Vyberte inú krajinu na získanie služby
Ako môžem aktivovať ponuku uľahčenia?
Ponuka uľahčenia umožňuje zväčšiť písmo v ponukách telefónu. Ďalej umožňuje nastavovať gestá, hardvérové tlačidlá, navigáciu atď.
a) Pre použitie tejto funkcie musia byť povolené navigačné systémové tlačidlá: Prejdite do ponuky „Nastavenia“ -> „Tlačidlá a gestá“ -> „Systémová navigácia“ -> „Tlačidlá“.
b) Potom prejdite do ponuky „Nastavenia“ -> „Uľahčenia“ -> „Ponuka uľahčení“ -> „Skratka ponuky uľahčení“, prepnite prepínač do polohy Zapnuté -> stlačte možnosť „Povoliť“ -> ROZUMIEM -> na navigačnej lište sa objaví ikona ponuky uľahčení.