Upozorenje: Ova radnja će izbrisati sve Vaše lične podatke i preuzete aplikacije.
Preporučujemo da napravite rezervnu kopiju ličnih podataka kako ih ne biste izgubili.(Kako napraviti rezervnu kopiju)Proverite da li je procenat baterije veći od 30%.

Uklonite svoj Google nalog sa uređaja pre nego što uradite vraćanje na fabrička podešavanja.(Uklonite Google nalog sa uređaja)

A. Pratite sledeće korake da biste resetovali telefon u stanju pokretanja.
1) Idite na Podešavanja.
2) Dodirnite Sistem
3) Dodirnite Resetuj.
4) Dodirnite Vraćanje na fabrička podešavanja da biste počeli.
5) Dodirnite RESETUJ TELEFON da biste otvorili prozor.
6) Dodirnite OBRIŠI SVE.
B. Vraćanje na fabrička podešavanja dok je telefon u stanju isključivanja.
1) Isključite telefon. Dugo pritisnite taster za uključivanje i taster za pojačavanje zvuka dok ne uđete u režim oporavka Android sistema.
2) Pritisnite taster za jačinu zvuka da biste izabrali „brisanje podataka/vraćanje na fabrička podešavanja” (ili „da” u nekim verzijama softvera), a zatim pritisnite taster za uključivanje da biste potvrdili vraćanje na fabrička podešavanja;;
3) Pritisnite taster za jačinu zvuka da biste izabrali „Vraćanje na fabrička podešavanja”, a zatim pritisnite taster za uključivanje da biste potvrdili brisanje svih korisničkih podataka;
4) Kada je vraćanje na fabrička podešavanja završeno, pritisnite taster za jačinu zvuka i izaberite opciju „Ponovo pokreni sistem”, a zatim pritisnite taster za uključivanje da biste potvrdili.