Kako mogu da znam da li će uređaj raditi sa mojim operaterom SIM kartice?
Proverite podržane frekvencije na pakovanju uređaja i proverite da li SIM kartica koju koristite odgovara tim opsezima.
Možete i da kontaktirate prodavca od kog ste kupili telefon da proverite da li telefon podržava SIM karticu koju koristite.