Vyberte inú krajinu na získanie služby
Ako môžem vytvoriť video obsahu na obrazovke?
Systém Android 11 ponúka integrovanú funkciu pre nahrávanie obrazovky. Pomocou ľahko použiteľných ovládacích prvkov v telefóne umožňuje vytvoriť video z obsahu obrazovky (podobné ako vytváranie snímkov obrazovky). Môžete dokonca nahrávať zvuk telefónu alebo pomocou mikrofónu nahrať komentár k tomu, čo robíte.
Prejdením prstom nadol otvoríte na akejkoľvek obrazovke rýchle nastavenia a potom klepnutím na ikonu „Záznamník obrazovky“ vytvoríte video (posunutím vľavo ich zobrazíte na druhej stránke).
Ďalšie nastavenia môžete vykonať zvolením možností na hlavnej ponuke -> „Nastavenia“ -> „Pokročilé funkcie“ -> „Záznamník obrazovky“.