Vyberte inú krajinu na získanie služby
Čo mám robiť, keď sa moje zariadenie samo vypína?
a) Vypnite zariadenie a najmenej 30 minút ho nabíjajte oficiálnou nabíjačkou od spoločnosti TCL a potom ho skúste zapnúť znovu.
b) Ak k problému dochádza pri používaní aplikácie od tretej strany, skontrolujte kompatibilitu danej aplikácie s vaším zariadením a používanou verziou Androidu. Skúste odinštalovať aplikáciu tretej strany.
c) Skúste resetovať alebo aktualizovať svoje zariadenie. (Pozrite si otázku „Ako vykonať návrat do továrenského nastavenia“ a „Ako aktualizovať svoje zariadenie“).
Ak vyššie popísané možnosti nepomohli, môžete kontaktovať našu horúcu linku alebo centrum opráv, kde získate profesionálnu technickú asistenciu. Informácie o horúcej linke alebo centre opráv získate na webových stránkach TCL alebo v aplikácii „Centrum podpory“.