Vyberte inú krajinu na získanie služby
Čo mám robiť, ak po dokončení obnovenia továrenského nastavenia požaduje telefón zadanie informácií o účte Google?
Po obnovení továrenských dát budete najskôr musieť znovu zadať účet Google použitý v tomto telefóne. Inak nebude možné telefón používať. Ide o funkciu ochrany proti obnoveniu továrenského nastavenia (FRP).
Ak si prihlasovacie údaje k účtu Google nepamätáte, je potrebné tento účet obnoviť. Ak ho obnoviť nemôžete, obráťte sa na servis.