Vyberte inú krajinu na získanie služby
Čo mám robiť, keď chcem vložiť alebo vybrať kartu SIM?
Tento telefón podporuje výmenu kariet SIM počas prevádzky. Kartu SIM môžete vložiť alebo vybrať i pri zapnutom zariadení.