Kako mogu da povežem svoj telefon sa kompjuterom ili drugim uređajem preko USB/OTG kabla??
Kada se vaš telefon poveže sa kompjuterom, pojaviće se iskačući prozor koji će vas pitati koji režim želite da koristite.
Da biste preneli podatke između uređaja i kompjutera, izaberite režim „Prenesi datoteke”.
Da biste preneli fotografije ili datoteke ako MTP nije podržan (PTP), izaberite „Prenesi fotografije (PTP)”.
Da biste onemogućili sve prenos podataka i datoteka sa kompjuterom i stavili uređaj u režim „Samo punjenje”, izaberite „Napunite ovaj uređaj”.
Kompjuteri koji koriste Windows XP možda se neće pravilno povezati jer nemaju podrazumevano instalirane odgovarajuće drajvere. Da biste ovo popravili, preuzmite i instalirajte Windows Media Player 11 ili noviju verziju koja sadrži odgovarajuće drajvere.
Kompjuteri koji koriste Mac OS X 10.5 možda se neće pravilno povezati jer nemaju podrazumevano instalirane odgovarajuće drajvere. Da biste ovo popravili, preuzmite i instalirajte Android File Transfer ili noviji koji sadrži odgovarajuće drajvere.
Kada se vaš telefon poveže sa uređajem koji podržava USB punjenje preko OTG kabla, možete da izaberete režim „Punjenje” da biste punili povezani uređaj.