Vyberte inú krajinu na získanie služby
Čo mám robiť, ak systém zariadenia reaguje s omeškaním alebo zamŕza?
a) Skúste zariadenie reštartovať.
b) Nabite batériu zariadenia aspoň na 20 %.
c) Systém vášho zariadenia môže reagovať s omeškaním, ak na pozadí beží príliš mnoho aplikácií alebo ak nebola vyprázdnená medzipamäť systému. Stlačením tlačidla Ponuka v dolnom rohu obrazovky zobrazte nedávno použité aplikácie. Pre zavretie úloh klepnite na možnosť „Vymazať všetko“.
d) Ak chcete zaistiť v úložisku zariadenia dostatok miesta, z času na čas odinštalujte nepoužívané aplikácie.
e) Ak k problémom dochádza pri použití aplikácie tretej strany, odinštalujte ju.
f) Ak hráte hry, sledujete videá online alebo počúvate hudbu online, zariadenie môže kvôli nekvalitnému sieťovému pripojeniu reagovať s omeškaním alebo zamrznúť. Na niekoľko minút zapnite režim Lietadlo, potom ho vypnite a znovu skontrolujte pripojenie k sieti. Prípadne sa presuňte na miesto s lepším sieťovým pripojením.
g) Skúste resetovať alebo aktualizovať svoje zariadenie. (Pozrite si otázku „Ako vykonať návrat do továrenského nastavenia“ a „Ako aktualizovať svoje zariadenie“).
Ak vyššie popísané možnosti nepomohli, môžete kontaktovať našu horúcu linku alebo centrum opráv, kde získate profesionálnu technickú asistenciu. Informácie o horúcej linke alebo centre opráv získate na webových stránkach TCL alebo v aplikácii „Centrum podpory“.