Choose other country to get service
Zasady i Warunki

 

WAŻNE: PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA. OGRANICZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLAUZULY MOGĄ BYĆ PODKREŚLONE PONOWNIE DLA PAŃSTWA SPECJALNEJ UWAGI, BEZ WCZEŚNIEJSZEJ WYŁĄCZNOŚCI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZECZYTANIE I ZROZUMIENIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW. JEŚLI KORZYSTASZ Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ, POTWIERDZASZ, ŻE ROZUMIESZ, ZGADZASZ SIĘ ORAZ BĘDZIESZ PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH NINIEJSZYCH WARUNKÓW.

 

Niniejsze Warunki użytkowania („Warunki”) regulują korzystanie z www.tcl.com i wszelkich innych mikrostron należących do tej domeny internetowej (zwanych w niniejszych Warunkach „Witryną”) udostępnianych przez Shenzhen TCL New Technology Co. , Limited („TCL”, „nasz”, „my” lub „nas”). Niniejsze Warunki są umową między Tobą a TCL. Jeśli nie wyrażasz zgody na Warunki, nie korzystaj z tej witryny.

 

TCL zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Takie modyfikacje i dodatkowe warunki zostaną przekazane użytkownikowi i zaczną obowiązywać natychmiast po ich zaakceptowaniu. Dalsze korzystanie ze Strony oznacza akceptację zmodyfikowanych Warunków. Jeśli nie wyrażasz zgody na takie zmodyfikowane Warunki, musisz zaprzestać korzystania z Witryny.

 

Witryna zawiera linki i dostęp do innych towarów i usług, które mogą być oferowane przez TCL i które podlegają odrębnym warunkom i zasadom, dostępnym tutaj. Dane osobowe, które zbieramy lub które uzyskujemy w inny sposób w związku z korzystaniem z Witryny są przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.

 

1. oświadczenie, gwarancję i przedsiębiorstw

 

1.1 może być wymagane, aby zarejestrować konto na stronie internetowej przy zakupie dowolnego produktu lub usługi na stronie internetowej. Musisz upewnić się, że wszystkie informacje, które zostaną przesłane podczas rejestracji (w tym, lecz nie ograniczając się do informacji o swojej tożsamości, numer telefonu, adres e-mail) i jest poprawny i ma własne informacje. Będziesz odpowiedzialny za niezwłocznego aktualizowania informacji rejestracyjnej, jeśli nastąpi zmiana w jakikolwiek szczegół po zarejestrowaniu konta.

 

1.2 Należy zachować szczegóły konta bezpieczne i regularnie zmieniać hasło, a użytkownik zgadza się powiadomić nas natychmiast, jeśli stracisz swoje hasło do konta lub odkryj nieautoryzowane użycie konta przez osoby trzecie. Mamy prawo do zablokowania dowolnego kodu identyfikacyjnego użytkownika lub hasło, jeśli w naszej uzasadnionej opinii, nie udało się spełniać którykolwiek z warunków.

 

1.3 Użytkownik oświadcza, gwarantuje i zobowiązuje się, że:

 

(A) będzie tylko dostęp i użytkowanie strony dla celów osobistych, prywatnych i niekomercyjnych;

 

(B) nie będzie, i nie pomoże ani pomagać każdą osobę, do dostępu lub korzystania ze strony jakiegokolwiek komercyjnego, bezprawnym lub nielegalnym celu;

 

(C), będziesz przez cały czas, gdy dostęp i korzystanie WWW przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych, wykonawczych, polityk i innych wymogów przewidzianych przez obowiązujące ciała lub organu ścigania regulacyjnego;

 

(D) nie kopiować, reprodukować, publikować, zmiana, inżynierii wstecznej, demontować, dekompilować, demontować, usiłował wywieźć kodu źródłowego, dekodowania, pobieranie, poczta, broadcast, przesyłać, udostępniać do publicznej wiadomości, dostosować, zmienić lub tworzyć prac pochodnych lub podejmować żadnej innej ustawy, która replikuje analizy lub kodu źródłowego, struktury i / lub koncepcję Serwisu;

 

(E) nie będzie kopiować, redystrybucji lub sublicencji którykolwiek z treści Serwisu;

 

(F) nie będzie popełnienia jakiegokolwiek działania, które mogą zagrozić bezpieczeństwu Serwisu, w tym między innymi do: korzystania z danych lub nieuprawnionego wjazdu do nieautoryzowanych serwerów / rachunków; Wpis do publicznych sieci komputerowych lub cudzego systemu komputerowego bez zezwolenia i / lub usuwać, modyfikować lub dodawać do informacji przechowywanych wewnątrz; próbują sprawdzić, skanowania lub testowania podatności na stronie internetowej lub innych aktów, które mogą umieścić bezpieczeństwo strony internetowej jest zagrożone; próbować zakłócić lub uszkodzić normalne funkcjonowanie, na stronie internetowej, ani angażować się w umyślnego rozpowszechniania złośliwego oprogramowania lub wirusów i / lub innych działań, które mogą uszkodzić i zakłócają normalne sieciowych usług informacyjnych; lub fałszowanie nazwach pakietów danych lub części nazwy TCP / IP;

 

(G) nie będzie angażować się w żadną działalność, która może zagrozić rzetelności świadczonych przez TCL, lub w inny sposób wpływać na normalne procedury operacyjne ze strony internetowej, takie jak korzystanie z nieuprawnionych osób trzecich wtyczek lub innego nielegalnego oprogramowania, wyzysk błędów oprogramowania (nazywany również luk lub braków) w celu uzyskania nieuzasadnionych korzyści lub nagłośnić powyższe nieupoważnionych osób trzecich wtyczek, nielegalnego oprogramowania lub błędów w trybie online lub za pomocą innych środków.

 

2. powiązanych stron

 

2.1 Witryna może zawierać łącza hipertekstowe do stron internetowych lub stron tworzonych i utrzymywanych przez osoby trzecie, które nie są powiązane do TCL, lub które nie zostały zatwierdzone przez TCL. Aktywowanie takie linki hipertekstowe może spowodować opuszczenie Serwisu. Takie adresy lub linki hipertekstowe są przewidziane wyłącznie dla wygody i informacji. Nie kontrolujemy lub przeglądu żadnej z tych witryn i stron powiązanych z lub związanych z WWW, a zatem nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, oferowanych produktów, usług lub ofert, lub jakiekolwiek konsekwencje ich stosowania. Dostęp do tych stron lub stron są na własne ryzyko.

 

2.2 Użytkownik nie może połączyć się z WWW do jakiejkolwiek innej stronie internetowej w taki sposób, aby umożliwić użytkownikowi na ominięcie strony zawierającej te warunki.

 

3. Własność intelektualna

 

3.1 Dla celów niniejszych Warunków, „prawa własności intelektualnej” oznaczają prawa, takie jak prawa autorskie, znaki towarowe, nazwy domen, prawa do wzorów przemysłowych, prawa do baz danych, patentów i innych praw własności intelektualnej dowolnego rodzaju, czy nie są one zarejestrowane lub niezarejestrowane (wszędzie na świecie).

 

3.2 Jak między wami i TCL, wszelkie prawa własności intelektualnej lub odnoszące się do strony internetowej (w tym informacje, komunikaty, programy, teksty, grafiki, linki i dźwięków), są własnością firmy TCL.

 

3,3 TCL udziela użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej, niezbywalnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Serwisu dla własnego użytku osobistego i niekomercyjnego. Wszelkie inne użycie strona wymaga naszej pisemnej zgody.

 

3.4 TCL znaków towarowych, logo i wszelkie inne znaki towarowe, znaki usługowe, grafika i logo wykorzystywane w związku z Serwisu są znakami towarowymi firmy TCL lub jej licencjodawców.

 

3.5 Publikując lub przesyłania informacji lub treści korzystania z Serwisu, potwierdzasz, że jesteś posiadaczem praw autorskich lub zostały prawnie do tego upoważniony, oraz że informacje lub materiały nie naruszają praw osób trzecich. Użytkownik udziela nam niewyłączną, na całym świecie, nieodpłatnej, bezterminowej i nieodwołalnej licencji na użytkowanie i powielać żadnych treści lub informacji należącej do ciebie, że podasz nam lub które zbieramy od ciebie, w zakresie niezbędnym do zapewnienia WWW do ty i inni, a od czasu do czasu, aby poprawić nasze produkty i usługi.

 

4. Ochrona danych i prywatności

 

4.1 Dane osobowe będą gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa. Należy upewnić się, że zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się, jakie informacje zbieramy, jak możemy sobie z tym poradzić i do jakich celów je wykorzystujemy.

 

4.2 Bez ograniczenia klauzuli 5.1, możemy zbierać informacje na temat korzystania z Serwisu pomóc nam analizy i poprawy naszych produktów i usług. Zrobimy więc zgodnie z naszą polityką prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 

4.3 W przypadku zakupienia towarów lub usług od nas, czy podałeś zgodę na kontakt za marketing, zgadzasz się, że możemy wysłać Ci reklam, informacji promocyjnych lub reklamowych (w tym komunikatów komercyjnych i niekomercyjnych) sami lub za pośrednictwem osoby trzeciej firmy reklamowe lub marketingowe. Masz prawo do wycofania zgody na tych komunikatów marketingowych przez [wypisywania biuletyn w ustawieniach konta lub klikając opcję „Zrezygnuj” w wiadomości e-mail marketingowych skierowanych do ciebie].

 

4.4 Strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie, które mogą być interesujące dla ciebie. Wszelkie informacje przekazywane bezpośrednio osobom trzecim dostępu do takich stron internetowych osób trzecich będą podlegać zawiadomieniu prywatności lub jakichkolwiek podobnych warunkach, że strona trzecia dostarcza wam, i do tego stopnia nie będą dostępne takie informacje i wykorzystywane przez TCL, ty nie będzie przedmiotem naszej polityki prywatności w odniesieniu do tych informacji.

 

5. Bezpieczeństwo i ochrona przed wirusami

 

5.1 Mimo że zwróci się uwagę, by sprawdzić i badany materiał na wszystkich etapach produkcji, nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zakłócenia lub uszkodzenia danych lub systemu komputerowego, które mogą wystąpić podczas korzystania z Serwisu lub materiał pochodzący z niego. Można zakładać na siebie pełną odpowiedzialność za ochronę systemu komputerowego, w tym sprzętu komputerowego, oprogramowania i danych przechowywanych w systemie komputerowym i sprzętu, oprogramowania i przechowywanych danych osób trzecich, którzy mogą mieć dostęp lub w inny sposób być podłączona do komputera.

 

6. Zastrzeżenie

 

6.1 W pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, TCL, partnerami, dostawcami i stowarzyszonych:

 

(A) zrzekają się i nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, co do funkcjonowania Serwisu, jego zawartość, lub wszelkie informacje udostępniane przez lub za pośrednictwem strony internetowej, w tym, lecz nie ograniczając się do domniemanych gwarancji handlowej, zadowalającej jakości, tytuł, przydatności do określonego celu i nienaruszalności;

 

(B) nie gwarantuje, że korzystanie z Serwisu będzie nieprzerwane, dostępne w każdej chwili z dowolnego lub określonej lokalizacji, bezpieczne i wolne od błędów, że usterki zostaną naprawione, lub że strona internetowa jest wolna od wirusów lub innych potencjalnie szkodliwych składników;

 

(C) nie popiera zadowalającej jakości, kompletności, dokładności, nienaruszalności, kompatybilność, bezpieczeństwo, terminowość i wiarygodność wszelkich porad, opinii, rachunku lub innego materiału lub bazy danych wyświetlanych, przesłane lub dystrybuowane za pośrednictwem strony internetowej.

 

6.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że strona internetowa jest udzielana na zasadzie „jak jest, jak dostępne”.

 

6.3 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że istnieje nieodłączne ryzyko w korzystaniu z usług internetowych (w tym zagrożeń prywatności i bezpieczeństwa danych) oraz ze względu na szczególny charakter usług internetowych, to rozumie i zgadza się, że nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty ( w tym, lecz nie ograniczając się do strat w majątku, przychodów, plików danych, danych osobowych i innych aspektów lub innych strat niematerialnych), które mogą cierpieć w trakcie korzystania z Serwisu, które powstają w związku z wydarzeniami poza naszą kontrolą, w tym w ramach następujących okoliczności:

 

(A) awaria lub niezdolność do pracy czy wykorzystanie strony zwykle ze względu na siły takie jak czynniki wyższej tajfuny, trzęsienia ziemi, tsunami, powodzie, przerw w dostawie prądu, wojen Cyber ​​i atakami terrorystycznymi

 

(B) przerwanie lub opóźnienie lub usterka lub niezdolność do pracy lub wykorzystanie strony spowodowane przez wirusy systemowych, trojanami, innymi szkodliwymi programami, atakami hakerów, dostosowań technicznych lub awarii przez operatorów telekomunikacyjnych i firm działających Internet, konserwacji systemu lub z jakiegokolwiek innego powodu poza naszą kontrola;

 

(C) przerwanie, zakończenie lub opóźnienie lub usterka lub niezdolność do pracy lub wykorzystanie strony spowodowane zmianami obowiązujących przepisów i regulacji, nakazów i orzeczeń organów sądowych, administracyjnych i innych;

 

(D) przerwanie lub opóźnienie lub usterka lub niezdolność do pracy lub używanie strony ze względu na problemy z łącznością internetowych; lub

 

(E) straty lub zobowiązania można cierpią z powodu swojej bezprawnego lub niewłaściwego użytkowania Serwisu lub jakiegokolwiek naruszenia niniejszych Warunków przez Ciebie.

 

7. Ograniczenie odpowiedzialności

 

7.1 Nie wyklucza ani nie ogranicza w żaden sposób naszej odpowiedzialności, gdzie byłoby to niezgodne z prawem, aby to zrobić. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbania naszych pracowników, agentów lub podwykonawców lub za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd; odpowiedzialność za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa; lub jakiekolwiek naruszenie zobowiązań regulowane obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony konsumentów.

 

7.2 Z zastrzeżeniem pkt 7.1, w przypadku, gdy mamy ponosić żadnej odpowiedzialności w związku z niniejszymi Warunkami i funkcjonowania Serwisu i takiej odpowiedzialności nie jest w inny sposób ograniczone lub wyłączone przez niniejsze Warunki, nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do racjonalnie przewidywalnych szkód.

 

7.3 Z zastrzeżeniem pkt 7.1, nasza całkowita i łączna odpowiedzialność do was w związku z korzystaniem z Serwisu będzie ograniczona do (w stosownych przypadkach) 10.00 USD lub równowartości w walucie kraju, w którym są oparte

 

7.4 Z zastrzeżeniem pkt 7.1, będzie zabezpieczać i przechowywać Zabezpieczonym TCL, swoich funkcjonariuszy, pracowników, agentów, licencjodawców lub innych dostawców osób trzecich przed wszelkimi stratami i pasywów, dla których każdy z nich może stać się odpowiedzialny przed wszelkimi działaniami, garnitury, postępowania roszczenia lub żądania jakiegokolwiek rodzaju, które można dochodzić, podjęte lub wykonane na któryś z nich, lub które każdy z nich może ponieść lub, które mogą powstać bezpośrednio lub pośrednio w związku z naruszeniem prawa, naruszenia niniejszych Warunków lub dowolny działania lub zaniechania Państwo zobowiązują się, że nie są dozwolone przez niniejsze Warunki.

 

7.5 Z zastrzeżeniem pkt 7.1, wszystko TCL wyklucza odpowiedzialność za szkody pośrednie, wynikowe straty, utratę zysków, przychodów, biznesu lub zysków lub jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenie danych w związku z korzystaniem z Serwisu. Ponadto, użytkownik potwierdza, że ​​strona internetowa jest przeznaczona do użytku domowego, jak i prywatnym, a my nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysku, utratę biznesu, przerw w działalności gospodarczej lub utratę możliwości biznesowych.

 

7.6 Bez ograniczenia klauzuli 7.4, w przypadku naruszenia niniejszych Warunków oraz w zakresie dozwolonym przez prawo, będzie zobowiązany do TCL, jej dyrektorów, urzędników, pracowników, podmiotów stowarzyszonych, agentów, wykonawców i licencjodawców dla wszelkich roszczeń wynikających z naruszenia. Będziesz także odpowiedzialny za wszelkie działania podjęte przez TCL w ramach dochodzenia w sprawie podejrzenia naruszenia niniejszych Warunków, lub w wyniku ustaleń i decyzji, że naruszenie niniejszych Warunków wystąpił.

 

7.7 Rozwiązanie niniejszej umowy nie narusza praw lub zobowiązań poniesionych przez Użytkownika lub nas przed datą wygaśnięcia.

 

8. Prawo właściwe i jurysdykcja

 

8.1 Warunki te są regulowane przez ustawodawstwo Republiki Ludowej (z wyłączeniem prawa Hong Kongu, Makau i Tajwanu) ( „Chiny”), z wyjątkiem innych postanowień przewidzianych przez każdą obowiązkowym przepisom obowiązującym w danej jurysdykcji, w takim przypadku prawem właściwym w odniesieniu do wszystkich lub poszczególnych praw i obowiązków stron powinny być prawa stałego miejsca zamieszkania.

 

8.2 W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w przypadku sporu powstałego w wyniku lub w związku z korzystaniem z Serwisu, TCL i dokonuje próby, niezwłocznie iw dobrej wierze, w celu rozwiązania takiego sporu. W przypadku, gdy nie ma rozdzielczość może zostać zawarta w terminie 30 dni od dnia, gdy taki spór został najpierw podniesione przez którąkolwiek ze stron, każda ze stron ma prawo do przedstawienia sporu (który może być umowne lub pozaumowne) do właściwych sądów Chiny jako wyłącznego rozstrzygania sporów miejsca, chyba że obowiązujące przepisy prawa ochrony konsumentów w danej jurysdykcji zabrania ze dających taką właściwość, w takim przypadku sądy stałego miejsca zamieszkania stosuje się do takich sporów związanych z niniejszymi Warunkami. To nie wpływa na prawo do rozpoczęcia postępowania, aby chronić swoją pozycję prawną.

 

9. Język

 

9.1 Wszelkie tłumaczenia niniejszych Warunków jest robione dla lokalnych wymagań lub wygody oraz w przypadku sporu między angielskim i wszystkimi wersjami nieanglojęzycznych, angielska wersja niniejszych Warunków rządzenia, o ile nie zabrania tego prawo lokalne w danej jurysdykcji ,

 

10. Różne

 

10.1 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków są uznane przez sąd lub inny trybunał właściwy za nieważne lub niewykonalne, takie przepisy powinny być ograniczone lub wyeliminowane w zakresie niezbędnego minimum i zastąpiony obowiązującym przepisem, który najlepiej uosabia zamiarem Warunki te, tak że te pozostają w pełnej mocy.

 

10.2 Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a TCL w odniesieniu do korzystania z Serwisu, a wszelkie inne pisemne lub ustne umowy lub porozumienia poprzednio istniejące między wami a TCL w odniesieniu do takiego zastosowania zostają wyparte i anulowane.