Choose other country to get service

TCL Global Integritetsmeddelande

 

Denna sekretesspolicy träder i kraft den 20 december 2021.

 

Detta sekretessmeddelande anger hur TCL och/eller dess partners och dotterbolag (kollektivt “TCL” eller “vi”) skyddar de personuppgifter som vi behandlar om dig (”dina personuppgifter”), vilka typer av personuppgifter vi samlar in om dig, vad vi gör med dem, hur vi lämnar ut dem, och vilka rättigheter du har i samband med behandlingen av personuppgifter.

 

Tack för att du har valt TCL!

 

När gäller detta integritetsmeddelande?

 

Detta sekretessmeddelande gäller när vi behandlar dina personuppgifter som ett resultat av att du har besökt och använt TCL webbplatsen (www.tcl.com), TCL smarta TV-produkter, enheter av märket SEMP, TCL smarta tjänsteapplikationer (inklusive TCL-konto, TCL-Channel, TCL Home App, BrowserHere/T-Browser, TCL Live, TV Guard, MagiConnect, Chat Now, Smart Gallery, Reminder, Weather, Game Center, Gesture Control och Remote Diagnosis) och andra TCL-enheter, webbplatser eller applikationer som kan hänvisa till detta sekretessmeddelande (sammantaget “TCL-material”).

 

Hänvisa till [Informativa sulla Privacy di TCL Communication] för mer specifik information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du besöker och använder Alcatel webbplatser (inklusive www.alcatelmobile.com), TCL och Alcatel telefoner, surfplattor, telefoner, wearables, bärbara enheter, routrar och andra applikationer och tjänster som tillhandahålls av TCL Communication Technology Holdings Limited.

 

Detta sekretessmeddelande gäller enskilda konsumenter och andra individer inom vår kundbas, affärspartners, leverantörer och andra organisationer som TCL har eller överväger att ha ett affärsförhållande med.

 

TRUSTe

 

Klicka på något av avsnitten nedan om du vill veta mer:

·  Personuppgifter som vi samlar in om dig.

·  Användning av dina personuppgifter

·  Utlämnande av dina personuppgifter till tredje part.

·  Tredjeparts länkar.

·  Internationell överföring av personuppgifter.

·  Säkerhet för dina personuppgifter.

·  Förvaring av dina personuppgifter.

·  Dina rättigheter

·  Produktspecifika villkor

·  Användning av cookies

·  Kontakta oss

 

Vi kan komma att uppdatera detta sekretessmeddelande för att återspegla förändringar i hur vi samlar in och använder dina personuppgifter, eller ändringar av gällande lagar. Alla uppdateringar av detta integritetsmeddelande kommer att börja gälla när det publiceras på vår webbplats på https://www.tcl.com/se/sv.html. Dessutom kan vi också komma att skicka ett meddelande till dig för att informera dig om ändringarna i detta integritetsmeddelande enligt gällande lagkrav.

 

GENOM ATT BESÖKA VÅRA WEBBPLATSER, UPPGE DINA UPPGIFTER ELLER ANVÄNDA TCL-MATERIAL, BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR LÄST IGENOM OCH ÄR INFÖRSTÅDD MED DE PRAXIS SOM ANGES I DETTA SEKRETESSMEDDELANDE.

 

Personuppgifter som vi samlar in om dig.

 

Din sekretess är viktig för oss så här förklarar vi vilka av dina personuppgifter som vi samlar in. Observera dock att om du inte uppger vissa personuppgifter så kanske TCL inte kan utföra vissa av de ändamål som anges i detta sekretessmeddelande och du kanske inte kan använda eller komma åt visst TCL-material.

 

Vi kan komma att samla in och behandla följande personuppgifter om dig:

 

Personuppgifter som du tillhandahåller oss. Detta inkluderar information om dig som du ger oss genom att fylla i formulär, skriva in information på vår webbplats, skapa användarkonton, eller genom att kommunicera med oss, vare sig ansikte mot ansikte, via telefon, online, som kan identifiera på annat sätt, dig eller göra dig identifierbar beroende på sammanhanget. Detta information inkluderar, utan begränsning, följande:

 

o Personuppgifter: ditt namn, frakt-, faktureringsadress, e-postadress, telefonnummer;

o För att uppfylla våra juridiska förpliktelser enligt gällande lagstiftning, kan vi även samla in ditt skattebetalarnummer (CPF);

o Inloggningsinformation: användarnamn, lösenord, smeknamn.

o Demografisk information: födelsedatum, kön.

o Betalningsinformation: dina kreditkortsuppgifter, bankinformation eller annan betalnings och finansiell information.

o Andra uppgifter som rör dig såsom din sysselsättning (t ex när du deltar i vår enkät), språk, uppgifter rörande hälsa och motion; och

o Information om TCL-material som du äger och använder, och köpbevis för dem, vid behov.

 

Information vi samlar in eller genererar om dig.Vi samlar automatiskt in uppgifter rörande internet-, elektronisk aktivitet och andra uppgifter från de enheter och webbläsare som du använder. Detta inkluderar, utan begränsning, följande:

 

o Information om hur du använder TCL-material;

o Positionen för din enhet och tidszon;

o Information om din användning av produkterna som vi tillhandahåller såsom webbläsarhistorik, sökhistorik, sidklick och dina aktiviteter när du använder våra produkter och tjänster (t ex kan vi komma att insamla hur länge du använder appen när du använder TCL-Channel);

o IP-adress, MAC-adress, enhets-ID, terminal-ID, serienummer, IMEI-nummer, IMSI-nummer, reklam-ID (ett unikt användar-ID som tilldelas dina enheter i reklamsyfte), och och andra eventuella enhetsidentifierare eller enhetsspecifik information om dina TCL-material; geoplatsinformation som tillhandahålls av din enhets GPS-signal eller som kommuniceras via en närliggande Wi-Fi-åtkomstpunkt och celltorn medan du använder vissa tjänster och aktiverar platsfunktionen.

o felloggar, felkoder och felbeskrivningar, och annan information som du tillhandahåller om fel eller defekter som upplevts med något av ditt TCL-material, och

o Där vi tillhandahåller eftermarknadstjänster till dig, dina e-post, telefonnummer, adress, faxnummer, chatthistorik eller inspelningar av telefonsamtal mellan dig och vår supportpersonal.

 

Information vi får från andra källor.Vi kan samla in uppgifter rörande dig från tredjeparter. Detta inkluderar, utan begränsning, följande:

 

o Information från sociala media.

o Information erhållen från andra leverantörer av produkter, tjänster, webbplatser och applikationer.

o Andra källor som är tillgängliga kommersiellt eller offentligt (i den utsträckning som lagen tillåter); och

o om du deltar i program för marknadsundersökningar som är organiserade och/eller sponsrade av eller på uppdrag av TCL, kan vi också komma att samla in information från tredjeparts webbplatser eller sociala media, i enlighet med integritetspolicyn för respektive webbplats och social media.

 

Vi kan också samla in andra uppgifter om dig, din enhet eller hur du använder TCL-material på sättet som informeras om vid insamlingen och/eller med ditt samtycke i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Vi kommer inte att medvetet samla in personuppgifter från eller om barn under 13 år, eller minimiåldern som tillåts i din jurisdiktion, utan att klargöra att sådana uppgifter endast bör uppges med föräldrars eller vårdnadshavares samtycke, om detta krävs enligt gällande lagstiftning. Om du tror att ditt barn har uppgett hans/hennes personuppgifter utan en förälders eller vårdnadshavares samtycke, kontaktar du oss via den e-postadress som finns i nedanstående kontakta oss-avsnitt. TCL kommer bara använda personuppgifter med anknytning till eller från barnen i den utsträckning som gällande lagstiftning tillåter och om så behövs, endast med samtycke från förälder eller vårdnadshavare. Om ditt barn använder våra tjänster Kids Learning eller Kids Mode, TCL-familjeklocka, alternativt andra TCL-produkter eller tjänster för barn, kommer vi att skicka ett separat sekretessmeddelande med mer information om hur vi skyddar barnens personuppgifter.

 

Användning av personuppgifter

 

Dina personuppgifter kan komma att samlas in, lagras, behandlas eller på annat sätt användas av oss på följande sätt och för följande ändamål:

 

·   För att leverera, aktivera, verifiera och hantera våra produkter och tjänster som du har köpt;

·   För att ge mjukvaruuppdateringar, underhållstjänster, teknisk support och eftermarknadstjänster för TCL-material;

·   För att hjälpa dig registrera och hantera ditt TCL-konto;

·   För att låta dig ladda ner och köpa våra produkter och tjänster såsom våra applikationer och relaterade webbplatser och/eller för att ge dig åtkomst till tredjeparts applikationer installerade på enheten.

·   För att behandla betalningstransaktioner eller beställningar av TCL-material.

·   För att kontakta dig i relation till TCL-material och tjänster, till exempel i händelse av att något TCL-material har förändrats eller uppvisar problem;

·   För att kunna upprätta, utöva eller försvara sina juridiska rättigheter, eller i syften som rör rättsliga förfaranden.

·   För att skydda mot och förhindra bedrägerier och risker rörande informationssäkerhet, såväl som hålla TCL-material säkra, såsom verifiera dina konton och identifiering, upptäcka säkerhetsincidenter och bekämpa skadlig aktivitet;

·   För att svara på eventuella klagomål eller frågor som du kan ta upp i samband med TCL-material och att försvara och utöva lagliga rättigheter enligt lag;

·   För att personanpassa TCL-material när du efterfrågar detta;

·   För att felsöka funktionalitet eller andra problem med TCL-material;

·   För att utvärdera och utveckla nya funktioner, teknologier och förbättringar av TCL-material;

·    För att administrera tävlingar, kampanjer, evenemang, marknadsundersökningar, enkäter i relation till TCL-material.

·   För att underlätta TCL:s interna syften som revision, dataanalys och forskning för att förbättra våra produkter, tjänster, användarupplevelse och kundkommunikation.

·   För att rätta oss efter gällande lagstiftning, föreskrifter, direktiv och domstolsbeslut såväl som beslut från behöriga myndigheter;

·   För att skicka information om TCL-material och hjälpa till att göra den informationen mer relevant för dig. Vi kan behöva ditt samtycke för vissa marknadsföringsaktiviteter. Vi erbjuder dig olika sätt att välja bort att ta emot viss kommunikation från oss. Om du vill välja bort att ta emot marknadsföringskommunikation via e-post från oss kan du klicka på länken "Avsluta prenumeration" som finns längst ner i e-postmeddelandet och följa instruktionerna.

·   För att visa personanpassad reklam för våra produkter och tjänster på TCL webbplatsen och visa icke-personanpassad reklam på andra TCL-material. Våra reklampartners kan också visa icke-personanpassad reklam på vissa av våra produkter eller tjänster. Om de visar personanpassad reklam, kommer vi först erhålla ditt uttryckliga samtycke enligt krav från gällande lagstiftning; och

·   Andra syften med ditt samtycke.

 

I den utsträckning som de personuppgifter vi samlar in om dig anses tillhöra särskilda kategorier av personuppgifter eller är känsliga personuppgifter enligt gällande lagstiftning, behandlar vi sådana uppgifter med ditt uttryckliga samtycke, och du har rätten att dra tillbaka ditt samtycke till sådan behandling när som helst. Du bör dock vara medveten om att om du väljer att göra detta kan vi kanske inte fortsätta att tillhandahålla vissa tjänster till dig. Om du väljer att dra tillbaka ditt samtycke, kommer vi att berätta mer om de möjliga konsekvenserna. Om gällande lagstiftning tillåter det, kan vi också behandla särskilda kategorier av personuppgifter som du uttryckligen offentliggjorde eller för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

 

Avsnittet “Produktspecifika villkor” nedan ger mer detaljerad information om vilka personuppgifter vi samlar in och syfte för vilka vi använder personuppgifterna i anslutning till TCL:s smarta TV, MagiConnect, applikationen TCL Home, och TCL-Channel.

 

Om du agerar i rollen affärskontakt för din organisation och ska köpa in eller använda TCL-material på uppdrag av din organisation, kan vi samla in ditt namn, frakt-, fakturerings-, och/eller företagsadress, e-postadress, telefonnummer, och använda dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att utföra den dagliga affärsverksamheten, för anknutna administrativa syften eller andra syften som specificeras ovan i avsnittet “Användning av personuppgifter”.

 

Utlämnande av dina personuppgifter till tredjepart.

 

Vi säljer inte eller på annat sätt lämnar ut de personuppgifter som du har gett oss, förutom som beskrivs i detta integritetsmeddelande, som du upplyses om vid tidpunkten för datainsamlingen, eller som beskrivs i ett specifikt integritetsmeddelande, i tillämpliga fall.

 

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till TCL:s partners och dotterbolag under en eller flera av de omständigheter som beskrivs nedan:

 

·   för att hjälpa oss att förse dig med TCL-material.

·  där vi marknadsför produkter och tjänster som tillhandahålls av TCL:s partners och/eller TCL s dotterbolag, och

·   För ett av de syften för vilka TCL behandlar dina personuppgifter enligt detta sekretessmeddelande.

Vi kan också dela dina personuppgifter med tredjepart för att uppnå de syften som nämns i avsnittet “Användning av personuppgifter” ovan, inklusive:

·   I händelse av försäljning av någon av TCL:s affärer eller tillgångar till ett annat företag, sammanslagning eller andra betydande transaktioner, kan vi röja dina personuppgifter för due diligence-syften och när transaktionen fullbordas;

·   Vi kan dela ditt reklam-ID (ett unikt användare-ID tilldelat till dina enheter i reklamsyften) med våra reklampartners för att de ska kunna visa icke-personanpassad reklam;

·   om vi marknadsför tredjeparts produkter eller tjänster till dig kan vi komma att dela dina personuppgifter med tredjepart.

·   när du ger ditt samtycke till att dela dina personuppgifter till specifik och identifierad tredje part eller kategori av tredjepart.

·   till tredje parts agenter eller entreprenörer (till exempel leverantörerna av våra elektroniska datalagringstjänster) som vi hyr för att stödja oss när vi tillhandahåller våra tjänster och produkter till dig. Vi kommer vidta åtgärder för att kräva att sådana tredje parter kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i detta sekretessmeddelande och under sekretessplikt;

·   till affärspartners som tillhandahåller produkter och/eller tjänster som är inbäddade eller fungerar som en del av det TCL-material som vi tillhandahåller dig. Tredjepart kommer att vara ansvariga för hur de använder dina personuppgifter i samband med deras tjänster och produkter som beskrivs i ett separat integritetsmeddelande som de tillhandahåller, som du uppmuntras att verfifiera;

·   I den utsträckning som krävs enligt lag, eller om vi är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter för att uppfylla alla juridiska skyldigheter, upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter och/eller tredjeparter.

 

Vid sidan av de röjanden av personuppgifter som informeras i detta integritetsmeddelande kan vi dela dina personuppgifter med tredjeparter närhelst du auktoriserar sådan delning.

 

Observera att ifall du använder sådana tredjeparts tjänster – såsom sociala medietjänster, tredjeparts enkel-inloggning på verktyg, tredjeparts applikationer, mobila plattformar, och telekom-leverantörer för dina enheter – via våra tjänster, så kan dessa tredjepartstjänster kunna samla in uppgifter som rör dig, inklusive om di n aktivitet på produkterna och tjänsterna, och de kan meddela dina kontakter på tredjepartstjänster om din användning av produkterna och tjänsterna, i enlighet med deras sekretesspolicies.

 

Tredjeparts länkar.

 

Vår webbplats kan innehålla länkar till tredjeparts webbplatser. Vi är inte ansvariga för den integritetspraxis eller innehåll på sådana andra webbplatser och detta integritetsmeddelande gäller inte för dem. Du måste noga läsa igenom sekretesspolicies med anknytning till tjänster hos tredjeparter, och kontakta dessa parter direkt vid behov.

 

Internationell överföring av personuppgifter

 

TCL delar dina personuppgifter globalt med företag som finns inom dess företagsgrupp för att genomföra de aktiviteter som specificeras i detta sekretessmeddelande. TCL kan också lägga ut behandling eller delning av dina personuppgifter till tredjeparter som finns utanför landet. När du använder TCL-material kan vi överföra, lagra och behandla dina personuppgifter inom och utanför ditt hemland, i enlighet med detta sekretessmeddelande. Behandling av dina personuppgifter kan, därför, även vara föremål för andra lagar än lagarna i ditt land.

 

TCL vidtar lämpliga åtgärder för att se till att överföring av personuppgifter ska ske i enlighet med gällande sekretesslagstiftning och, särskilt, att avtalsmässiga, tekniska och organisatoriska åtgärder kommer finnas på plats, såsom, utan begränsning, standardavtalsklausuler av europeiska kommissionen.

 

Säkerhet för dina personuppgifter

 

Vi har antagit organisatoriska, fysiska och tekniska säkerhetsåtgärder som överensstämmer med industristandard för att skydda de personuppgifter som du tillhandahåller och för att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande, användning, ändring, skada eller förlust av data. Vi kommer att vidta rimliga och praktiska åtgärder för att skydda dina personuppgifter, inklusive följande:

 

·  Vi kommer att använda SSL och andra tekniska åtgärder för att säkerställa kryptering med avseende på våra tjänster och produkter. Vi kommer regelbundet att undersöka vår praxis med insamling, lagring och behandling av information (inklusive fysiska säkerhetsåtgärder) för att förhindra obehörig systemåtkomst.

·  Vi tillåter våra anställda och personal från tredje part att få tillgång till dina personuppgifter efter behov för att hjälpa oss att bearbeta dina personuppgifter och tillhandahålla tjänsterna till dig. Dessa anställda och extern personal (från tredjepart som är auktoriserade av oss) är föremål för förpliktelser om konfidentiella skyldigheter.

·   Säkerheten för dina personuppgifter är oerhört viktig för oss. Vi kommer att fortsätta våra ansträngningar för att skydda dina personuppgifter och genomföra skyddsåtgärder, som att tillhandahålla kryptering för lagring och överföring, för att förhindra obehörig åtkomst till, användning eller avslöjande av dina personuppgifter.

·   Vi väljer aktsamt affärspartners och tjänsteleverantörer, och implementerar kraven för skydd av personuppgifter till affärsavtalen mellan båda parter.

·   Vi kommer att genomföra utbildningskurser för säkerhetsoch integritetsskydd, tester och publicitetsaktiviteter för att öka medarbetarnas medvetenhet om vikten av att skydda personuppgifter.

Förstå dock att inga dataöverföringar via internet kan garanteras vara 100 % säkra. Om vi får veta om en säkerhetssystemöverträdelse kommer vi genast att agera i enlighet med gällande lagar.

 

BEHÅLLNING AV PERSONUPPGIFTER

 

TCL behåller dina personuppgifter endast så länge som det behövs för de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy, och de kommer att raderas efter rimlig tid enligt följande kriterier:

 

·   TCL behåller dina personuppgifter så länge som det behövs för de syften som nämns i avsnittet “användning av personuppgifter”, som kan infalla samtidigt som den period under vilken TCL har en pågående relation med dig; och

·   TCL behåller dina personuppgifter så länge som det behövs för att åtlyda en rättslig plikt för vilken det är föremål eller försvara anspråk som görs mot oss.

 

Dina rättigheter

 

Dataskyddslagar kan ge dig ett antal lagliga rättigheter i relation till de personuppgifter som vi har om dig. Inte alla dataskyddslagar är desamma, så alla dessa rättigheter gäller inte på alla platser. Du kan hänvisa till bilagorna i detta sekretessmeddelande för mer detaljer rörande dina rättigheter i vissa specifika jurisdiktioner.

 

Vi inser dock att dina personuppgifter endast tillhör dig, och detta ger dig rätt att styra över hur vi använder dem. Dina rättigheter kan inkludera:

 

·   rätten att begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, inklusive rätten att få information om och kopia av sådana uppgifter.

·   Rätten att begära att vi rättar eller korrigerar dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga;

·   Rätten att begära att vi under vissa omständigheter raderar eller tar bort dina personuppgifter. Observera att det kan förekomma omständigheter där du ber oss att radera eller ta bort dina personuppgifter, men vi har lagligen rätt att behålla dem;

·   Om gällande lagstiftning tillåter det, rätten att lämna ett klagomål hos behörig statlig myndighet om du tror att vi har inkräktat på någon av dina rättigheter.

 

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss med hjälp av informationen i avsnittet "Kontakta oss" nedan.

 

Vi kan behöva bekräfta din verifierbara konsumentförfrågan innan du slutför din begäran, och till exempel kan vi be dig bekräfta informationspunkter som vi redan har om dig. Vi kommer endast att använda personuppgifter som tillhandahålls i en verifierbar konsumentbegäran för att verifiera begärarens identitet eller behörighet att göra begäran.

 

Produktspecifika villkor

 

Detta Integritetsmeddelande gäller generellt för hur vi använder dina personuppgifter i relation till våra produkter och tjänster. Vi kan också behandla ytterligare personuppgifter i samband med vissa produkter eller tjänster. 

 

Smart TV

 

Vi och våra tredjeparts partners samlar in personuppgifter om din användning av Smart TV-produkter, till exempel namn och varaktighet för spelade videor, användarfavoriter, visade sidor och tid som spenderats på dessa sidor. Detta är för att vi bättre ska förstå hur våra kunder använder produkten och se till att vi kan fortsätta göra förbättringar och skräddarsy våra tjänster.

 

Vi kan samla in personuppgifter när du använder kameran eller mikrofonen på dina Smart TV-produkter. Till exempel, när du använder kameran (antingen inbyggd eller extern kamera) för att göra video live-chattar på en Smart TV-produkt, för att tillhandahålla video livechatt-tjänster, kan vi samla in uppgifter rörande dina TCL-konton, din video- och ljudchatthistorik, supportdata kopplade till felsökning och återkoppling rörande användningen av tjänsterna.

 

Vi kan komma att samla in ytterligare personuppgifter för att ge fjärrdiagnoser av problem med dina Smart TV-produkter. Till exempel kan vi samla in skärmdumpar i realtid och information om data som är lagrade på dina Smart TV-produkter. Detta för att säkerställa att problem med dina Smart TV-produkter kan lösas så effektivt som möjligt.

 

Smart TV-produkter samlar in personuppgifter rörande Amazon Alexa eller Google Action-röstassistentfunktionen på dina Smart TV-produkter. Denna information inkluderar en enhetsbeskrivning, din röst, skicklighetstoken och röstkommando. När du använder röstassistentfunktionen kommer din röstinformation att behandlas av Google eller Amazon. Din information kommer att överföras direkt till Google eller Amazon. Se Google eller Amazons integritetsmeddelanden för information om vidare behandling av dina personuppgifter av dessa företag.

 

Våra tredjeparts reklampartners kan använd automatisk innehållsigenkänning (ACR) och annan teknik för att samla in information om ditt TV-tittande och -användning för att skapa profiler av användare och fastställa vilken personanpassad reklam som dina enheter får ta emot. Du kan styra om du vill låta oss aktivera uppgiftsinsamling med ACR genom att följande den metod som ges på inställningssidan i din smart TV.

 

MagiConnect

 

Vi och våra tredjeparts partners kommer att samla in information om din användning av MagiConnect-applikationen, inklusive din användningsvolym för MagiConnect-applikationen (mätt genom antalet klick du gör) samt valet av tjänster du gör genom MagiConnect-applikationen. Vi gör detta så att vi kan bättre förstår din användning av MagiConnect-applikationen och kan skräddarsy programmets layout efter dina preferenser.

 

TCL Home

 

Vi och våra tredjeparst partners kommer att samla in information om din användning av TCL Home-applikationen, t. ex. din användningsvolym för TCL Home-applikationen, informationen du tillhandahöll via livechatt, och valet av tjänster du gör via TCL Home-applikationen. Vi gör detta så att vi kan bättre förstå din användning av TCL Home-applikationen och förbättra våra tjänster, och anpassa applikationens layout till dina önskemål.

 

För att kunna förse dig med de tjänster som gör att du kan ansluta och hantera flera TCL-enheter och andra tillverkares enheter som du äger, kommer vi och våra tredjeparts partners även samla in följande uppgifter om dig: Wi-Fi eller bluetooth uppgifter, plats, TCL-konto, enhetsinformation om din telefon och information som rör de TCL-enheter som ska anslutas.

 

TCL CHANNEL

 

TCL-Channel tillåter användare att söka efter innehåll tillgängligt inom TCL-Channel genom att initiera röststyrningsfunktionen i Roku TV. När du använder röststyrningsfunktionen kommer din röstinformation att behandlas av Google eller Amazon. Se Roku TV:s integritetsmeddelanden för information om vidare behandling av din röstinformation.

 

Vi kan komma att samla in och behandla information i relation till den Roku TV eller TCL-enhet du har (t. ex. enhetsmodell, unik enhetsidentifierare, märke, MAC-adress, Roku operativsystemversion, region, IP-adress, applikationsversion) och din användning av TCL-Channel (t. ex. dina klick-uppgifter och surfhistorik). Vi kan komma att engagera tredjeparts behandlare för att analysera sådan information och bygga profiler efter din användning och preferenser. Vi gör detta så att vi bättre kan förstå hur våra kunder använder TCL-Channel och ge dig rekommendationer om annat innehåll som du kanske är intresserad av.

 

Användning av cookies

 

Vi och våra tredjeparts partners inom reklam och dataanalys använder “cookies” och liknande webbteknik inklusive pixeltaggar eller webb-beacons, (“automatiserade insamlingsverktyg”) för att stödja vissa funktioner i TCL-kontot, smart TV och andra webbplatser och applikationer som vi driver. Automatiserade insamlingsverktyg är korta koder som placeras på din enhet. Automatiserade insamlingsverktyg låter webbplatsen känna igen din webbläsare eller enhet under ditt besök på TCL webbplatsen/applikationen eller när du återvänder till TCL webbplats/applikation. För mer information om de cookies vi använder, se vår policy om cookies som du hittar här:https://www.tcl.com/se/sv/legal/cookies-policy

 

Vi använder två typer av automatiserade insamlingsverktyg: “sessionscookies” och “beständiga cookies”.

 

En sessionscookie upphör efter att du har stängt webbläsaren. En sessionscookie identifierar dig under din surfing genom att tilldela din enhet ett slumpmässigt genererat unikt identifikationsnummer. Vi använder sessionscookies för att:

 

·   Att möjliggöra för oss att tillhandahålla dig produkter och tjänster och för att hantera transaktioner. Vi kan till exempel distribuera en cookie för att komma ihåg vilka varor du har lagrat i en online kundvagn, och

·   för vissa innehållshanteringsoch redigeringsändamål.

 

En permanent cookie upphör inte när du stänger webbläsaren. Vi använder permanenta cookies:

 

·   för att registrera om en besökare är inloggad på TCL-kontot.

·   För att registrera när en besökare på TCL-kontot eller annan TCL-webbplats/applikation ger samtycke till vår användning av cookies;

·   för prestanda och designändamål. Till exempel kan vi använda cookies för att spåra vilka delar av våra webbplatser eller applikationer som är populära, och för att ta reda på hur vi kan förbättra deras funktionalitet;

·   för att förbättra användarupplevelsen och personifiera vad du ser. Till exempel kan vi använda cookies för att registrera användarinställningar och för att säkerställa att mer relevant webbplats-/applikationsinnehåll (inklusive reklaminnehåll) levereras till användare.

·   för att möjliggöra för oss och tredjeparts partners som vi arbetar med att leverera annonser, eller skräddarsy marknadsföringsmeddelanden som du har godkänt att emot. Till exempel kan vi använda cookies för att registrera vilka produkter och tjänster du köper eller visar intresse för, och använda tjänster från tredjepart för att möjliggöra relevanta annonser på våra och andra webbplatser/applikationer baserat på denna information, och

·  för vissa innehållshanteringsoch redigeringsändamål.

 

Hur man Hanterar Automatiserade Insamlingsverktyg

 

Om du inte vill ta emot cookies kan du ställa in din webbläsare att avvisa cookies, eller att varna dig när en cookie placeras på din enhet. Du kan om du vill ta bort cookies så snart du lämnar TCL-kontot eller annan TCL-webbplats/applikation. Även om du inte är skyldig att acceptera cookies när du besöker TCL-kontot, kanske du inte kan använda alla funktioner och funktioner i TCL-kontot eller annan TCL-webbplats/applikation, om du ställer in din webbläsare att avvisa cookies.

 

Till exempel, kommer Hjälp-delen av verktygsfältet i de flesta webbläsare tala om för dig hur du förhindrar att din webbläsare godtar nya cookies, hur du gör så att webbläsaren meddelar dig när du får ett nytt automatiserat insamlingsverktyg, och hur du helt inaktiverar automatiserade insamlingsverktyg. Vad gäller vissa populära webbläsare kan du hitta mer information genom att klicka på följande relevanta länkar: Google Chrome; Microsoft Edge; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer; Opera och Apple Safari.

 

Där gällande lagstiftning kräver det, kommer vi att visa en cookiebanner första gången du besöker vår webbplats/applikation som beskriver vilken typ av automatiserade insamlingsverktyg vi använder och som frågar om ditt samtycke för vissa av de automatiserade insamlingsverktyg som vi använder.

 

Personuppgifter insamlade med automatiserade insamlingsverktyg

 

Vi använder personuppgifter som insamlats med automatiserade insamlingsverktyg för de syften som specificeras ovan (inklusive i avsnittet “Användning av personuppgifter”). För sådana cookies för vilka vi efterfrågar ditt samtycke för att placera dem, beror vi även om samtycke som rättslig grund för behandling av personuppgifter som insamlats med dessa cookies.

 

För amerikanska användare erbjuder Network Advertising Initiative också ett sätt att välja bort ett antal reklamcookies. Besök https://www.networkadvertising.org för att lära dig mer. Observera att välja bort inte betyder att du inte längre kommer att få online annonsering. Det betyder att företaget, eller företagen som du har valt bort inte längre kommer att leverera annonser anpassade efter dina preferenser och användningsmönster.

 

För närvarande känner inte vår webbplats igen automatiserade webbläsarsignaler angående spårningsmekanismer, som kan innehålla instruktioner om "Spåra inte".

 

Kontakta oss

 

Om du vill ha ytterligare information om insamling, användning, avslöjande, överföring eller behandling av dina personuppgifter, eller utövandet av någon av de rättigheter som anges ovan, vänligen kontakta oss via de specifika kanaler som indikeras nedan.

 

För invånare i EEA är vår representant i Europeiska unionen TCL Europe, som har sitt kontor på 9-15 rue Rouget de L'Isle- 92130 Issy- Les-Moulineaux, Frankrike.  Var god kontakta oss via privacy_dpo@tcl. com.

 

För personer med hemvist i Storbritannien, är vårt ombud i Storbritannien TCL Electronics UK Limited, med sitt huvudkontor på 2nd Floor, Office 201, The Porter Building, 1 Brunel Way, Slough, Berkshire, United Kingdom, SL1 1FQ. Var god kontakta oss via privacy_dpo@tcl. com.

 

För användare i Indien är vår klagomålsansvarige Mr. Sudhansu Sahu och kan nås på privacyqueryindia@tcl. com.

 

För användare i USA är TCL:s dotterbolag TTE Technology, Inc. och TCT Mobile Inc. vars respektive adresser och kontakter anges nedan:

 

TTE Technology, Inc.

1860 Compton Ave. Corona

CA 92881

Kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till consumerdata@tcl. com, eller genom att ringa vårt avgiftsfria nummer 1-877-300-8837

 

För användare i Brasilien, är TCL’s dotterbolag Semp TCL Indústria e Comércio de Eletroeletrônicos S.A. (Skattebetalarnummer 24.227.491/0001-76), vars adress och relaterade kontaktuppgifter indikeras nedan:

 

Semp TCL Indústria e Comércio de Eletroeletrônicos S.A.

Avenida Arnaldo Rojek, nº 01, Rua 4, Galpão C - parte 2, Altos de Jordanésia, Cajamar/SP - CEP: 07.786-900

Kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till privacidade@semptcl.com.br, eller genom att ringa +55 (11) 3004-7570.

 

För användare i Kina och andra regioner i världen är den personuppgiftsansvarige Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd, med adress 9F Building D4, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, Kina.

 

Om du har en fundering kring sekretess eller dataanvändning som vi inte har besvarat på ett tillfredsställande sätt, kan du kontakta vår amerikanska tredjepartsleverantör för tvistlösning (kostnadsfritt) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

 

BILAGA BRASILIEN

 

(Denna session blir effektiv på datumet då LGPD träder i kraft).

 

Allmän Översikt

 

Bestämmelserna som anges i denna bilaga gäller endast för aktiviteter som rör behandling av personuppgifter som är föremål för Brasiliansk lagstiftning, n. 13.709/2018 i dess ändrade lydelse (“LGPD”). I händelse av motstridigheter mellan de bestämmelser som anges i huvudtexten av TCL Globalt Sekretessmeddelande och denna Bilaga, ska bestämmelserna i denna Bilaga gälla exklusivt i relation till behandlingsaktiviteter som är föremål av Brasiliansk lagstiftning.

 

Rättslig grund för Behandling av personuppgifter

 

Behandlingen av personuppgifter får utföras i enlighet med en av följande rättsliga grunder: (i) efterlevnad av en rättslig eller regulatorisk plikt hos TCL; (ii) avtalsmässig nödvändighet; (iii) utövande av juridiska rättigheter vid domstols-, administrativa- eller skiljeförfaranden; (iv) skydd av liv och hälsa; (v) legitimt intresse hos TCL eller tredjeparter; och (vi) kreditskydd.

 

Åtagande

 

När du besöker våra webbplatser, uppger dina personuppgifter eller använder TCL-material, intygar du din kännedom vad gäller insamling, användning, vidarebefordran, överföring, klassificering, tillgång, lagring, modifiering, kommunikation, röjande, eliminering eller annan behandlingsaktivitet rörande dina personuppgifter så som beskrivs i Sekretessmeddelandet.

Sekretesskydd för personuppgifter och ditt Ansvar

TCL gör vad de kan för att skydda dina personuppgifter. Du har ansvaret för all aktivitet kopplat till din inloggning och lösenord med anknytning till TCL-material. Om du, händelsevis, tror att dina kontouppgifter är kända av en obemyndighad, kontakta då oss enligt beskrivningen i “Kontakta oss” avsnittet.

 

Dina rättigheter

 

Gällande regler och lagstiftning beviljar dig följande rättigheter: (i) rätten att bekräfta huruvida behandlingsaktivitet sker med koppling till dina personuppgifter; (ii) rätt till åtkomst; (iii) rätten att korrigera inkorrekta, ofullständiga eller daterade personuppgifter; (iv) rätten till anonymisering, blockering eller uteslutande av onödiga eller överdrivna personuppgifter, eller personuppgifter som behandlats i strid mot gällande lagstiftning; (v) rätten till portabilitet; (vi) rätten att utesluta personuppgifter som inte längre är nödvändiga för de syften för vilka de samlats in, utan för fall i vilka behållande av persopnuppgifter är nödvändigt och tillåtet enligt lagen; (vii) rätten att erhålla information rörande privata och offentliga organ med vilka dina personuppgifter delades; (viii) information rörande konsekvenserna av att neka till samtycke; (ix) rätten att dra tillbaka samtycke; (x) rätten att göra en framställen till den brasilianska nationella dataskyddsmyndigheten (“ANPD”) rörande behandling av personuppgifter; och (xi) rätten att vägra behandling av personuppgifter på grund av bristfällig efterlevnad av gällande lagstiftning.

 

Automatiskt beslutsfattande och Profilering

 

Automatiska beslut är beslut grundade i användandet av algoritmer och datorprogram utan mänsklig inblandning.

 

Å andra sidan, inbegriper profilering analys av vissa personliga aspekter, såsom dina intressen, preferenser, beteende, plats, genom en automatiserad behandling av personuppgifter med statistiska processer. Som ett resultat av denna behandling, kan vi skicka dig riktade meddelanden, presentera mer relevant information på våra plattformar som vi tror kan vara av intresse för dig.

 

Du har rätten granskning av ett beslut som tas genom en automatiserad behandling av uppgifter.

 

Datakontrollant

 

Datakontrollant är Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd, och dess adress är 9F Building D4, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China, om inget annat har informerats i ett specifikt sekretessmeddelande.

 

Kontakta TCL:s DPO, genom att skicka ett e-postmeddelande till privacidade@semptcl.com.br, eller genom att ringa vårt avgiftsfria nummer +55 (11) 3004-7570.

 

Du har också rätten att göra en framställan till ANPD rörande behandlingen av dina uppgifter. I såfall, kontaktar du ANPD direkt.

 

BILAGA EUROPEISKA EKONOMISKA 

SAMARBETSOMRÅDET

 

Användning av personuppgifter

 

Dina personuppgifter kan komma att samlas in, lagras, behandlas eller på annat sätt användas av oss på följande sätt och för följande ändamål och rättslig grund:

 

1. För att fullgöra ett kontrakt med dig och förse dig med TCL-material;

 

·   För att leverera, aktivera, verifiera och hantera våra produkter och tjänster som du har köpt;

·   För att ge mjukvaruuppdateringar, underhållsservice, teknisk support och eftermarknadstjänster för TCL-material;

·   För att hjälpa dig registrera och hantera ditt TCL-konto;

·   För att låta dig ladda ner och köpa våra produkter och tjänster såsom våra applikationer och relaterade webbplatser och/eller för att ge dig åtkomst till tredje parts applikationer installerade på enheten.

·   För att behandla betalningstransaktioner eller beställningar av TCL-material.

·   För att kontakta dig i relation till TCL-material och tjänster, till exempel i händelse av att något TCL-material har förändrats eller uppvisar problem;

 

2. För att åtlyda en juridisk plikt för som vi är föremål för;

 

·   För att rätta oss efter gällande lagstiftning, föreskrifter, direktiv och domstolsbeslut såväl som beslut från behöriga myndigheter;

·   För att skydda mot och förhindra bedrägerier och risker rörande informationssäkerhet, såväl som hålla TCL-material säkra, såsom verifiera dina konton och identifiering, upptäcka säkerhetsincidenter och bekämpa skadlig aktivitet;

 

3. TCL har ett legitimt intresse av att samla in och behandla dina personuppgifter;

 

·   För att kunna upprätta, utöva eller försvara sina juridiska rättigheter, eller i syften som rör rättsliga förfaranden.

·   För att svara på eventuella klagomål eller frågor som du kan ta upp i samband med TCL-material och att försvara och utöva lagliga rättigheter;

·   För att personanpassa TCL-material när du efterfrågar detta;

·   För att felsöka funktionalitet eller andra problem med TCL-material;

·   För att utvärdera och utveckla nya funktioner, teknologier och förbättringar av TCL-material;

·    För att administrera tävlingar, kampanjer, evenemang, marknadsundersökningar, enkäter i relation till TCL-material.

·   För att underlätta TCL:s interna syften som revision, dataanalys och forskning för att förbättra våra produkter, tjänster, användarupplevelse och kundkommunikation.

·   För att utveckla vår utbildningsprocess och system;

·   För att utföra affärsplanering, rapportering och fastställa förutsägelser;

·   För att åtlyda avtalsmässiga förpliktelser till tredjepart;

·   För att skicka information om TCL-material och hjälpa till att göra den informationen mer relevant för dig. Vi kan behöva ditt samtycke för vissa marknadsföringsaktiviteter. Vi erbjuder dig olika sätt att välja bort att ta emot viss kommunikation från oss. Om du vill välja bort att ta emot marknadsföringskommunikation via e-post från oss kan du klicka på länken "Avsluta prenumeration" som finns längst ner i e-postmeddelandet och följa instruktionerna, och

·   För att visa icke-personanpassad reklam.

 

4. Andra syften med ditt informerade samtycke.

 

TCL kan använda dina personuppgifter för syften kompatibla med syftena som nämns ovan. Vid utvärdering huruvida ett syfte är kompatibelt, beaktar vi kriterier som anges i gällande lagstiftning, inklusive dina rimliga förväntningar. Med andra ord, kan personuppgifter användas för icke-motstridiga och/eller överflödiga sekundära syften I relation till de syften som nämns ovan.

 

Dina rättigheter

 

Dataskyddslagar I medlemsstater I EEA och UK kan ge dig ett antal lagliga rättigheter i relation till de personuppgifter som vi har om dig. Dina rättigheter kan inkludera:

 

·   Rätten att begära åtkomst till de personuppgifter som vi behandlar rörande dig och begära att vi korrigerar felaktigheter i dessa uppgifter.

·   Rätten att begära att få en kopia och överföra personuppgifter som vi behandlar som rör dig;

·   Rätten att begära att vi under vissa omständigheter raderar eller tar bort dina personuppgifter. Observera att det kan förekomma omständigheter där du ber oss att radera eller ta bort dina personuppgifter, men vi har lagligen rätt att behålla dem;

·   rätten att invända mot, och rätten att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter. Återigen kan det finnas omständigheter där du har invändningar mot, eller ber oss att begränsa vår behandling av dina personuppgifter, men vi har laglig rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter och/eller avslå din begäran

·   du har också rätt att när som helst begränsa eller invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

·   Rätten att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (information om vilka kan hittas här: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en för EEA, och  https://ico.org.uk/make-a-complaint/ för Storbritannien) om du tror att någon av dina rättigheter har kränkts av oss.

 

Minderåriga

 

Ifall du är mellan 13 och 16 år gammal, bor I EEA eller UK, och vi efterfrågar ditt samtycke, så se till att du enligt ditt lands dataskyddslagar har rätt att ge ett giltigt samtycke utan att dina föräldrar eller vårdnadshavare bemyndigar det. Vi kommer verifiera din ålder och kan be om samtycke från förälder/vårdnadshavare.

 

Överföring av personuppgifter

 

När vi överför dina personuppgifter utanför EEA eller UK så kommer vi att se till att de skyddas på ett sätt som är förenligt med hur dina personuppgifter kommer att skyddas av oss inom EEA eller UK, och att en tillräcklig skyddsnivå säkerställs genom en av följande mekanismer:

·   Det tredje land dit vi överför dina personuppgifter har erkänts som kapabelt att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå genom ett beslut av Europeiska kommissionen eller Storbritanniens utrikesminister (secretary of state), i förekommande fall;

·   Importör och exportör har undertecknat “standardavtalsklausuler” godkända av Europeiska Kommissionen eller Storbritanniens utrikesminister, i förekommande fall; eller

·   I förekommande fall, kan TCL även dela uppgifterna i enlighet med inskränkningar för specifika situationer som anges under gällande lagstiftning, såsom tillhandahålla tjänster som du har efterfrågat, ingå eller utföra ett kontrakt I ditt intresse, med ditt uttryckliga samtycke, efter behov av viktiga skäl som rör allmänintresset, och vid behov för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

 

Du kan begära ytterligare information om hur dina personuppgifter skyddas av oss vid överföring utanför ett EEA-land eller UK (inklusive en kopia av de standardavtalsklausuler som ingåtts med importörer i det tredje landet) genom att kontakta oss som det beskrivs i avsnittet “Kontakta oss” nedan.

 

BILAGA KALIFORNIEN

Dina integritetsrättigheter i Kalifornien

Under de senaste 12 månaderna, kan vi ha samlat in kategorier av personuppgifter som beskrivs i TCL Globalt Sekretessmeddelande.

 

Endast för invånare i Kalifornien, USA. Förutom de ovan nämnda rättigheterna i avsnittet "Dina rättigheter", från den 1 januari 2020, har du rätt till nedanstående rättigheter:

·   rätten att veta. Du kan begära information om de kategorier och specifika personuppgifter som vi har samlat in om dig, liksom de källkategorier som sådan information samlas in från, samt syftet med att samla in sådan information och försäljning eller avslöjande av dina personuppgifter till tredjepart för affärsändamål.

·   rätten att inte diskrimineras för att ha utövat någon av de rättigheter som nämns ovan, och

·   med förbehåll för vissa juridiska undantag har du rätt att begära radering av dina personuppgifter.

 

När vi tar emot din förfrågan, verifierar vi den genom att kontrollera att e-postadressen för förfrågan är densamma som den e-postadress som användes för att registrera ditt konto. Vi kan begära ytterligare uppgifter (såsom ditt IMEI eller enhets serienummer) om vi behöver att du vidare verifierar din identitet för att befrämja säkerhet och skydda emot bedrägerier. Du kan vara berättiugad, i enlighet med gällande lagstiftning, att skicka in en förfrågan via ett bemyndigat ombud. För att utse ett auktoriserat ombud för att utöva dina rättigheter och välja åt dig, kan vi begära bevis för att du har gett sådant ombud fullmakt eller att ombudet av andra skäl har giltigt skriftligt bemyndigande att utöva rättigheter åt dig.

 

Dessutom tillåter Kalifornien Civil Code Avsnitt 1798. 83 användare som är bosatta i Kalifornien att begära viss information om vårt avslöjande av personuppgifter till tredjepart för deras direkta marknadsföringsändamål. För att göra en sådan begäran, var god kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan och skriv "Shine the Light" i ämnesraden för din begäran.

 

Du kan utöva dina rättigheter genom att höra av dig till oss med hjälp av informationen i avsnittet "Kontakta oss" ovan. Du kan utse ett auktoriserat ombud för att göra en begäran för din räkning. Sådant auktoriserat ombud måste vara registrerat hos Kaliforniens statssekreterare. Vi kan avslå en begäran från ett ombud som inte lämnar bevis för att de har fått behörighet att agera för din räkning.