Zašto moj uređaj ne može da se upari sa drugim uređajem na kom je aktiviran Bluetooth?
a) Obavezno uključite Bluetooth funkciju ako želite da se povežete sa drugim uređajem preko Bluetooth-a.
b) Ako vaš uređaj sa Bluetooth tehnologijom zahteva pristupni kod, a vi ne znate koji je, pokušajte sa 0000 ili 1234 ili proverite dokumentaciju koju ste dobili sa Bluetooth uređajem
c) Ako uređaj sa Bluetooth tehnologijom koristi bateriju, povežite uređaj sa izvorom napajanja, a zatim pokušajte ponovo. Ako je nivo baterije prenizak, vaš uređaj možda neće moći da se upari sa drugim uređajem.
d) Proverite da li je vaš telefon kompatibilan sa Bluetooth uređajem. Ako problem postoji samo na jednom Bluetooth uređaju, osnovni uzrok može biti taj što taj Bluetooth uređaj nije kompatibilan sa vašim telefonom/tabletom.
e) Ako je drugi uređaj koji podržava Bluetooth već uparen, otkažite upareni uređaj i pokušajte ponovo da skenirate vezu.
f) Pokušajte da resetujete ili da ažurirate svoj uređaj. (Pogledajte P: Kako mogu da vratim uređaj na fabrička podešavanja na svom telefonu i P: Kako mogu da nadogradim svoj uređaj).
Ako prethodno opisane opcije ne pomognu, možete da pozovete naš broj za podršku ili servis da biste dobili stručnu tehničku pomoć. Pronađite informacije o broju za podršku ili servisu na veb-sajtu kompanije TCL ili u aplikaciji „Centar za podršku”.