Choose other country to get service

Forskning och utveckling

TCL:s forskning och utveckling

Vad skiljer TCL från de främsta konkurrenterna?

 

Vi erbjuder innovativa TV-apparater med enastående kvalitet för priset, vilket är resultatet av den strategi som vi införde för många år sedan och som vi är mycket stolta över. Detta utgår från ett enkelt konstaterande: man måste excellera över hela produktionskedjan, från FoU till slutmonteringen av TV-apparaterna.

 

Först och främst är TCL ett företag med vertikal integration. Med andra ord behärskar vi hela produktionskedjan för TV-apparaterna. Den viktigaste och kostsammaste delen av din TV är skärmen. Vi har valt att investera massivt i nya toppmoderna produktionsanläggningar även om många märken har beslutat att avstå från det.

 

I oktober 2011 invigde TCL bl.a. sin nya fabrik för LDC- och LED-skärmar med ett värde på över fem miljarder dollar. Denna första investering följdes av en andra toppmodern fabrik som invigdes 2015 och som fördubblade vår produktionskapacitet.

 

Vi kan på så vis svara på den ständigt växande efterfrågan samtidigt som vi reducerar våra kostnader och garanterar skärmpanelernas perfekta integration, från utformningen av din TV-apparat till dess tillverkning. Allt detta gör att vi får bättre kontroll över kvaliteten och kunna erbjuda den bästa TV-upplevelsen till bästa pris!

 

Tack vare vårt know-how och tekniska kunnande har våra konkurrenter också blivit våra kunder! Du vet det kanske inte, men TCL tillverkar dagligen LCD-paneler för andra framstående internationella TV-märken.

Vårt tekniska know-how

 

Forskning och utveckling sitter rotat i TCL:s DNA. För att skapa nytt har vi 23 center och 7 000 medarbetare som ägnar sig åt FoU internationellt. Fram till slutet av 2015 hade TCL på så sätt erhållit 18 813 patent, varav 12 000 är uppfinningspatent. TCL hamnar därmed bland de tre största kinesiska företagen vad gäller antalet uppfinningspatent.*

 

TCL är nyskapande inom en stor mängd tekniker i samband med bildframställning (OLED, HDR, Quantum Dot, 8K-skärmar …) och interaktivitet (OS Smart TV, bildigenkänning, röstigenkänning m.m.). Det är tack vare dessa investeringar, i kombination med vår produktionskapacitet, som TCL idag kan erbjuda det bästa av den senaste tekniken.

 

*Källa: IFI CLAIMS® Patent Services