Kako da promenim dozvole za moje aplikacije?
Možete da promenite „dozvolu aplikacije” u „Podešavanjima” -> „Aplikacije” -> „Upravljanje dozvolama” -> zatim izaberite temu. Označite polje za izbor da biste dozvolili ili odbili pojedinačne dozvole.