Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Wyświetlacz pokazuje błąd „E1”. Co to znaczy? Jak rozwiązać problem?

Nazwa/model produktu: 

FC060BW2510*; FC070BW4210*; FC080BW4220*; 
Cause:
Przyczyna:  
Błąd "E1" oznacza, że woda nie osiągnęła ustawionego poziomu. 
Środki zaradcze: 
Sprawdź, czy kran jest otwarty.
Sprawdź, czy wąż dopływowy nie jest zagięty.
Sprawdź, czy ciśnienie wody nie jest zbyt niskie.
Sprawdź, czy filtr zaworu dopływowego jest czysty. W razie potrzeby wyczyść go.
Sprawdź, czy wąż spustowy jest prawidłowo zainstalowany. Wąż spustowy powinien być umieszczony na wysokości 65-100 cm nad podłogą. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi, w sekcji "Podłączenie węża spustowego".