Choose other country to get service
Regler och villkor

 

VIKTIGT: LÄS FÖLJANDE REGLER OCH VILLKOR FÖR ANVÄNDNING NOGGRANT BEGRÄNSNING- OCH ANSVARSFRIHETSKLUSER KAN VARA MARKERADE MED FET STIL FÖR DIN SÄRSKILDA UPPMÄRKSAMHET, UTAN ATT DET PÅVERKAR DITT ANSVAR ATT HA LÄST OCH FÖRSTÅTT DESSA VILLKOR I SIN HELHET. OM DU ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS BEKRÄFTAR DU ATT DU FÖRSTÅR, SAMTYCKER TILL OCH KOMMER ATT VARA BUNDEN AV ALLA DESSA VILLKOR.

 

Dessa användarvillkor ("Villkor") reglerar din användning av www.tcl.com och andra mikrosajter som faller inom denna webbplatsdomän (hänvisas till i dessa villkor som "webbplatsen") och tillhandahålls av Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd. ("TCL", "vår", "vi" eller "oss"). Dessa villkor är ett avtal mellan dig och TCL. Om du inte accepterar villkoren, gå inte till den här webbplatsen.

 

TCL förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor utan att först meddela dig. Sådana ändringar och tilläggsvillkor kommer att meddelas dig, och kommer att gälla omedelbart efter att du har accepterat dem. Din fortsatta användning av webbplatsen utgör ditt godkännande av ändrade villkor. Om du inte samtycker till sådana ändrade villkor måste du sluta använda webbplatsen.

 

Webbplatsen innehåller länkar och åtkomst till andra varor och tjänster som kan erbjudas av TCL, och som regleras av separata villkor, som är tillgängliga här. Personuppgifter som vi samlar in, eller som vi annars får i samband med din användning av webbplatsen hanteras i enlighet med vår integritetspolicy.

 

1. Dina utfästelser, garantier och åtaganden

 

1.1 Du kan behöva registrera ett konto på webbplatsen när du köper en produkt eller tjänst på webbplatsen. Du måste se till att all information som du skickar under registreringen (inklusive, men inte begränsat till, information om din identitet, mobilnummer, adress och e-post) är korrekt och är din egen information. Du är ansvarig för att snarast uppdatera din registreringsinformation om någon information ändras efter att du har registrerat ditt konto.

 

1.2 Du bör förvara dina kontouppgifter säkert och ändra lösenordet regelbundet, och du samtycker till att meddela oss omedelbart om du förlorar ditt kontos lösenord, eller upptäcker obehörig användning av ditt konto av tredje part. Vi har rätt att inaktivera koden för användaridentifiering eller lösenord om du enligt vår rimliga åsikt inte har uppfyllt villkoren.

 

1.3 Du utfäster, garanterar och åtar dig att:

 

(A) du kommer endast att ha åtkomst till och använda webbplatsen för personliga, privata och icke-kommersiella ändamål.;

 

(B) du kommer inte att hjälpa eller bistå någon att komma åt eller använda webbplatsen för kommersiellt-, orättmätigt- eller olagligt syfte.

 

(C) du kommer alltid när du har åtkomst till och använder av webbplatsen följa alla tillämpliga lagar, förordningar, policyer och andra krav som föreskrivs av en . tillämplig tillsynsmyndighet eller lagstiftande organ;

 

(D) du kommer inte att kopiera, reproducera, publicera, ändra, reverse engineer, demontera, dekompilera, montera ner, försöka exportera källkoden, avkoda, ladda ned, posta, sända, överföra, göra tillgängligt för allmänheten, anpassa, ändra, eller skapa ett derivatarbete eller delta i någon annan handling som analyserar eller replikerar källkoden, strukturen och/eller konceptet på webbplatsen;

 

(E) du kommer inte att kopiera, omfördela eller dellicensera något av webbplatsens innehåll;

 

(F) du kommer inte att begå någon handling som kan äventyra webbplatsens säkerhet, inklusive men inte begränsat till: användning av obehörig information eller tillgång till obehöriga servrar/konton; tillgång till offentliga datornätverk eller någon annans datorsystem utan tillstånd, och/eller ta bort, ändra eller lägga till informationen lagrad inom webbplatsen; försöka kontrollera, skanna eller testa webbplatsens sårbarhet, eller andra handlingar som kan utsätta webbplatsens säkerhet för risk; försöka störa eller skada den normala funktionen på webbplatsen, eller bedriva avsiktlig spridning av skadlig programvara eller virus och/eller andra handlingar som kan skada och störa normala nätverkstjänster; eller förfalska TCP/IP-datapaketnamn eller namndelar;

 

(G) du kommer inte att delta i några aktiviteter som kan äventyra ärligheten hos de tjänster som tillhandahålls av TCL, eller på annat sätt påverka de normala driftsrutinerna på webbplatsen, till exempel användning av obehöriga tredje parts plug-ins eller annan olaglig programvara, exploatering av programvarufel (även benämnda kryphål eller defekter) för att få oberättigade vinster, eller publicera ovannämnda obehöriga plug-ins från tredje part, olaglig programvara eller buggar online eller på något annat sätt.

 

2. Länkade webbplatser

 

2.1 Webbplatsen kan innehålla hypertextlänkar till webbplatser eller sidor som skapats och underhålls av tredje part som inte är ansluten till TCL eller som inte har godkänts av TCL. Att aktivera sådana hypertextlänkar kan göra att du lämnar webbplatsen. Sådana adresser eller hypertextlänkar tillhandahålls endast för din bekvämlighet och information. Vi kontrollerar eller granskar inte någon av dessa webbplatser eller sidor länkade till eller anslutna till webbplatsen, och följaktligen accepterar vi inget ansvar för deras innehåll, de erbjudna produkterna, tjänsterna eller erbjudanden eller några konsekvenser av deras användning. Åtkomst till dessa webbplatser eller sidor sker på egen risk.

 

2.2 Du får inte länka webbplatsen till någon annan webbplats på ett sätt som gör det möjligt för en användare att kringgå sidan som innehåller dessa villkor.

 

3. Immateriell egendom

 

3.1 I dessa villkor avses med "immateriella rättigheter" rättigheter som upphovsrätt, varumärken, domännamn, designrättigheter, databasrättigheter, patent och alla andra immateriella rättigheter av något slag oavsett om de är registrerade eller oregistrerade (var som helst i världen).

 

3.2 Som mellan dig och TCL, ägs alla immateriella rättigheter på eller relaterade till webbplatsen (inklusive information, kommunikation, programvara, texter, grafik, länkar och ljud) av TCL.

 

3.3 TCL ger dig en begränsad, återkallbar, icke-överförbar, icke-exklusiv licens att använda webbplatsen för din egen personliga och icke-kommersiella användning. All annan användning av webbplatsen kräver i förväg vårt skriftliga medgivande.

 

3.4 TCL-varumärket, logotyp och andra varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med webbplatsen är varumärken som tillhör TCL, eller dess licensgivare.

 

3.5 Genom att publicera eller ladda upp information eller innehåll med hjälp av webbplatsen, bekräftar du att du är upphovsrättsinnehavaren, eller har lagligen fått behörighet att göra det, och att informationen eller innehållet inte kränker tredje parts rättigheter. Du ger oss en icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri, evig och oåterkallelig licens för att använda och reproducera allt innehåll eller information som tillhör dig och som du tillhandahåller oss, eller som vi samlar in från dig, i den utsträckning som är nödvändig för att tillhandahålla webbplats till dig och andra, och då och då för att förbättra våra produkter och tjänster.

 

4. Dataskydd och integritet

 

4.1 Dina personuppgifter kommer att samlas in, lagras och behandlas i enlighet med vår integritetspolicy och tillämpliga lagar. Se till att du läser vår integritetspolicy för att lära dig om vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi hanterar dem, och för vilka ändamål vi använder den.

 

4.2 Utan att begränsa punkt 5.1 kan vi komma att samla in information om din användning av webbplatsen för att hjälpa oss att analysera och förbättra våra produkter och tjänster. Vi kommer att göra detta i enlighet med vår integritetspolicy och tillämpliga lagar.

 

4.3 Om du har köpt varor eller tjänster från oss, eller du har gett ditt samtycke till att kontaktas för marknadsföring, samtycker du till att vi kan skicka annonser, marknadsförings- eller reklaminformation (inklusive kommersiella och icke-kommersiella meddelanden) själva eller via tredje part reklam eller marknadsföringsföretag. Du har rätt att dra tillbaka ditt samtycke till dessa marknadsföringsmeddelanden genom att [avregistrera nyhetsbrevet i dina kontoinställningar eller klicka på alternativet “avprenumerera” i marknadsföringsmeddelanden som skickas till dig].

 

4.4 Webbplatsen kan innehålla hypertextlänkar till andra webbplatser som drivs av tredje part som kan vara av intresse för dig. All information du tillhandahåller direkt till en tredje part för åtkomst till sådan tredje parts webbplatser kommer att omfattas av integritetsmeddelandet eller liknande villkor som tredje part tillhandahåller dig, och i den utsträckning TCL inte har åtkomst till eller använder sådan information kommer du inte att omfattas av vår integritetspolicy med avseende på sådan information.

 

5. Säkerhet & Virusskydd

 

5.1 Även om vi försöker kontrollera och testa material i alla stadier av produktionen, kan vi inte ta något ansvar för förlust, störningar eller skador på dina data eller ditt datorsystem som kan uppstå vid användning av webbplatsen, eller material som härrör från det. Du tar det fulla ansvaret för skyddet av ditt datorsystem inklusive datorns hårdvara, programvara och lagrade data på ditt datorsystem och hårdvara, programvara och lagrade data från tredje part som kan komma åt, eller på annat sätt bli anslutna till, ditt datorsystem.

 

6. Ansvarsfriskrivning

 

6.1 Till den fulla omfattningen tillåtet enligt tillämplig lag, TCL, dess partners, leverantörer och dotterbolag:

 

(A) friskriver sig, och gör inte några utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda beträffande driften av webbplatsen, dess innehåll eller information som görs tillgänglig via eller genom webbplatsen, inklusive men inte begränsat till de underförstådda garantierna från säljbarhet, tillfredsställande kvalitet, äganderätt, lämplighet för ett visst syfte och icke-överträdelse;

 

(B) garanterar inte att användningen av webbplatsen kommer att vara oavbruten, tillgänglig när som helst, eller från någon speciell plats, säker eller felfri, att fel kommer att korrigeras, eller att webbplatsen är fri från virus eller andra potentiellt skadliga komponenter;

 

(C) stöder inte tillfredsställande kvalitet, fullständighet, noggrannhet, icke-intrång, kompatibilitet, säkerhet, aktualitet eller tillförlitlighet för något råd, åsikt, uttalande eller annat material eller databas som visas, laddats upp eller distribueras via webbplatsen.

 

6.2 Du bekräftar och samtycker till att webbplatsen tillhandahålls dig "i befintligt skick, som den är tillgänglig".

 

6.3 Du bekräftar att det finns inneboende risker med att använda internet baserade tjänster (inklusive dataskydd och säkerhetsrisker), och med tanke på den speciella karaktären av internet baserade tjänster förstår du och samtycker till att vi inte tar ansvar för några förluster (inklusive men inte begränsat till förluster i egendom, intäkter, datafiler, personlig information och andra aspekter eller andra immateriella förluster) som du kan drabbas av under användning av webbplatsen och som uppstår i samband med händelser utanför vår kontroll, inklusive under följande omständigheter:

 

(A) funktionsstörning i eller oförmåga att driva eller använda webbplatsen normalt på grund av force majeure-faktorer som tyfoner, jordbävningar, tsunamier, översvämningar, strömavbrott, krig, cyber- och terrorattacker;

 

(B) avbrott eller försening eller funktionsstörning i eller oförmåga att driva eller använda webbplats som orsakas av systemvirus, trojaner, andra skadliga program, hackerattacker, tekniska justeringar eller tekniskt fel från telekommunikationsoperatörer och internetoperatörsföretag, systemunderhåll eller andra skäl utanför vår kontroll;

 

(C) avbrott, uppsägning eller försening eller funktionsstörning på eller oförmåga att driva eller använda webbplats orsakad av förändringar i gällande lagar och förordningar, order och beslut av rättsliga, administrativa och andra myndigheter;

 

(D) avbrott eller försening eller funktionsstörning i eller oförmåga att driva eller använda webbplats på grund av problem med internetanslutning, eller

 

(E) förluster eller skyldigheter som du kan drabbas av på grund av din olagliga eller felaktiga användning av webbplats eller ett brott mot dessa villkor av dig.

 

7. Ansvarsbegränsning

 

7.1 Vi utesluter inte eller begränsar på något sätt vårt ansvar gentemot dig där det vore olagligt att göra det. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av vår vårdslöshet eller vårdslöshet hos våra anställda, ombud eller underleverantörer eller för bedrägeri eller bedräglig felrepresentation; ansvar för skador orsakade av uppsåtligt fel eller grov vårdslöshet; eller överträdelse av de skyldigheter som följer av tillämpliga konsumentskyddslagar.

 

7.2 Med förbehåll för punkt 7.1, i händelse av att vi åtar oss något ansvar i samband med dessa villkor och driften av webbplatsen, och sådant ansvar inte på annat sätt begränsas, eller utesluts av dessa villkor, kommer vårt ansvar att begränsas till rimligt förutsebara skador.

 

7.3 Med förbehåll för klausul 7.1 kommer vårt totala och sammanlagda ansvar gentemot dig i samband med din användning av webbplatsen att begränsas till (i förekommande fall) 10,00 USD eller ett motsvarande belopp i valutan i det land där du är baserad

 

7.4 Med förbehåll för punkt 7.1 kommer du att gottgöra och hålla TCL, dess tjänstemän, anställda, ombud, licensgivare eller andra tredje parts leverantörer skadefria från och mot alla förluster och skyldigheter som någon av dem kan bli ansvarig för och mot alla handlingar, mål, förfaranden, påståenden eller krav av vilken typ som helst som kan hävdas, tas eller göras mot någon av dem, eller som någon av dem kan ådra sig eller som kan uppstå direkt eller indirekt i samband med ditt lagbrott, ditt brott mot dessa villkor eller handlingar eller utelämnanden du begår som inte är tillåtna enligt dessa villkor.

 

7.5 Med förbehåll för punkt 7.1 utesluter TCL allt ansvar för indirekt förlust, följdförlust, inkomstförlust, intäkter, affärer eller vinster eller förlust av data eller korruption av data i samband med din användning av webbplatsen. Dessutom bekräftar du att webbplatsen är avsedd för hushåll och privat bruk, och vi kommer inte att ansvara för förlust av vinst, förlust av företag, affärsavbrott eller förlust av affärsmöjligheter.

 

7.6 Utan att begränsa punkt 7.4. Om du bryter mot dessa villkor och i den utsträckning som tillåts enligt lag, kommer du att vara ansvarig gentemot TCL, dess styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, dotterbolag, ombud, entreprenörer och licensgivare för alla fordringar som uppstår till följd av ditt brott. Du kommer också att hållas ansvarig för alla åtgärder som TCL vidtar som en del av dess utredning av ett misstänkt brott mot dessa villkor, eller som ett resultat av dess slutsatser eller beslut om att ett brott mot dessa villkor har inträffat.

 

7.7 Uppsägning av detta avtal påverkar inte några rättigheter eller skyldigheter som åsamkats av dig eller oss före dagen för uppsägningen.

 

8. Gällande lag och jurisdiktion

 

8.1 Dessa villkor regleras av lagarna i Folkrepubliken Kina (med undantag av lagarna i Hong Kong SAR, Macao SAR och Taiwan) (“Kina”), förutom om annat anges i någon obligatorisk tillämplig lag i din jurisdiktion, i vilket fall den gällande lagen i förhållande till alla eller särskilda rättigheter och skyldigheter för parterna ska vara lagarna på din vanliga hemvist.

 

8.2 I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, i händelse av en tvist som uppstår till följd av eller i samband med din användning av webbplatsen, ska TCL och du, snabbt och i god tro, försöka lösa sådana tvister. I händelse av att ingen lösning kan slutföras inom 30 dagar från den dag då en sådan tvist först har väckts av någon av parterna, ska endera av parterna ha rätt att överlämna tvisten (som kan vara avtalsenlig eller icke-avtalsenlig) till de behöriga domstolarna i Kina som den exklusiva platsen för tvistlösning, såvida inte tillämpliga obligatoriska lagar för konsumentskydd i din jurisdiktion förbjuder att tilldela sådan jurisdiktion, i vilket fall domstolarna på din vanliga bostadsort kommer att gälla för sådana tvister i samband med dessa villkor. Detta påverkar inte din rätt att inleda domstolsförfaranden för att skydda din rättsliga ställning.

 

9. Språk

 

9.1 All översättning av dessa villkor görs för lokala krav eller bekvämlighet, och i händelse av en tvist mellan de engelska och alla icke-engelska versioner, ska den engelska versionen av dessa villkor gälla i den utsträckning som inte är förbjuden enligt lokal lagstiftning i din jurisdiktion .

 

10. Diverse

 

10.1 Om någon av bestämmelserna i dessa villkor anses av en domstol eller annan tribunal med behörig jurisdiktion vara ogiltig, eller inte verkställbar, ska sådana bestämmelser begränsas eller elimineras i den minsta möjliga utsträckning, och ersättas med en giltig bestämmelse som bäst representerar avsikten med dessa villkor, så att dessa ska förbli i full kraft och verkan.

 

10.2 Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och TCL med avseende på din användning av webbplatsen, och alla andra skriftliga eller muntliga avtal eller förståelser som tidigare funnits mellan dig och TCL med avseende på sådan användning ersätts härmed och annulleras.