Vyberte inú krajinu na získanie služby
Ako môžem rýchlo a ľahko spravovať oznámenia aplikácií?
Keď podržíte oznámenia na stavovom riadku, zobrazia sa dve možnosti: „Prioritizovať“ a „Stlmiť“. Pre oznámenia o zmeškaných hovoroch a správach sa zobrazia tri možnosti: „Priorita“, „Prioritizovať“ a „Stlmiť“.
a) Výberom možnosti „Prioritizovať“ povolíte zvukové alebo vibračné upozornenie pri nasledujúcich oznámeniach dotyčnej aplikácie.
b) Výberom možnosti „Stlmiť“ stlmíte všetky oznámenia tejto aplikácie.
c) Pri zvolení možnosti „Priorita“ sa zobrazí v hornej časti oznámenie o konverzácii a na zamknutej obrazovke sa zobrazí profilový obrázok ako bublina. (Pre oznámenia o zmeškaných hovoroch a správach)
Ďalšie nastavenia môžete vykonať tak, že vyberiete možnosti „Nastavenia“ -> „Aplikácie“ -> „ZOBRAZIŤ VŠETKY APLIKÁCIE (××)“ -> vyberte požadovanú aplikáciu -> „Oznámenia aplikácie“.