Šta da radim ako ekran sporo reaguje ili prikazuje netačnu radnju kada ga dodirnem?
a) Proverite da li je ekran oštećen. Ako jeste, napravite rezervnu kopiju svojih podataka i odnesite uređaj i dokaz o kupovini u naš servisni centar da biste dobili stručnu tehničku pomoć.
b) Proverite da li vaš uređaj koristi funkciju „Talkback”.
Talkback je čitač ekrana namenjen prevenstveno slepim i slabovidim ljudima. U ovom režimu, morate dvaput brzo da dodirnete dugme da biste ga izabrali.
Za navigaciju kada koristite Talkback:
- Prevucite nadesno ili nalevo da biste se kretali između stavki
- Dvaput dodirnite da biste aktivirali stavku
- Prevucite pomoću dva prsta da biste pomerili.
Idite na „Podešavanja”->„Dostupnost”->„TalkBack” ->„Koristi TalkBack”, dodirnite prekidač da biste uključili ili isključili ovu funkciju
c) Ako do problema dođe dok koristite aplikaciju treće strane, uverite se da je aplikacija kompatibilna sa vašim uređajem i verzijom sietema Android. Pokušajte da deinstalirate aplikaciju treće strane.
d) Proverite da li se problem javlja tokom punjenja. Ako se to dešava, preporučujemo da koristite originalni punjač i kabl za prenos podataka.
(Napomena: Nestabilnost napona nestandardnih punjača i kablova za prenos podataka može dovesti do toga da ekran osetljiv na dodir prestane da reaguje).
e) Vodite računa o tome da temperatura na mestu gde koristite uređaj ne bude ni previsoka ni preniska. Standardna radna temperatura kapacitivnog ekrana osetljivog na dodir je od -10℃ do 60℃. Previše visoke ili niske temperature dovešće do toga da dodirni ekran ne reaguje.
f) Ako se na ekranu nalazi folija, pogledajte da li ekran nakon što je uklonite.
g) Uverite se da na ekranu nema mrlja poput vode ili znoja. Ako ih ima, obrišite ekran i pokušajte ponovo.
h) Pokušajte da resetujete ili da ažurirate svoj uređaj. (Pogledajte P: Kako mogu da vratim uređaj na fabrička podešavanja na svom telefonu i P: Kako mogu da nadogradim svoj uređaj).
Ako prethodno opisane opcije ne pomognu, možete da pozovete naš broj za podršku ili servis da biste dobili stručnu tehničku pomoć. Pronađite informacije o broju za podršku ili servisu na veb-sajtu kompanije TCL ili u aplikaciji „Centar za podršku”.