Kako mogu da napravim snimak ekrana?
Možete lako da delite ono što je na ekranima tako što ćete napraviti snimke ekrana. Hardverski tasteri vam omogućavaju da napravite snimak ekrana i sačuvate ga lokalno. Posle toga možete da pregledate, izmenite i podelite snimak ekrana u Galeriji ili nekoj od sličnih aplikacija.
1. način: Istovremeno pritisnite dugme za uključivanje i dugme za utišavanje nekoliko sekundi.
2. način: Prevucite nadole da biste pristupili brzim podešavanjima sa bilo kog ekrana, a zatim kliknite na ikonicu Snimak ekrana da biste napravili snimak ekrana.
3. način: Idite na „Podešavanja” -> „Dugme i pokreti” -> „Pokreti”-> „Snimak ekrana pomoću 3 prsta” dodirnite prekidač da biste ga aktivirali, a zatim prevucite nadole sa 3 prsta.