Vyberte inú krajinu na získanie služby
Prečo funkcia odomknutia tvárou funguje pomaly alebo nefunguje vôbec?
1) V situácii, kedy vám na chrbát dopadá jasné slnečné svetlo, môže byť odomykanie pomalé alebo môže úplne zlyhať.
2) Odomykanie môže byť tiež pomalé alebo úplne neúspešné, ak sa nachádzate v šere.
3) Rovnako aj ak máte na sebe slnečné okuliare alebo niečo, čo zakrýva vašu tvár, odomknutie môže zlyhať.