Kako mogu da napravim rezervnu kopiju podataka?
Postoji nekoliko načina da napravite rezervnu kopiju podataka.
1. način:
Idite na „Podešavanja”->Dodirnite „Sistem”-->Dodirnite „Rezervna kopija”- -> Dodirnite „Uključi”- u prozoru koji se otvorio -> Dodirnite „Napravi rezervnu kopiju sada”. Prvo ćete morati da dodate detalje svog Google naloga.
* Napraviće se rezervna kopija podataka aplikacije, SMS tekstualnih poruka, podešavanja uređaja, istorije poziva i kontakata.
2. način:
Možete napraviti rezervnu kopiju svojih podataka na drugom telefonu pomoću aplikacije „Zameni telefon“, a zatim vratiti podatke kada se vaš telefon popravi.
Prevucite nagore na početnom ekranu da biste pronašli traku za pretragu->uđite u aplikaciju „zameni telefon” ->Prenesite sadržaj prateći uputstva.