Vyberte inú krajinu na získanie služby
Čo mám robiť, keď sa moje zariadenie samo reštartuje?
a) Ak k problému dochádza ojedinelo, môže sa jednať o poškodený súbor. Odporúčame zariadenie ďalej používať normálne.
b) Skontrolujte, či k problému dochádza pri nabíjaní. Ak áno, odporúčame vyskúšať oficiálnu nabíjačku a dátový kábel.
c) Ak k problému dochádza pri používaní aplikácie od tretej strany, skontrolujte kompatibilitu danej aplikácie s vaším zariadením a používanou verziou Androidu. Skúste odinštalovať aplikáciu tretej strany.
d) Ak sa problém vyskytujte pri používaní zabudovanej aplikácie, skúste danú aplikáciu aktualizovať, prípadne skúste resetovať alebo aktualizovať svoje zariadenie. (Pozrite si otázku „Ako vykonať návrat do továrenského nastavenia“ a „Ako aktualizovať svoje zariadenie“).
Ak vyššie popísané možnosti nepomohli, môžete kontaktovať našu horúcu linku alebo centrum opráv, kde získate profesionálnu technickú asistenciu. Informácie o horúcej linke alebo centre opráv získate na webových stránkach TCL alebo v aplikácii „Centrum podpory“.