Vyberte inú krajinu na získanie služby
Čo mám robiť, keď sa pripojenie cez funkciu Multi-screen Share nepodarí? (Android 12)
a) Prečítajte si informácie na obale zariadenia a zistite, či zariadenie funkciu Multi-screen Share podporuje.
b) Spusťte nástroj „Multi Screen Share“, kliknite na ikonu a výberom možnosti „Aktualizovať“ zistite, či používate najnovšiu verziu tohto nástroja.
c) Počas pripojenia na žiadnom zo zariadení nevypínajte Wi-Fi ani Bluetooth.
d) Ak ste pripojili notebook, neprepínajte ho do režimu úspory energie ani k nemu nepripájajte externý adaptér Wi-Fi či Bluetooth.
e) Skúste resetovať alebo aktualizovať svoje zariadenie. (Pozrite si otázku „Ako vykonať návrat do továrenského nastavenia“ a „Ako aktualizovať svoje zariadenie“).
Ak vyššie popísané možnosti nepomohli, môžete kontaktovať našu horúcu linku alebo centrum opráv, kde získate profesionálnu technickú asistenciu. Informácie k horúcej linke alebo centru opráv získate na webových stránkach TCL (alebo Alcatelu) alebo v aplikácii „Centrum podpory“.