Vyberte inú krajinu na získanie služby

Pred inováciou softvéru:

a) Dôrazne odporúčame, aby ste si pred aktualizáciou zálohovali osobné údaje, aby nedošlo k ich strate.

b) Uistite sa, že batéria zariadenia je nabitá aspoň na 30 %.

 

1) Aktualizácia pomocou metódy FOTA

Firmware-Over-The-Air (ďalej len „FOTA“) je metóda, pri ktorej výrobca zariadenia bezdrôtovo aktualizuje firmvér mobilného zariadenia. Firmvér pracuje na pozadí bez akéhokoľvek vstupu od používateľa, aby sa zaistilo, že hardvér pracuje správne. Prejdite na Nastavenia->Systém->Aktualizácie alebo Aktualizácia systému [táto funkcia sa môže zobrazovať v rôznych ponukách(O telefóne) podľa modelu zariadenia]

 

2) Inovácia pomocou nástroja Mobile Upgrade

Stiahnite si nástroj Mobile Upgrade z webových stránok spoločnosti TCL a nainštalujte ho do počítača. Spustite tento nástroj a krok za krokom podľa pokynov aktualizujte zariadenie (pozri používateľská príručka dodávaná s týmto nástrojom). Softvér vášho zariadenia bude teraz disponovať najnovšou verziou softvéru