Kako mogu da koristim funkciju podeljenog ekrana?
1.način:
a) Dodirnite ikonicu na dnu ekrana, biće prikazane vaše nedavno korišćene aplikacije.
b) Ako trenutna aplikacija podržava podeljeni ekran, na vrhu ekrana će se pojaviti upit za rad sa podeljenim ekranom: „Prevucite prstom do ugla da biste pokrenuli plutajući prozor/podeljeni ekran.” Dodirnite ikonicu podeljenog ekrana u gornjem levom uglu ili pomerite aplikaciju u gornji levi ugao da biste podelili ekran.
2.način:
Idite na „Podešavanja” -> „Taster i pokreti” -> „Pokreti” -> „Pokret za podeljeni ekran”, a zatim na početnom ekranu ili aplikacijama koje podržavaju podeljeni ekran, prevucite nagore pomoću 3 prsta da biste aktivirali režim podeljenog ekrana.