Vyberte inú krajinu na získanie služby
Ako môžem stlmiť vyzváňanie prichádzajúceho hovoru?
Pred prijatím hovoru je možné vyzváňanie stlmiť niekoľkými spôsobmi.
Metóda 1: Stlačte tlačidlo na zvýšenie/zníženie hlasitosti na boku zariadenia.
Metóda 2: Prejdite do ponuky -> „Nastavenia“ -> „Tlačidlá a gestá“ -> „Gestá“ -> „Otočením stlmiť“ -> aktivujte možnosť „Stlmiť prichádzajúci hovor“. Odteraz môžete prichádzajúce hovory stlmiť otočením telefónu.
Metóda 3: Prejdite do ponuky -> „Nastavenia“ -> „Zvuk a vibrácie“ -> aktivujte možnosť „Tichý režim“
Metóda 4: Pretiahnite stavový riadok prstom nadol a potom klepnutím na ikonu „Zvuk“ prepnite na možnosť „Vibrácie“ alebo „Stlmiť“.
Metóda 5: Prejdite do aplikácie „Telefón“ -> dotknite sa pravého horného rohu, potom vstúpte do možnosti „Nastavenia“ -> „Otočením stlmiť“ -> aktivujte možnosť „Otočením stlmiť“. Odteraz môžete prichádzajúce hovory stlmiť otočením telefónu.
Poznámka: Súčasným stlačením tlačidla „Zapnutie/Vypnutie“ a tlačidla na „zvýšenie hlasitosti“ rýchle prepnete režim vibrovania.