Kako da vratim uređaj na fabrička podešavanja?
Upozorenje: ova radnja će izbrisati sve vaše podatke i preuzete aplikacije.
Preporučujemo vam da napravite rezervnu kopiju ličnih podataka da ih ne biste izgubili. (Pogledajte: Kako da napravim rezervnu kopiju podataka)
Proverite da li je procenat baterije veći od 30%.
Uklonite svoj Google nalog sa uređaja pre nego što vratite uređaj na fabrička podešavanja. (Pogledajte P: Kako da uklonim Google nalog sa uređaja?)
Možete pratite sledeće korake da biste resetovali telefon tokom pokretanja.
a) Idite na „Podešavanja”
b) Dodirnite „Sistem”.
c) Dodirnite „Resetuj”.
d) Dodirnite „Obriši sve podatke (vraćanje na fabrička podešavanja)” da biste pokrenuli tu funkciju.
e) Dodirnite „Obriši sve podatke” u otvorenom prozoru.
f) Dodirnite „Obriši sve podatke”.

Vraćanje na fabrička podešavanja dok je vaš telefon u stanju isključivanja.
a) Isključite telefon. Dugo pritisnite taster „uključivanje” i taster za „pojačavanje“ dok se ne pojavi logo brenda, a zatim pustite tastere. Sačekajte neko vreme, a zatim uđite u režim oporavka Android sistema;
b) Pritisnite taster za „jačinu zvuka” da biste izabrali „Obrišite podatke / fabrička podešavanja”, a zatim pritisnite taster za „uključivanje” da potvrdite fabrička podešavanja;
c) Pritisnite taster za „jačinu zvuka” da biste izabrali „Vraćanje na fabrička podešavanja”, a zatim pritisnite taster za „uključivanje” da potvrdite brisanje svih podataka;
d) Kada je vraćanje na fabrička podešavanja završeno, pritisnite taster za „jačinu zvuka” da izaberete „Ponovo pokreni sistem sada”, a zatim pritisnite taster za „uključivanje” da potvrdite.