Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę

 

Zanim zaktualizujesz swoje urządzenie:
a) Przed aktualizacją zdecydowanie zalecamy wykonanie kopii zapasowej osobistych danych, aby zapobiec ich utracie.
b) Sprawdź, czy poziom naładowania baterii wynosi więcej niż 30%.

1) Aktualizacja za pomocą FOTA
Firmware-Over-The-Air ("FOTA") to sposób, w jaki oprogramowanie układowe urządzenia mobilnego jest aktualizowane bezprzewodowo przez producenta urządzenia. Oprogramowanie układowe działa w tle, bez udziału użytkownika, aby zapewnić prawidłowe działanie sprzętu urządzenia. Przejdź do "Ustawienia" -> "System" -> "Aktualizacje" lub "Aktualizacja systemu" [ta funkcja może znajdować się w różnych menu ("O telefonie") w zależności od modelu urządzenia].

2) Aktualizacja za pomocą Mobile Upgrade.
Pobierz aplikację Mobile Upgrade z witryny internetowej TCL i zainstaluj ją na swoim komputerze. Uruchom to narzędzie i zaktualizuj urządzenie postępując zgodnie z instrukcjami krok po kroku (zapoznaj się z Przewodnikiem użytkownika dostarczonym wraz z narzędziem). Oprogramowanie urządzenia będzie teraz w najnowszej wersji.