Vyberte inú krajinu na získanie služby
Ako môžem preniesť údaje z interného úložiska na SD kartu?
Údaje možno prenášať dvomi spôsobmi.
1. spôsob: Prejdite do ponuky „Nastavenia“ -> „Úložisko“ -> prejdite obsah v tomto zariadení, napríklad obrázky, videá, dokumenty atď. -> dlhým stlačením vyberte objekt, ktorý chcete skopírovať -> klepnite na ikonu v pravom hornom rohu obrazovky -> klepnite na možnosť „Kopírovať do“ -> klepnite na ikonu v ľavom hornom rohu obrazovky -> klepnite na možnosť „SD karta“ -> vyberte požadovaný priečinok alebo vytvorte nový priečinok -> klepnite na možnosť „KOPÍROVAŤ“.
2. spôsob: Prejdite do ponuky „Súbory“ -> „Interné úložisko“ -> prejdite obsah interného úložiska -> dlhým stlačením vyberte objekt, ktorý chcete presunúť -> klepnite na ikonu v pravom hornom rohu obrazovky -> klepnite na možnosť „Presunúť do“ -> vyberte požadované úložisko -> klepnite na možnosť „Presunúť sem“.