Zašto ne mogu da se povežem na određeni Wi-Fi ruter?
Android bezbednosni alati funkcionišu tako što ograničavaju pristup aplikacija IMEI broju, serijskom broju i drugim informacijama za identifikaciju. Takođe vam pruža malo veću zaštitu kada koristite Wi-Fi mreže nasumičnim izborom MAC adrese uređaja (adrese za kontrolu pristupa medijima).
Ako koristite uređaj za posao, vašoj organizaciji će možda biti potrebna Wi-Fi MAC adresa vašeg uređaja da bi uspostavila bežičnu vezu. Podešavanja privatnosti za Wi-Fi podrazumevano koriste nasumične MAC adrese, tako da ćete morati ručno da promenite ovo u „Koristi MAC-adresu uređaja” prateći korake u nastavku:
1) Wi-Fi sa lozinkom
a) Dodirnite „Podešavanja”.
b) Dodirnite „Wi-Fi”.
c) Dodirnite Wi-Fi ime da biste ušli u interfejs za unos lozinke.
d) Dodirnite „Napredne opcije”.
e) Dodirnite „Koristite nasumičnu MAC-adresu” u podešavanjima privatnosti, a zatim dodirnite „Koristi MAC-adresu uređaja” u iskačućem meniju.
f) Zatim unesite tačnu lozinku da biste se povezali na Wi-Fi.
2) Wi-Fi bez lozinke
a) Dodirnite „Podešavanja”.
b) Dodirnite „Wi-Fi”.
c) Dodirnite ime Wi-Fi mreže da biste sačuvali Wi-Fi
d) Dodirnite i držite ime Wi-Fi mreže sa statusom Sačuvano na listi.
e) Dodirnite „Izmeni” u dijalogu koji se otvora.
f) Dodirnite „Napredne opcije”.
g) Dodirnite „Koristite nasumičnu MAC-adresu” u podešavanjima privatnosti, a zatim dodirnite „Koristi MAC-adresu uređaja“ u iskačućem meniju.