Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę

Factory Reset

 

Ostrzeżenie: ta czynność spowoduje usunięcie wszystkich informacji osobistych i pobranych aplikacji.
Zdecydowanie zalecamy utworzenie kopii zapasowej osobistych danych, aby zapobiec ich utracie. (Jak wykonać kopię zapasową)
Upewnij się, czy bateria jest naładowana powyżej 20%.

Przed przystąpieniem do przywracania ustawień fabrycznych usuń swoje konto Google z urządzenia.(Jak usunąć konto Google ze swojego urządzenia)

A. Aby zresetować telefon w stanie uruchomienia można wykonać następujące kroki.
1) Przejdź do menu "Ustawienia"
2) Dotknij "System".
3) Dotknij "Reset".
4) Dotknij "Przywracanie do ustawień fabrycznych", aby rozpocząć.
5) Dotknij "RESETUJ TELEFON" w otwartym oknie.
6) Dotknij "USUŃ WSZYSTKO".

B. Przywrócenie ustawień fabrycznych, gdy telefon jest w stanie wyłączonym.
1) Wyłącz zasilanie telefonu. Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania i zwiększania głośności, aż telefon przejdzie do trybu odzyskiwania systemu Android.
2) Naciśnij klawisz „głośność”, aby wybrać „wyczyść dane / przywróć ustawienia fabryczne” (lub „Tak” w przypadku niektórych wersji oprogramowania), a następnie naciśnij klawisz zasilania, aby potwierdzić przywrócenie ustawień fabrycznych;
3) Naciśnij klawisz „głośność”, aby wybrać „Przywracanie danych fabrycznych”, a następnie naciśnij klawisz zasilania, aby potwierdzić usunięcie wszystkich danych użytkownika;
4) Po zakończeniu przywracania ustawień fabrycznych naciśnij klawisz „głośność”, aby wybrać „uruchom ponownie system teraz”, a następnie naciśnij klawisz zasilania, aby potwierdzić.