Vyberte inú krajinu na získanie služby
Ako môžem používať funkciu Edge Bar?
Systém Android 12 ponúka novú funkciu – Edge Bar. Prejdením od ikony bóje dovnútra otvoríte Edge Bar. Nová funkcia Edge Bar podporuje ďalšie veľmi užitočné funkcie, ako sú čiastočné snímky obrazovky, plávajúce okná atď. Po klepnutí na tlačidlo plus môžete pridať požadovanú funkcii alebo obsah.
Ďalšie nastavenia môžete vykonať zvolením možností na hlavnej ponuke -> „Nastavenia“ -> „Pokročilé funkcie“ -> „Edge Bar“.