Kako mogu da napravim video-snimak ekrana?
Prevucite nadole da biste pristupili brzim podešavanjima sa bilo kog ekrana, a zatim kliknite na ikonu „Snimanje ekrana“ da biste napravili svoj snimak (prevucite nalevo da biste ga videli na drugoj stranici).
Za dodatne opcije podešavanja idite na glavni meni -> „Podešavanja” -> „Napredne funkcije”-> „Snimanje ekrana”