Vyberte inú krajinu na získanie služby
Čo mám robiť, keď sa moje zariadenie nechce zapnúť?
a) Zariadenie najmenej 30 minút nabíjajte oficiálnou nabíjačkou od spoločnosti TCL a potom ho skúste znovu zapnúť.
b) Na 10 až 15 sekúnd stlačte a podržte tlačidlo napájania, až kým zariadenie nezavibruje. Tým vykonáte vynútený reštart.
c) Skúste resetovať alebo aktualizovať svoje zariadenie. (Pozrite si otázku „Ako vykonať návrat do továrenského nastavenia“ a „Ako aktualizovať svoje zariadenie“).
Ak vyššie popísané možnosti nepomohli, môžete kontaktovať našu horúcu linku alebo centrum opráv, kde získate profesionálnu technickú asistenciu. Informácie o horúcej linke alebo centre opráv získate na webových stránkach TCL alebo v aplikácii „Centrum podpory“.