Šta da radim ako moj uređaj uvek traži mrežu ili ako se ne prikazuje ime operatera?
Ako ste u inostranstvu
a) Obratite se korisničkoj podršci svoje mreže da biste bili sigurni da je roming aktiviran.
b) Zamolite korisničku podršku da aktivirai roming na vašem nalogu. Isključite uređaj na nekoliko sekundi, a zatim ga ponovo uključite.
c) Aktivirajte „Roming podataka” tako što ćete pristupiti „Podešavanjima”->„Mobilna mreža” ->„Režim rominga”-> Izaberite „OK” u iskačućem prozoru.
d) Pomerite se na lokaciju sa jačim signalom i pokušajte ponovo.
e) Pokušajte da uključite Režim letenja tako što ćete prevući nadole da biste pristupili brzim postavkama sa bilo kog ekrana-> dodirnite da biste aktivirali Režim letenja-> Nakon nekoliko sekundi ponovo isključite režim letenja.
f) Obratite se operateru SIM kartice da proverite pokrivenost mrežom na vašoj lokaciji.
g) Stavite SIM u drugi uređaj da proverite da li SIM radi na tom uređaju. Ovaj test će utvrditi da li je problem sa vašom SIM karticom ili uređajem.
h) Proverite da li na metalnoj površini vaše SIM kartice ima mrlja ili ogrebotina. Ako ima, obratite se svom operateru da dobijete zamensku SIM karticu.
i) Proverite da li je vaš uređaj zaključan za određenog operatera. Ako je tako, možda na uređaju možete da koristite samo SIM karticu tog operatera. Proverite podržane frekvencije na pakovanju uređaja i proverite da li SIM kartica koju koristite odgovara tim opsezima.
j) Pokušajte da resetujete ili da ažurirate svoj uređaj. (Pogledajte P: Kako mogu da vratim uređaj na fabrička podešavanja na svom telefonu i P: Kako mogu da nadogradim svoj uređaj).
Ako niste u inostranstvu, sledite gorenavedene korake od e) do j).
Ako prethodno opisane opcije ne pomognu, možete da pozovete naš broj za podršku ili servis da biste dobili stručnu tehničku pomoć. Pronađite informacije o broju za podršku ili servisu na veb-sajtu kompanije TCL ili u aplikaciji „Centar za podršku”.