Vyberte inú krajinu na získanie služby
Prečo sa pri nahrávaní videa neaktivujú žiadne oznámenia?
Systém Android 11 bude ponúkať počas nahrávania videí možnosti pre vypnutie rušivých oznámení.