Vyberte inú krajinu na získanie služby
Prečo sa nemôžem pripojiť ku konkrétnemu Wi-Fi routeru?
Systém Android ponúka bezpečnostné nástroje, ktoré obmedzujú prístup aplikácie k číslu IMEI, sériovému číslu a ďalším identifikačným údajom zariadenia. Tiež vás lepšie chráni pri používaní sietí Wi-Fi, a to pomocou nastavovania náhodnej MAC adresy zariadenia.
Ak zariadenie používate k práci, vaša organizácia môže vyžadovať MAC adresu rozhrania Wi-Fi na vašom zariadení na účely pripojenia k bezdrôtovej sieti. Nastavenie súkromia rozhrania Wi-Fi používa ako predvolené náhodné adresy, toto budete musieť ručne zmeniť cez položku „Použiť MAC adresu zariadenia“ podľa nasledujúcich krokov:
1) Wi-Fi s heslom
a) Klepnite na možnosť „Nastavenia“.
b) Klepnite na ikonu „Wi-Fi“.
c) Klepnite na názov siete Wi-Fi pre vstup do prostredia zadávania hesla.
d) Klepnite na položku „Pokročilé možnosti“.
e) V časti „Súkromie“ klepnite na možnosť „Používať náhodnú MAC adresu“ a z vyskakovacej ponuky vyberte možnosť „Použiť MAC adresu zariadenia“.
f) Potom zadajte správne heslo pre pripojenie k sieti Wi-Fi.
2) Wi-Fi bez hesla.
a) Klepnite na možnosť „Nastavenia“.
b) Klepnite na ikonu „Wi-Fi“.
c) Klepnite na názov siete Wi-Fi pre uloženie tejto siete Wi-Fi.
d) V zozname podržte názov siete Wi-Fi, ku ktorej ste pripojený.
e) V otvorenom dialógovom okne klepnite na možnosť „Upraviť“.
f) Klepnite na položku „Pokročilé možnosti“.
g) V časti „Súkromie“ klepnite na možnosť „Používať náhodnú MAC adresu“ a z vyskakovacej ponuky vyberte možnosť „Použiť MAC adresu zariadenia“.