Vyberte inú krajinu na získanie služby
Ako môžem vytvoriť video obsahu na obrazovke?
Prejdením prstom dole otvoríte na akejkoľvek obrazovke rýchle nastavenia, zobrazíte ďalšiu stránku prejdením doľava a potom klepnutím na ikonu „Záznamník obrazovky“ vytvorte video (posunutím vľavo ho zobrazíte na druhej stránke).
Ďalšie nastavenia môžete vykonať zvolením možností na hlavnej ponuke -> „Nastavenia“ -> „Pokročilé funkcie“ -> „Záznamník obrazovky“.