Šta da radim ako tasteri za navigaciju nestanu sa ekrana?
Nema indikatora pokreta na ekranu kada se koristi novi režim navigacije pokretima. Međutim, možete se vratiti na originalni navigacioni sistem sa tri tastera ako želite.
Idite na „Podešavanja” -> „Dugme i pokreti”-> „Navigacija sistema” da biste izabrali pravu opciju za vas.