Vyberte inú krajinu na získanie služby
Ako nastavím SD kartu?
Zvoľte možnosti „Nastavenia“ -> „Úložiská“ -> klepnite na prenosné úložisko „Karta SD XX“. Potom môžete prechádzať obsah SD karty (stiahnuté súbory, hudba, obrázky atď.).