Vyberte inú krajinu na získanie služby
Ako môžem rýchlo a ľahko spravovať oznámenia aplikácií?
Keď podržíte oznámenia na stavovom riadku, zobrazia sa dve možnosti: „Prioritizovať“ a „Stlmiť“.
a) Výberom možnosti „Prioritizovať“ povolíte zvukové signály pri nasledujúcich oznámeniach dotyčnej aplikácie.
b) Výberom možnosti „Stlmiť“ stlmíte všetky oznámenia tejto aplikácie.
Ďalšie nastavenia môžete vykonať tak, že vyberiete možnosti „Nastavenia“ -> „Aplikácie“ -> vyberte požadovanú aplikáciu -> „Oznámenia aplikácie“.