Kako da promenim jezik na uređaju?
Kada prvi put otvorite interfejs čarobnjaka za podešavanja, od vas će se tražiti da izaberete iz iskačućeg menija jezik koji će uređaj koristiti.
Ili možete da promenite jezik tako što ćete pristupiti glavnom meniju -> „Podešavanja” -> „Sistem”-> „Jezici i unos” -> „Jezici” -> „Dodaj jezik” -> Odaberite jezik koji želite da dodate -> Kliknite na jezik koji ste izabrali.