Vyberte inú krajinu na získanie služby
Čo mám robiť, ak funkcia NFC (Near Field Communication) nefunguje?
a) Skontrolujte, či je funkcia NFC povolená. Prejdite do možnosti „Nastavenia“ -> „Pripojené zariadenia“ -> „NFC“ -> dotykom povolíte funkciu NFC. Alebo prejdením prstom nadol získate prístup k rýchlemu nastaveniu z ľubovoľnej obrazovky a potom kliknutím na ikonu NFC povolíte funkciu NFC.
b) Skúste resetovať alebo aktualizovať svoje zariadenie. (Pozrite si otázku „Ako vykonať návrat do továrenského nastavenia“ a „Ako aktualizovať svoje zariadenie“).
Ak vyššie popísané možnosti nepomohli, môžete kontaktovať našu horúcu linku alebo centrum opráv, kde získate profesionálnu technickú asistenciu. Informácie k horúcej linke alebo centru opráv získate na webových stránkach TCL (alebo Alcatelu) alebo v aplikácii „Centrum podpory“.