danych osobowych może zatem również podlegać prawom innych niż te z twojego kraju.

 

TCL podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że ​​transfer danych osobowych będzie przeprowadzany zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności, a w szczególności, że będą miały miejsce środki umowne, techniczne i organizacyjne, takie jak, bez ograniczeń, standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisja Europejska.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Przyjęliśmy środki bezpieczeństwa organizacyjne, fizyczne i techniczne, które są zgodne ze standardami branżowymi, aby chronić dane osobowe, które zapewniają, oraz zapobieganie nieautoryzowanym dostępowi, ujawnianiu, użytkowaniu, modyfikacji, uszkodzeniu lub utraty danych. Podejmujemy rozsądne i praktyczne kroki w celu ochrony danych osobowych, w tym:

 

· Wykorzystamy SSL i inne środki techniczne, aby zapewnić szyfrowanie w odniesieniu do naszych usług i produktów. Będziemy regularnie zbadać naszą praktykę gromadzenia informacji, przechowywania i przetwarzania (w tym środki bezpieczeństwa fizycznego), aby zapobiec nieautoryzowanym dostępowi systemu.

· Upoważniamy naszych pracowników i personel osób trzecich, aby uzyskać dostęp do danych osobowych na podstawie potrzeby, aby pomóc nam przetwarzać swoje dane osobowe i świadczyć usługi dla Ciebie. Ci pracownicy i zewnętrzny personel (autoryzowanych przez nas stron trzecich) podlegają zobowiązaniom do poufności umownych.

· Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas niezwykle ważne. Będziemy kontynuować nasze wysiłki na rzecz ochrony danych osobowych i wdrażać środki ochronne, takie jak zapewnienie ochrony szyfrowania do przechowywania i transmisji informacyjnej, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, użytkowaniu lub ujawnieniu.

· Będziemy ostrożnie wybieramy partnerów biznesowych i dostawców usług oraz wdrażamy wymogi dotyczące ochrony danych osobowych do umów biznesowych między obiema stronami.

· Przeprowadzimy kursy szkoleniowe ochrony i ochrony prywatności, działalność testowania i reklamy w celu zwiększenia świadomości pracowników na temat znaczenia ochrony danych osobowych.

Proszę jednak zrozumieć, że nie można zagwarantować transmisji danych przez Internet, aby było w 100% bezpieczne. Jeśli zdamy sobie sprawę z naruszenia naszego systemu bezpieczeństwa, będziemy działać w odpowiednim czasie, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa.

 

Utrzymanie danych osobowych

 

TCL przechowuje dane osobowe tylko tak długo, jak są potrzebne do celów opisanych w niniejszej polityce prywatności i zostaną usunięte po rozsądnym czasie zgodnie z następującymi kryteriami:

 

· TCL zachowuje dane osobowe, dopóki potrzebuje go do celów wymienionych w sekcji "Korzystanie z danych osobowych", które mogą zbiegać się z okresem, dla którego TCL ma ciągłą relację z Tobą; oraz

· TCL zachowuje dane osobowe, dopóki musi przestrzegać prawnego obowiązku, do którego podlega nam lub obronie roszczenia wobec nas.

 

TWOJE PRAWA

Przepisy dotyczące ochrony danych mogą dają szereg praw prawnych w odniesieniu do danych osobowych, które trzymamy o tobie. Nie wszystkie przepisy dotyczące ochrony danych są takie same, więc nie wszystkie te prawa mają zastosowanie we wszystkich miejscach. Możesz odnosić się do załączników niniejszej polityki prywatności, aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw w określonych konkretnych jurysdykcjach.

Uznajemy jednak, że Twoje dane osobowe należą tylko do Ciebie i to umożliwia kontrolowanie sposobu, w jaki ich używamy. Twoje prawa mogą obejmować:

 

· Prawo do żądania dostępu do danych osobowych, które przetwarzamy o tobie, w tym prawo do uzyskania informacji i kopii takich danych;

· Prawo do prośby o naprawę lub poprawiamy Twoje dane osobowe, jeśli jest niedokładne lub niekompletne;

· Prawo do prośby o wymazanie lub usuwanie danych osobowych w pewnych okolicznościach. Należy pamiętać, że mogą istnieć okoliczności, w których prosimy o usunięcie lub usuwanie danych osobowych, ale jesteśmy prawnie uprawniona do utrzymania;

· Jeśli jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa, prawo do złożenia skargi z właściwą agencją rządową, jeśli uważasz, że którekolwiek z twoich praw zostało naruszone przez nas.

Możesz wykonać swoje prawa, kontaktując się z nami za pomocą danych określonych w sekcji "Kontakt z nami" poniżej.

 

Możemy potrzebować potwierdzenia weryfikowalnych żądań konsumentów przed wypełnieniem żądania, a na przykład, możemy poprosić o potwierdzenie punktów danych, które posiadamy na Twój temat. Wykorzystamy tylko dane osobowe podane w weryfikowalnym wniosku o konsumentów, aby zweryfikować tożsamość lub autorytet wnioskodawcy do złożenia wniosku.

 

Warunki specyficzne dla produktu

Niniejsza polityka prywatności dotyczy ogólnie tego, w jaki sposób korzystamy z danych osobowych w odniesieniu do naszych produktów i usług. Możemy również przetwarzać dodatkowe dane osobowe w odniesieniu do poszczególnych produktów lub usług.

 

SMART TV

My i nasi partnerzy stron trzecich zbieramy dane osobowe o wykorzystaniu lub inteligentnych produktów telewizyjnych, takich jak nazwa i czas trwania odtwarzanych filmów, ulubionych użytkowników, stronami, a czas spędzony na tych stronach. Dzieje się tak, że jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć, w jaki sposób nasi klienci korzystają z produktu i upewnić się, że możemy kontynuować ulepszenia i dostosować nasze usługi.

 

Możemy zbierać dane osobowe podczas korzystania z aparatu lub mikrofonu produktów Smart TV. Na przykład, gdy używasz aparatu (albo wbudowany lub zewnętrzny aparat), aby prowadzić czaty wideo na żywo na produktach Smart TV, aby zapewnić wideo na żywo, możemy zbierać dane o kontach TCL, czatu wideo i audio Historia, dane wsparcia związane z problemami związanymi z problemami i informacjami zwrotnymi związanymi z korzystaniem z usług.

 

Możemy zbierać dodatkowe dane osobowe, aby zapewnić zdalną diagnozę problemów z produktami Smart TV. Na przykład możemy zebrać zrzuty ekranu w czasie rzeczywistym i informacje o danych przechowywanych na swoich produktach Smart TV. Ma to na celu zapewnienie, że problemy z produktami Smart TV można rozwiązać tak skutecznie, jak to możliwe.

 

Produkty Smart TV przechwytują dane ASMONE Alexa lub Google Action Voice Assistant Funkcja na produktach Smart TV. Informacje te zawierają opis urządzenia, dowód głosu, tokena umiejętności i głosu. Podczas korzystania z funkcji Asystenta głosu, dane głosowe będą przetwarzane przez Google lub Amazon. Twoje dane zostaną bezpośrednio przeniesione do Google lub Amazon. Zapoznaj się z polityką prywatności Google lub Amazon o dalszym przetwarzaniu danych osobowych przez te firmy.

 

Nasi partnerzy reklamowi z innych firm mogą korzystać z automatycznego rozpoznawania treści (ACR) i innych technologii, aby zbierać oglądanie telewizora i informacje o użytkowaniu, aby utworzyć profile użytkowników i określić spersonalizowane reklamy, które otrzymają urządzenia. Możesz kontrolować, czy umożliwić nam aktywowanie zbierania danych przez ACR, wykonując metodę podaną na stronie Ustawienia Smart TV.

 

Magiconnect

My i nasi partnerzy trzecich będą gromadzić szczegóły dotyczące wykorzystania aplikacji Magiconnect, w tym sposób użytkowania, które wykonasz w aplikacji Magiconnect (mierzoną przez liczbę tworzenia kliknięć), a także wybór usług, które prowadzisz przez Magiconnect podanie. Robimy to, abyśmy rozumieli lepsze wykorzystanie aplikacji Magiconnect i może dostosować układ aplikacji do swoich preferencji.

 

TCL Home

My i nasi partnerzy zewnętrzni będziemy zbierać szczegóły dotyczące Twojego wykorzystania aplikacji TCL Home, takich jak zakres użytkowania aplikacji TCL Home, informacje dostarczane przez czat na żywo i wybory usług, które prowadzisz przez TCL Home. Robimy to, abyśmy lepiej zrozumieli Twoje wykorzystanie aplikacji TCL Home i mogli ulepszać nasze usługi i dostosować układ aplikacji do swoich preferencji.

Aby zapewnić Państwu usługi, które umożliwiają połączenie i zarządzanie wieloma urządzeniami TCL i innymi urządzeniami producentów należących do Ciebie, my i nasi partnerzy stron trzecich będą również zebrać następujące informacje o Ciebie: Wi-Fi lub bluetooth, lokalizacji, konto TCL, informacje o urządzeniu o telefonie i informacjach o podłączeniu urządzeń TCL.

 

TCL Channel

TCL Channel umożliwia użytkownikom wyszukiwanie treści dostępnych w TCL Channel, inicjując funkcję sterowania głosem w Roku TV. Gdy używasz funkcji sterowania głosem, dane głosowe będą przetwarzane bezpośrednio przez ROKU TV. Więcej informacji na temat dalszego przetwarzania danych głosowych można znaleźć w dalszej obróbce danych dotyczących prywatności ROKU.

 

Możemy zbierać i przetwarzać dane w odniesieniu do Roku TV lub urządzenia TCL, w posiadaniu którego jesteś (np. model urządzenia, unikalny identyfikator urządzenia, marki, adres MAC, wersję systemu operacyjnego Roku, regionu, adres IP, wersję aplikacji), a także użycie TCL Channel (np. zapisywanie kliknięć i historię przeglądania). Możemy zaangażować procesory osób trzecich do analizy takich danych i budować profile na wykorzystaniu i preferencji. Robimy to, abyśmy mogli lepiej zrozumieć, w jaki sposób nasi klienci korzystają z TCL Channel i dokonać zaleceń dla Ciebie w innych treściach, które można zainteresować.

 

Korzystanie z plików cookie

 

My i zewnętrzni reklamodawcy razem z partnerami analizującymi dane używamy plików cookie i podobnych technologii internetowych, w tym tagów pikseli lub sygnalizatorów internetowych, ("zautomatyzowane narzędzia do pobierania"), aby obsługiwać pewne funkcje konta TCL, Smart TV i innych stron internetowych obsługiwanych przez nas. Zautomatyzowane narzędzia do pobierania to elementy kodu wdrożone na urządzeniu. Zautomatyzowane narzędzia do pobierania umożliwiają witrynę rozpoznawanie przeglądarki lub urządzenia podczas wizyty na stronie internetowej / aplikacji TCL lub podczas powrotu do strony internetowej / aplikacji TCL. Więcej informacji na temat użytkowych plików cookie można znaleźć w naszej polityce plików cookie, które można znaleźć tutaj: https://www.tcl.com/pl/pl/legal/cookies-policy

 

Używamy dwóch typów zautomatyzowanych narzędzi do zbierania danych: "pliki cookies sesji" i "trwałe pliki cookie".

 

Cookie sesji wygasa po zamknięciu przeglądarki. Cookie sesji identyfikuje cię podczas sesji przeglądania, przypisując losowo wygenerowany unikalny numer identyfikacyjny do urządzenia. Używamy plików cookie sesji:

 

· Aby umożliwić nam dostarczanie produktów i usług i zarządzania transakcjami. Na przykład możemy wdrożyć plik cookie do zapamiętania, jakie przedmioty przechowywane w koszu na zakupy online; oraz

· W przypadku niektórych celów zarządzania treściami i edycją.

· Trwałe pliki cookie nie wygasają, gdy zamykasz przeglądarkę. Używamy trwałych plików cookie:

· Aby zapisać, czy odwiedzający jest zalogowany na konto TCL;

· Zapamiętać, gdy użytkownik konta TCL lub inna strona internetowa / aplikacja TCL wyrazi zgodę na korzystanie z plików cookie, w stosownych przypadkach;

· Do celów wydajności i projektowania. Na przykład możemy użyć plików cookie do śledzenia, które części naszych stron internetowych lub aplikacji są popularne i dowiedzieć się, jak poprawić swoją funkcjonalność;

· Aby poprawić doświadczenie użytkownika i personalizować to, co widzisz. Na przykład, możemy użyć plików cookie do nagrywania preferencji użytkownika i zapewnienie użytkownikom bardziej odpowiedniej treści internetowych / aplikacji (w tym treści reklamowych);

· Aby umożliwić nam i partnerom zewnętrznym, z którymi pracujemy dostarczając reklamy lub komunikaty marketingowe, które zgodziłeś się otrzymać. Na przykład możemy używać plików cookie do nagrywania produktów i usług, które kupujesz lub któymi jesteś zainteresowany i korzystasz z usług innych firm, aby umożliwić wyświetlanie odpowiednich reklam na naszych i innych stronach internetowych / aplikacjach na podstawie tych informacji; oraz

· W przypadku niektórych celów zarządzania treściami i edycją.

Jak zarządzać zautomatyzowanymi narzędziami do zbierania danych

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możesz ustawić przeglądarkę do odrzucenia plików cookie lub ostrzeżenie, gdy plik cookie jest umieszczony na urządzeniu. Możesz także usunąć pliki cookie, gdy tylko zostawisz konto TCL lub inną stronę internetową / aplikację TCL. Chociaż nie musisz zaakceptować plików cookie podczas odwiedzania konta TCl, jeśli ustawisz przeglądarkę do odrzucenia plików cookie, może nie być w stanie korzystać z wszystkich funkcji i funkcjonalności konta TCL lub innej strony internetowej / aplikacji / aplikacji TCL.

 

Na przykład, część pomocy paska narzędzi w większości przeglądarek internetowych powie, jak zapobiec przeglądarce zaakceptować nowe pliki cookie, jak mieć przeglądarkę powiadomić Cię podczas otrzymywania nowych zautomatyzowanych narzędzi do pobierania i jak całkowicie wyłączyć zautomatyzowane narzędzia do pobierania . W odniesieniu do niektórych popularnych przeglądarek można znaleźć więcej informacji, klikając na następujące odpowiednie linki: 

 

Google Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en);

Microsoft Edge (https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd);

Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US);

Microsoft Internet Explorer (https://support.microsoft.com/en-gb/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d);

Opera (https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/) et

Apple Safari (https://support.apple.com/zh-cn/guide/deployment/depf7d5714d4/web).

 

Tam, gdzie jest to wymagane przez obowiązujące przepisy, zaprezentujemy Cię z Banerem Cookie za pierwszym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową / aplikację, która wyjaśnia, jaki rodzaj zautomatyzowanych narzędzi do pobierania, których używamy i co zadajesz zgodę na niektóre z zautomatyzowanych narzędzi do pobierania.

 

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem zautomatyzowanych narzędzi do zbierania danych

Używamy danych osobowych zebranych za pośrednictwem zautomatyzowanych narzędzi do zbierania danych do celów określonych powyżej (w tym w sekcji "Zastosowania danych osobowych"). Dla tych plików cookie, w których poprosimy o zgodę na wdrożenie, polegamy również na zgodę jako podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych zebranych przez te pliki cookie.

 

Dla użytkowników U.S., Network Advertising Initiative oferuje również narzędzia do rezygnacji z wielu plików cookie reklamowych. Odwiedź https://www.networkadvertising.org, aby dowiedzieć się więcej. Zauważ, że opublikowanie nie oznacza, że ​​nie otrzymasz już reklamy online. Oznacza to, że firma lub firmy, z których zrezygnujesz, nie będzie już dostarczać reklam dostosowanych do Twoich preferencji i wzorów użytkowania.

 

W tym czasie nasza strona nie rozpoznaje automatycznych sygnałów przeglądarki dotyczących mechanizmów śledzenia, które mogą obejmować instrukcje "Nie śledzić".

 

Kontakt z nami

 

Jeśli chcesz uzyskać dalsze informacje na temat kolekcji, wykorzystania, ujawniania, transferu lub przetwarzania danych osobowych lub wykonywania dowolnego z praw wymienionych powyżej, skontaktuj się z nami za pośrednictwem określonych kanałów wskazanych poniżej.

Dla mieszkańców w EOG, nasz przedstawiciel w Unii Europejskiej jest TCL Europe, która ma swoje biura na 9-15 rue Rouget de l'Isle- 92130 Issy- les-Moulineaux, Francja. Skontaktuj się z nami według privacy_dpo@tcl.com.

 

Dla mieszkańców w Wielkiej Brytanii, naszym przedstawicielem w Wielkiej Brytanii jest TCL Electronics UK Limited, który ma swoje główne biuro na 2 piętrze, Office 201, budynku Portera, 1 Brunel Way, Slough, Berkshire, Wielka Brytania, SL1 1FQ. Skontaktuj się z nami według privacy_dpo@tcl.com.

 

Dla użytkowników w Indiach naszym oficerem skarg w Indiach jest pana Sudhansu Sahu i można go dotrzeć pod adresem privacyqueryindia@tcl.com.

 

Dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych zależna TCL jest TTE Technology, Inc., której powiązane adresy i kontakty są wskazane poniżej:

 

TTE Technology, Inc.

1860 Compton Ave. Corona

Ca 92881.

 

Skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość e-mail do consumerdata@tcl.com lub dzwoniąc na naszą bezpłatną infolinię 1-877-300-8837

Dla użytkowników w Brazylii spółką zależną TCL jest SEMP TCL Indústria e Comércio de EletroeleTrônicos S.a. (płatnik podatkowy numer 24.227.491 / 0001-76), którego adres i kontakt związany jest wskazany poniżej:

 

SEMP TCL Indústria e Comércio de EletroeleTrônicos S.a.

Avenida Arnaldo Rojek, Nº 01, Rua 4, Galpão C - PlaTe 2, Altos de Jordanésia, Cajamar / Sp - Cep: 07.786-900

Skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość e-mail do privacidade@semptcl.com.br lub dzwoniąc do +55 (11) 3004-7570.

 

Dla użytkowników w Chinach i innych regionach świata, kontrolerem danych jest Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd, z adresem w budynku 9F D4, International E-City, Nr 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen Miasto, prowincja Guangdong, Chiny.

 

W przypadku nierozwiązanych problemów związanych z ochroną prywatności lub wykorzystaniem danych, które nie zostały rozwiązane w sposób zadowalający, prosimy o kontakt z naszym zewnętrznym, amerykańskim podmiotem zajmującym się rozstrzyganiem sporów (bezpłatnie) pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

 

Załącznik Brazylia.

 

(Ta sesja staje się skuteczna na dzień wejścia w życie LGPD)

Przegląd ogólny

Postanowienia określone w niniejszym załączniku mają zastosowanie wyłącznie do przetwarzania danych osobowych aktywuje podlegających prawodawstwom brazylijskim, w szczególności ustawy n. 13.709 / 2018 z późniejszymi zmianami ("LGPD"). W przypadku sprzeczności między przepisami określonymi w głównym tekście Global Prywatności TCL i niniejszego załącznika przepisy niniejszego załącznika przeważają wyłącznie w odniesieniu do działalności przetwarzania podlegającej prawem brazylijskim.

 

Podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych może być prowadzony zgodnie z jedną z następujących głównych podstaw prawnych: (i) zgodność z obowiązkiem prawnym lub regulacyjnym TCL; (ii) konieczność umowy; (iii) wykonywanie praw prawnych w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub arbitrażowym; (iv) Ochrona życia i zdrowia; (v) uzasadniony interes TCl lub osób trzecich; oraz (vi) ochrona kredytowa.

 

Przedsiębiorstwo

Kiedy odwiedzasz nasze witryny, podaj swoje dane osobowe lub użyć materiałów TCL, zadeklaruj swoją wiedzę na temat kolekcji, używania, transmisji, transferu, klasyfikacji, dostępu, magazynowania, modyfikacji, komunikacji, ujawnienia, eliminacji lub jakiejkolwiek innej aktywności przetwarzania w stosunku do danych osobowych zgodnie z opisem w powiadomieniu o prywatności.

 

Poufność danych osobowych i Twojej odpowiedzialności

TCL stosuje najlepsze wysiłki na rzecz ochrony danych osobowych. Jesteś odpowiedzialny za wszystkie działania w ramach logowania i hasła związane z materiałami TCL. Jeśli przez każdą szansę uważasz, że informacje o koncie są nieautoryzowane znane, skontaktuj się z nami zgodnie z opisem w sekcji "Kontakt z nami".

 

Twoje prawa

Obowiązujące zasady i przepisy przyznaje Państwu następujące prawa: (i) prawo do potwierdzenia istnienia działań przetwarzania związanych z Twoimi danymi osobowymi; (ii) prawo dostępu; (iii) prawo do poprawienia nieprawidłowych, niekompletnych lub przestarzałych danych osobowych; (iv) prawo anonimowania, zablokowania lub wykluczenia niepotrzebnych lub nadmiernych danych osobowych lub danych osobowych przetwarzanych z naruszeniem obowiązującego prawodawstwa; (v) prawo przenośności; (VI) Prawo do wykluczenia danych osobowych, które nie są już niezbędne do celów, dla których gromadzone, ale w przypadku przypadków, w których przechowywanie danych osobowych jest konieczne i dopuszczone zgodnie z prawem; (VII) Prawo do uzyskania informacji na temat jednostek prywatnych i publicznych, do których udostępniono Twoje dane osobowe; (VIII) informacje o konsekwencjach odmowy zgody; (ix) prawo do wycofania zgody; (x) Prawo do petycji do brazylijskiego krajowego organu ochrony danych ("ANPD") w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych; oraz (xi) prawo odmówić przetwarzania danych osobowych z powodu braku zgodności z obowiązującym prawodawstwem.

 

Zautomatyzowana decyzja i profilowanie

Zautomatyzowana decyzja to decyzje oparte na stosowaniu algorytmów i programów komputerowych bez interwencji człowieka.

 

Z drugiej strony, profilowanie obejmuje analizy niektórych aspektów osobistych, takich jak twoje zainteresowania, preferencje, zachowanie, lokalizacja, poprzez zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych z procesami statystycznymi. W wyniku tego przetwarzania możemy wysłać Ci ukierunkowaną komunikację, przedstawić bardziej istotne informacje na naszych platformach, które uważamy, że może być z twoim zainteresowaniem.

 

Masz prawo zażądać przeglądu decyzji przeprowadzonej w zautomatyzowanym przetwarzaniu informacji.

 

Kontroler

Kontroler danych jest Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd, z adresem w budynku 9F D4, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Dystrykt Nanshan, Miasto Shenzhen, prowincja Guangdong, Chiny, chyba że inaczej konkretne oświadczenie o ochronie prywatności.

 

Aby skontaktować się z DPO TCL, wyślij wiadomość e-mail do privacidade@semptcl.com.br lub dzwoniąc do naszej linii wolnej od bezpłatnej linii o +55 (11) 3004-7570.

 

Masz również prawo do petycji do ANPD w odniesieniu do przetwarzania danych. W tym celu skontaktuj się bezpośrednio z ANPD.

 

Załącznik Europejski Obszar Gospodarczy

(EOG) i Wielka Brytania (Wielka Brytania)

 

Korzystanie z danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być gromadzone, przechowywane, przetwarzane lub w inny sposób używane przez nas w następujący sposób i dla następujących celów i podstawy prawnej:

 

1. Aby wykonać umowę z Tobą i zapewnić Ci materiały TCL;

· Aby dostarczyć, aktywować, weryfikować i zarządzać naszymi produktami i usługami zakupionymi przez Ciebie;

· Aby zapewnić aktualizacje oprogramowania, usługi konserwacyjne, wsparcie techniczne i usługi po sprzedaży materiałów TCL;

· Aby pomóc Ci zarejestrować i zarządzać kontem TCL;

· Aby pozwolić Ci pobrać i kupić nasze produkty i usługi, takie jak nasze aplikacje i powiązane strony internetowe i / lub zapewnić dostęp do aplikacji innych firm zainstalowanych na urządzeniu;

· Przetwarzać transakcje lub zamówienia na materiały TCL;

· Aby skontaktować się z Tobą w stosunku do materiałów TCL, na przykład w przypadku, gdy wszystkie materiały TCL zmieniły się lub obecne problemy;

 

2. Aby spełnić prawny obowiązek, do którego jesteśmy przedmiotem;

· Aby spełnić wszystkie obowiązujące przepisy prawa, przepisy, dyrektywy i decyzje sądowe, a także decyzje właściwych organów;

· Aby chronić przed i zapobiegając zagrożeniom bezpieczeństwa oszustwa i informacji, a także utrzymywać bezpieczne materiały TCL, takie jak weryfikacja kont i identyfikacji, wykrywania incydentów bezpieczeństwa i zwalczania szkodliwych działań;

 

3. TCL ma uzasadniony interes w zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych;

· Ustalić, ćwiczyć lub bronić swoich prawnych praw lub w celu postępowania sądowego;

· Aby odpowiedzieć na wszelkie reklamacje lub pytania, które możesz podnieść w związku z materiałami TCL i bronić i wykonywać praw prawnych;

· Spersonalizować materiały TCL na żądanie;

· Aby rozwiązać problemy z funkcjonalnością lub innymi problemami dla materiałów TCL;

· Oceniać i rozwijać nowe funkcje, technologie i ulepszenia materiałów TCL;

· Administrowanie konkursami, promocjami, wydarzeniami, badaniami rynkowymi, badaniem w stosunku do materiałów TCL;

· Aby ułatwić wewnętrzne cele TCL, takie jak audyt, analiza danych i badania w celu poprawy naszych produktów, usług, doświadczenia użytkownika i komunikacji klientów;

· Rozwijać nasze procesy szkoleniowe i systemy;

· Prowadzić planowanie biznesowe, raporty i ustalenie prognoz;

· Przestrzeganie zobowiązań umownych należnych stronom trzecim;

· Aby wysłać informacje o materiałach TCL i pomóż, aby te informacje były bardziej istotne dla Ciebie. Możemy potrzebować swojej zgody na pewne działania marketingowe. Oferujemy Ci różne sposoby na rezygnację z otrzymywania od nas niektórych komunikacji. Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania od nas komunikacji marketingowej e-mail, możesz kliknąć link "Unubscribe" znaleziony na dole e-maila i postępuj zgodnie z instrukcjami; oraz

· Aby wyświetlić spersonalizowaną reklamę.

 

4. Inne cele z poinformowaną zgodą.

TCL może korzystać z danych osobowych do celów kompatybilnych z celami wymienionymi powyżej. Przy ocenie, czy cel jest kompatybilny, weźmiemy pod uwagę kryteria określone w obowiązujących przepisach, w tym rozsądnych oczekiwań. Innymi słowy, dane osobowe mogą być wykorzystywane do niezliczonnych i / lub nadmiernych wtórnych celów w odniesieniu do celów wymienionych powyżej.

Twoje prawa

Przepisy dotyczące ochrony danych w państwach członkowskich EOG i Wielkiej Brytanii mogą dać ci wiele praw prawnych w odniesieniu do danych osobowych, które posiadamy o tobie. Prawa te mogą obejmować:

· Prawo do żądania dostępu do danych osobowych, które przetwarzamy o Tobie i poprosimy o poprawne niedokładności w tych informacjach.

· Prawo do żądania kopii i przesyłania danych osobowych, które przetwarzamy o tobie;

· Prawo do prośby o wymazanie lub usuwanie danych osobowych w pewnych okolicznościach. Należy pamiętać, że mogą istnieć okoliczności, w których prosimy o usunięcie lub usuwanie danych osobowych, ale jesteśmy prawnie uprawniona do utrzymania;

· Prawo do sprzeciwu, a prawo do żądania ograniczania, nasze przetwarzanie danych osobowych w pewnych okolicznościach. Ponownie, mogą istnieć okoliczności, w których się sprzeciwiasz, lub poprosić nas o ograniczenie, nasze przetwarzanie danych osobowych, ale jesteśmy prawnie uprawniona do kontynuowania przetwarzania danych osobowych i / lub odmówić tego wniosku;

· Prawo do wycofania zgody na nasze przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;

· Prawo do złożenia skargi z organem nadzorczym (szczegóły można znaleźć tutaj: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en dla EOG i https://ico.org.uk/make-a-complaint/ dla Wielkiej Brytanii) Jeśli uważasz, że którekolwiek z twoich praw zostało naruszone przez nas.

 

Nieletni

Jeśli masz od 13 do 16 lat, mieszkasz w EOG lub Wielkiej Brytanii, a my prosić o swoją zgodę, upewnij się, że zgodnie z prawem ochrony danych w kraju jesteś w stanie zapewnić ważną zgodę bez upoważnienia rodziców lub opiekuna. Weryfikujemy swój wiek i poprosimy o zgodę rodzicielskiej / opiekuńskiej.

 

Przeniesienie danych osobowych

Kiedy przenosimy swoje dane osobowe poza EOG lub Wielką Brytanią, zapewnimy, że jest chroniony w sposób zgodny z tym, w jaki sposób Twoje dane osobowe będą chronione przez nas w EOG lub Wielkiej Brytanii, a zapewniono odpowiedni poziom ochrony, przez jeden z następujących mechanizmów:

 

· Kraj trzeci, w którym przenosimy dane osobowe, zostało uznane za zdolne do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony przez decyzję Komisji Europejskiej lub Sekretarza UK, w stosownych przypadkach;

· Importer i eksporter podpisali "standardowe klauzule umowne" zatwierdzone przez Komisję Europejską lub Sekretarz Stanu w Wielkiej Brytanii, w stosownych przypadkach; lub

· W związku z tym TCL może również podzielić się danymi zgodnie z odstępstwami w odniesieniu do określonych sytuacji określonych w sprawie obowiązujących przepisów dotyczących przepisów, takich jak świadczenie żądanych przez Ciebie usług, w celu zakończenia lub wykonywania umowy w interesie, dzięki wyraźnej zgody, w razie potrzeby dla ważnych Przyczyny interesu publicznego, a jeśli to konieczne, aby ustanowić, ćwiczyć lub bronić roszczeń prawnych.

 

Możesz poprosić o dodatkowe informacje na temat tego, w jaki sposób Twoje dane osobowe są chronione przez nas w przypadku przeniesienia poza krajem EOG lub Wielkiej Brytanii (w tym kopię standardowych klauzul umownych zawartych z importerami w kraju trzecim), kontaktując się z nami, jak opisano w " Skontaktuj się z nami "poniżej.

 

ZAŁĄCZNIK KALIFORNIA

Twoje prawa prywatności California

W ciągu ostatnich 12 miesięcy mogliśmy zebrać kategorie danych osobowych opisanych w Globalnej Prywatności TCL.

 

Dla mieszkańców California, Stany Zjednoczone, oprócz wyżej wymienionych praw w sekcji "Twoich praw" od 1 stycznia 2020 roku będzie uprawniony do poniższych praw:

 

· Prawo do poznania. Możesz zażądać informacji o kategoriach i konkretnych częściach danych osobowych zebraliśmy o Ciebie, a także kategorie źródeł, z których gromadzi się takie informacje, cel zbierania takich informacji i sprzedaży lub ujawniania informacji biznesowych osobistych Dane osobom trzecim;

· Prawo do niej dyskryminowania do wykonywania któregokolwiek z praw wymienionych powyżej; oraz

· Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków prawnych masz prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych.

Po otrzymaniu wniosku, zweryfikujemy ją, sprawdzając, czy adres e-mail żądania jest taki sam jak adres e-mail używany do rejestracji konta. Możemy poprosić o dodatkowe informacje (takie jak numer seryjny IMEI lub urządzenia), jeśli musimy dalej zweryfikować swoją tożsamość w celu promowania bezpieczeństwa lub ochrony przed oszustwami. Możesz być uprawniony zgodnie z obowiązującym prawem, aby złożyć wniosek poprzez upoważniony środek. Aby wyznaczyć autoryzowany agent do wykonywania swoich praw i wyborów w Twoim imieniu, możemy zażądać dowodów, że dostarczyłeś takiego agenta z pełnomocnictwem lub że agent inaczej ma ważny pisemny organ do wykonywania praw w Twoim imieniu.

 

Dodatkowo, Kalifornia Kodeks Cywilny Sekcja 1798.83 pozwala użytkownikom, którzy są mieszkańcami California, aby poprosić o pewne informacje dotyczące naszego ujawnienia danych osobowych osobom trzecim dla ich celów marketingowych. Aby złożyć wniosek, skontaktuj się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej i umieść "Shine the Light" w wierszu tematu Twojego żądania.

 

Możesz wykonać swoje prawa, skontaktowanie się z nami za pomocą szczegółów określonych w sekcji "Kontakt z nami" powyżej. Możesz wyznaczyć autoryzowany agent, aby złożyć wniosek w Twoim imieniu. Taki autoryzowany agent musi być zarejestrowany w Kalifornii Sekretarz Stanu. Możemy zaprzeczyć wniosek od agenta, który nie złoży dowodu, że zostały upoważnione przez Ciebie, aby działać w Twoim imieniu.