Vyberte inú krajinu na získanie služby
Čo mám robiť, keď sa moje zariadenie prehrieva?
Prehrievanie batérie je normálny dôsledok spracovávania veľkého množstva údajov procesorom. Aj keď sa zariadenie môže zdať horúce, nie je to škodlivé pre batériu ani pre zariadenie.
Ak chcete urýchliť návrat k obvyklej teplote telefónu, môžete postupovať podľa nižšie uvedených krokov:
a) Odporúčame nevystavovať telefón dlhodobo slnečnému svetlu.
b) Ukončite aplikácie s veľkou spotrebou energie, ako sú prehrávanie hudby, chatovacie aplikácie, aplikácie GPS, 3D hry, streamovanie videí atď.
c) Znížte teplotu obmedzením jasu obrazovky.
d) Nepoužívajte zariadenie pri nabíjaní.
e) Nepoužívajte ochranné puzdro, ktoré neodvádza teplo. Ak sa zariadenie zahrieva, snímte ochranné puzdro.