0%  3D LOADING...

Wyłapywanie alergenów dzięki filtrowi HEPA

Wylot powietrza w pojemniku na kurz jest wyposażony w wydajny zmywalny filtr HEPA, który może filtrować sierść zwierząt domowych, PM2.5, pyłki i szkodliwe mikroby o wielkości powyżej 0,3 mikrona, pomagając Ci utrzymać czyste i świeże powietrze.

Capture Allergens with HEPA filter

Własna strefa zakazu ruchu

Pasek magnetyczny może stworzyć magnetyczną wirtualną ścianę dla Sweeva 2000. Pozwala to na dostosowanie strefy zakazu wstępu w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoim kosztownościom.

Custom your own No-Go Zone
SPECYFIKACJA