Vyberte inú krajinu na získanie služby
Čo mám robiť, ak funkcia NFC (Near Field Communication) nefunguje?
a) Prečítajte si informácie na obale zariadenia a zistite, či zariadenie funkciu NFC podporuje.
b) Skontrolujte, či je funkcia NFC povolená. Prejdite do možnosti „Nastavenia“ -> „Pripojenia“ -> „NFC“ -> dotykom povolíte funkciu NFC.
c) Skúste resetovať alebo aktualizovať svoje zariadenie. (Pozrite si otázku „Ako vykonať návrat do továrenského nastavenia“ a „Ako aktualizovať svoje zariadenie“).
Ak vyššie popísané možnosti nepomohli, môžete kontaktovať našu horúcu linku alebo centrum opráv, kde získate profesionálnu technickú asistenciu. Informácie k horúcej linke alebo centru opráv získate na webových stránkach TCL (alebo Alcatelu) alebo v aplikácii „Centrum podpory“.