Vyberte inú krajinu na získanie služby
Ako môžem aktivovať ponuku uľahčenia?
Ponuka uľahčenia umožňuje zväčšiť písmo v ponukách telefónu. Ďalej umožňuje nastavovať gestá, hardvérové tlačidlá, navigáciu atď.
a) Ak chcete túto funkciu použiť, je potrebné zapnúť tlačidlá systémovej navigácie: Prejdite do ponuky „Nastavenia“ -> „Tlačidlá a gestá“ -> „Systémová navigácia“ -> „Navigácia tlačidlami“.
b) Potom prejdite do ponuky „Nastavenia“ -> „Zjednodušenie“ -> „Ponuka zjednodušenia“ -> „Skratka ponuky zjednodušenia“, stlačením prepínač aktivujte -> klepnite na možnosť „Povoliť“ -> „ROZUMIEM“ -> na obrazovke sa objaví tlačidlo zjednodušenia .